Τί γυρεύει ἡ ἀλεπού στό παζάρι;

TON IOYNIO τοῦ 2022 ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς ἀνέπτυξε στό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν τίς σκέψεις του γιά τόν νέο κόσμο, ὅπως αὐτός διαμορφώνεται, καί τήν θέση τῆς Ἑλλάδας σέ αὐτόν.

Προειδοποίησε τότε ὅτι ὁ πόλεμος τῆς Οὐκρανίας μπορεῖ νά κακοφορμίσει, καί ἦταν ὁ πρῶτος Ἕλληνας πολιτικός, ὁ ὁποῖος ζήτησε τήν ἄμεση λήξη τῶν ἐχθροπραξιῶν, πού διενεργοῦνται μιά ἀνάσα ἀπό τά βόρεια σύνορά μας –τρεῖς ὧρες μακριά μέ τό ἀεροπλάνο. Τά συστημικά μέσα τότε «ἔθαψαν» τήν ὁμιλία του, καθώς στήν Ἑλλάδα ἐπικρατοῦσε ἀντιρωσσική φρενίτιδα. Μιά ὁμιλία μπορεῖ νά τήν «θάψεις». Τήν πραγματικότητα, ὅμως, ὄχι, γιά καιρό. Ἕναν χρόνο μετά ὁ στενός συνεργάτης τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας Θᾶνος Ντόκος ἐπανέλαβε σέ ἡμερίδα τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ αὐτό πού εἶχε ζητήσει ὁ πρώην Πρωθυπουργός ἐκείνη τήν ἡμέρα: ὅτι ὁ πόλεμος πρέπει νά τερματιστεῖ μέ διπλωματικά μέσα «γιά νά μήν ἡττηθεῖ ἡ Οὐκρανία.» Καί τό ἔκανε σέ μία ἐποχή πού τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο ἔχει ἐπιστρέψει «δριμύτερο» στήν ἑλληνική ἀγορά. Οἱ τελευταῖες πληροφορίες λένε ὅτι ἡ Κυβέρνηση αὔξησε τίς ποσότητες ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πού ἀγοράζει γιά λογαριασμό τῆς χώρας, παρά τούς ἄφρονες λεονταρισμούς τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἐναντίον τοῦ Ρώσσου Προέδρου Βλαντιμήρ Πούτιν. Πᾶνε οἱ κυρώσεις, πᾶνε οἱ τιμωρίες, πᾶνε οἱ ἀποδοκιμασίες, πᾶνε ὅλα. «Διορατικότης». Ἔγινε καί ἡ Κυβέρνηση, ὅπως ἀποκαλοῦσε τότε τούς ἐν Ἑλλάδι φίλους τῆς Ρωσσίας, «Πουτινάκι».

Προχθές στήν Θεσσαλονίκη ὁ κύριος Καραμανλῆς ἦταν καί πάλι ὁ πρῶτος Ἕλληνας πολιτικός, ἀπό τήν κεντροδεξιά παράταξη ἀλλά καί ἀπό τό σύνολο τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, πού τοποθετήθηκε μέ ξεκάθαρο τρόπο στήν ὑπόθεση τοῦ Μεσανατολικοῦ. Τάχθηκε μέν ὑπέρ τῆς αὐτοάμυνας τοῦ Ἰσραήλ, ὡστόσο ζήτησε νά σταματήσουν οἱ ἐποικισμοί στήν Λωρίδα τῆς Γάζας καί νά γίνει ἀπόπειρα δημιουργίας νέου παλαιστινιακοῦ κράτους.

Ἐνῷ προειδοποίησε ὅτι ἡ ἀταξία στήν Μέση Ἀνατολή μπορεῖ νά προκαλέσει ντόμινο ἀποσταθεροποιήσεως καί στά Βαλκάνια ὅπου ἀναβιώνουν ἐθνικισμοί στήν Βοσνία καί στό Κοσσυφοπέδιο. Μέ λίαν αὐξημένη τήν πιθανότητα, ἡ Ἑλλάδα νά κληθεῖ νά ζήσει στό μέλλον ἀνάμεσα σέ τρεῖς πολέμους: τόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας, τόν πόλεμο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τόν πόλεμο τῆς Βαλκανικῆς.

Καί αὐτή ἡ παρέμβαση τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ ἐξαφανίστηκε ὡς συνήθως ἀπό τά συστημικά μέσα ἐνημερώσεως, τά ὁποῖα ἀπαξίωσαν νά τήν μεταδώσουν. Ἀκόμη καί μία κάποτε ἱστορική ἐφημερίδα τῆς συντηρητικῆς παράταξης ἀπέφυγε νά κάνει οἱαδήποτε νύξη στήν πρώτη σελίδα της γιά τόν Καραμανλῆ. Κυριάρχησαν οἱ φωτογραφίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Πρωθυπουργό τοῦ Ἰσραήλ Μπενιαμίν Νετανυάχου. Καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση ἰσχύει ὁ ἴδιος κανόνας: Μιά ὁμιλία καί πάλι μπορεῖς νά τήν «θάψεις». Τήν ἐφιαλτική πραγματικότητα ὄχι ὅμως γιά πολύ. Ἰδιαίτερα ἄν ὅλως συμπτωματικῶς μετά τήν ὁμιλία Καραμανλῆ προκύπτει στόν διεθνῆ Τύπο ὁλόκληρο ἄρθρο τοῦ πρώην Προέδρου τῶν ΗΠΑ Μπαράκ Ὀμπάμα, ὁ ὁποῖος στό ἴδιο πνεῦμα προειδοποιεῖ τό Ἰσραήλ γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θρέφει τόν φανατισμό σέ γενιές Ἀράβων στήν Λωρίδα τῆς Γάζας. Γιά νά ἐπιβεβαιωθεῖ αὐτό πού εἶναι κοινό μυστικό: ὅτι ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν στό ὄνομα τοῦ ὁποίου προειδοποιεῖ ὁ Ὀμπάμα, ἀνησυχεῖ πολύ μετά τό ἀποτυχημένο ταξίδι του στήν Μέση Ἀνατολή, ὅπου τοῦ γύρισε τήν πλάτη μέχρι καί ὁ Ἀμπάς, καί προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο νά ἐλέγξει τίς ἀντιδράσεις τοῦ Νετανυάχου, τόν ὁποῖο τό Δημοκρατικό Κόμμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἐλάχιστα συμπαθεῖ.

Ὁ Καραμανλῆς εἶναι ἕνας πολιτικός ὁ ὁποῖος κατά τήν διάρκεια τῆς πρωθυπουργικῆς θητείας του δέν μετέβη ποτέ οὔτε στό Ἰσραήλ οὔτε στήν Γάζα. Διότι ἡ ἀνάμειξη σέ ξένες ὑποθέσεις ἐμπεριέχει τεράστιους κινδύνους γιά τήν ἐθνική μας ἀσφάλεια καί τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα. Καί εἶναι κανόνας στήν πολιτική ὅτι τό ὑπέρτατο καλό τῆς πατρίδας ὀφείλει νά ὁρίζει τήν κατευθυντήρια σκέψη κάθε πολιτικοῦ. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν στό πρόσφατο παρελθόν καί ἀπό τό φιλικό Ἰσραήλ ἦρθαν μέσῳ τῶν ἐδῶ πρέσβεών του προειδοποιήσεις πώς δέν ἀναγνωρίζει τά 12 μίλια, καί ἄν ὑπάρξει σύγκρουση μέ τήν Τουρκία, «ἐμεῖς θά βοηθήσουμε, ἀλλά δέν θά πολεμήσουμε τόν πόλεμό σας.»

Κάθε Ἕλλην πολιτικός πού τοποθετεῖται γιά αὐτήν τήν ὑπόθεση προφανῶς πρέπει νά λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τό εὐρύτερο συμφέρον τῆς συμμαχίας στήν ὁποία ἀνήκουμε. Ἀλλά ὀφείλει νά ἀναλογίζεται καί τό ἑξῆς: στό καλύτερο σενάριο γιά τήν Δύση ὁ τακτικός νικηφόρος πόλεμος τοῦ Ἰσραήλ ἀπέναντι στούς Παλαιστινίους θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα μιά ἰσοπεδωμένη Γάζα. Πρακτικά, τί σημαίνει αὐτό; Ἀπάντηση: τό Ἰσραήλ θά πρέπει μετά τήν τακτική νίκη γοήτρου νά ζήσει περικυκλωμένο ἀπό μία θάλασσα ἐχθρῶν. Περικυκλωμένο ἀπό μουσουλμανικά κράτη καί θυμωμένους ἰσλαμιστές.

Γι’ αὐτό ἄλλως τε καί ἡ ἐλίτ του ἀγοράζει ἐδῶ καί χρόνια ἀθόρυβα ἀκίνητα γιά νά ζήσει στήν Ἑλλάδα. Γιά αὐτήν τήν δύσκολη ὥρα. Ἐρώτημα: θέλει νά ἔχει καί ἡ Ἑλλάδα ἀπέναντί της ὅλη αὐτή τήν θάλασσα ἐχθρῶν, ἡ ὁποία ἄνετα μπορεῖ νά διεισδύσει στό ἔδαφός της καί νά προκαλέσει μέ πράξεις ἀντεκδικήσεως εὐρύτερη ἀποσταθεροποίηση;

Ὁ Καραμανλῆς μέ τόν τρόπο του ἔδωσε προχθές ἀπό τήν Θεσσαλονίκη τίς ἀπαντήσεις του μέ κριτήριο τό ἐθνικό συμφέρον. Πολύ νωρίς. Κάποια στιγμή πρέπει νά τίς δώσει καί τό ἑλληνικό πολιτικό σύστημα στό σύνολό του, πέραν τοῦ νά κάνει διαγωνισμό νομιζομένης ὑπακοῆς ἀπέναντι στούς Ἀμερικανούς συμμάχους, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἐν τέλει εἶναι κι αὐτοί ἀμφίθυμοι μέ ὅ,τι συμβαίνει στήν περιοχή.

Πρίν ἀπό ἕναν χρόνο κάποιοι μᾶς ἔλεγαν ἐμπιστευτικά στά παρασκήνια ὅτι σέ περίπτωση πολέμου μέ τήν Τουρκία «θά εἶστε μόνοι σας». Μεταξύ αὐτῶν πού μᾶς τό ἔλεγαν καί τό Ἰσραήλ.

Βλέποντας τήν φωτογραφία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν ὁμόλογό του στό Τέλ Ἀβίβ, διερωτώμαστε: Τί δουλειά ἔχει ἡ ἀλεπού στό παζάρι; Τό μέλλον θά ἀπαντήσει σύντομα: Καμμία δουλειά δέν ἔχει!

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις