«Θά τούς… πετσώσουμε!»

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Σάββατο συναντήθηκα μετά ἀπό καιρό μέ ἀγαπημένο φίλο ἀπό τήν Θεσσαλία, ὁ ὁποῖος…

… πολιτεύτηκε μέ τήν ΝΔ, ἀλλά δέν κατάφερε νά ἐκλεγεῖ. Τό βιογραφικό του ἄριστο: Πτυχιοῦχος μεγάλου καί φημισμένου πανεπιστημίου τῆς Ἀμερικῆς. Χάρβαρντ. Τό ἀγαπημένο τοῦ Κυριάκου. Μετά τίς ἐκλογές κορυφαῖος ὑπουργός θέλησε νά τόν ἀξιοποιήσει σέ τεχνοκρατική θέση, συμβατή μέ τά ὑψηλά προσόντα του, ἀλλά «ἀτύχησε». Ἡ ὁμάδα τοῦ ΣΕΒ πού κατοικοεδρεύει στό Μαξίμου ἐπέβαλε δικόν της, σέ συγκεκριμένο δημόσιο ὀργανισμό, ἐνῶ αἰτία τῆς ἀπορρίψεώς του πληροφορήθηκε ὅτι ἦταν ἡ ἐσωκομματική ἀναφορά τοῦ πατρός του. Οὔτε κἄν τοῦ ἰδίου. Ὁ ἄνθρωπος ἐπέστρεψε στόν ἰδιωτικό τομέα, νά προσφέρει ἤθελε, εἶχε δουλειά.

Τήν ὥρα πού μιλούσαμε κουδούνισε τό κινητό του. Ἄρχισαν νά φθάνουν μηνύματα ἀπό τήν εὐρύτερη ἐκλογική του περιφέρεια. Μετά τό σόκ μέ τήν τοποθέτηση ἐπιφανῶν στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ σέ θέσεις ΠΕΣΥαρχῶν (Ἐπόπτες ὅλων τῶν Νοσοκομείων Ὑγειονομικῆς Περιφέρειας), τώρα μάθαινε ὅτι ἕνας ὑπερ-ογδοντηκοντούτης πολιτικός γυρολόγος τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τήν ΝΔ καί γύρισε στήν «σωστή» στιγμή, τοποθετεῖτο σέ θέση Διοικητοῦ Νοσοκομείου. Σέ δευτερόλεπτα τόν κάλεσε καί ἕνας βλάχος ψηφοφόρος ὁ ὁποῖος ὠρυόταν, τόν ἄκουσα μέ τά αὐτιά μου: «Τί εἶν’ αὐτααααά ρέ;;;;; Βλᾶκες εἴμαστε iμεῖς πού ψηφίζουμε μιά ζωή ΝΔ;;; Ἰιιιιιιιιιιιι! Πῶς τό ἔκανε αὐτό ὁ Κυριάκος;;; Σάν τούς δεῖς νά τούς πεῖς ὅτι θά τούς… πετσώσουμε!!! Ἰιιιιι… Δέν τό πιστεύω!». Ὁ ἄνθρωπος δέν διεκδικοῦσε κάτι. Ἁπλῶς διαπίστωνε μέ τήν χαρακτηριστική ντοπιολαλιά ὅτι ἡ συνέπεια τιμωρεῖται καί ὁ καιροσκοπισμός ἐπιβραβεύεται. Ὁ φίλος μου μέ παρακάλεσε νά μήν γράψω τίποτε μή νομίσουν ὅτι ὑποκινεῖ ἐκεῖνος δημοσιεύματα. Τοῦ ἔκανα τήν χάρη. Ὑπάρχουν ἄλλωστε μερικοί γραφικοί τῶν Ἀθηνῶν πού τολμοῦν νά μᾶς κατηγοροῦν γιά ἀντιφιλελεύθερο λαϊκισμό. Ἔτσι εἶναι αὐτές οἱ ἐλίτ. Ὅ,τι εἶναι ἀνίκανες νά καταλάβουν, τό βαφτίζουν λαϊκισμό. Γενικῶς τό οὐσιαστικό «λαός» καί τά παράγωγά του τούς προκαλοῦν ἱλαρά.

Ὁ νόμος τοῦ Μέρφυ εἶναι νόμος τοῦ Μέρφυ ὅμως. Ἄν εἶναι κάτι νά συμβεῖ, θά συμβεῖ. Ὁ σάλος πού ξεσηκώθηκε γιά τόν πολιτικό γυρολόγο (πού θέλησε νά διορίσει ὁ τοπικός ἰσχυρός ὑπουργός τῆς εὐρύτερης περιοχῆς) ἀνάγκασε τόν συνταξιοῦχο νά παραιτηθεῖ. Μή νομίσει ὅμως κανείς ὅτι τό θέμα κλείνει. Τώρα ἀνοίγει. Διότι ἡ λίστα τῶν διοικητῶν τῶν νοσοκομείων ἔδειξε ὅτι τό Μαξίμου ἀπό τό ὁποῖο πέρασε πρός ἔγκριση δέν ἔχει συνείδηση τί ἀρχίζει νά συμβαίνει στόν κόσμο τῆς Κεντροδεξιᾶς. Καί βεβαίως δέν μαθαίνει τί λένε οἱ βουλευτές μεταξύ τους σιγανά μήν τούς πάρει εἴδηση κανείς καί σταμπαριστοῦν. Ἡ ἀτάκα πού κυριαρχεῖ μεταξύ τους εἶναι πώς «ὅποιος πρόλαβε νά γραφτεῖ μέλος στό Ποτάμι, στό ΚΙΔΗΣΟ καί στό ΚΙΝΑΛ ἔχει τύχη», οἱ φιλελεύθεροι καί οἱ δεξιοί ὄχι, δέν ἔχουν. Πλήν Δράσης. Πράγματι. Στήν λίστα μέ τούς νέους διοικητές νοσοκομείων περιλαμβάνονται ἐπιτυχημένοι «μάνατζερς» τῆς Ὑγείας πού καρατόμησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί σωστά ἐπιστρέφουν (π.χ. ὁ Γρηγορόπουλος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ), περιλαμβάνονται ὅμως καί νεαρότατες κόρες μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ, μέλη τοῦ ΚΙΔΗΣΟ, συνεργάτες τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ἀντιδήμαρχοι καί στενοί συνεργάτες τοῦ Βουλευτῆ τοῦ ΚΙΝΑΛ Γιώργου Καμίνη, οἱ ὁποῖοι πολιτεύτηκαν μέ τήν ΝΔ καί ἀπέτυχαν. Ἀποτυχημένοι πολιτευτές δηλαδή. Δέν ὑπάρχει τομέας τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, κυβέρνηση, Γενικές Γραμματεῖες, Εἰδικές Γραμματεῖες, ΔΕΚΟ, Στάδια, Νοσοκομεῖα, Ἀστυνομικές Διευθύνσεις, Κοινοβούλιο, Ἀνεξάρτητες Ἀρχές, Μέσα Ἐνημέρωσης, Σύμβουλοι Ἀσφαλείας, Ἐποπτευόμενοι Ὀργανισμοί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί δέν ξέρω τί ἄλλο, πού στενοί συνεργάτες τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, τοῦ Κώστα Σημίτη, τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου, τοῦ Γιώργου Καμίνη (κοιτᾶ πρός ΣΥΡΙΖΑ), ὑβριστές τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, πρώην ἀρχηγῶν τῆς ΝΔ νά μήν ὑπηρετοῦν τήν Κυβέρνηση ὡς … μεταλλαγμένοι δεξιοί. Ὅπως οἱ κομμουνιστές τῆς ΕΣΣΔ βαφτίστηκαν μέσα σέ μιά νύχτα καπιταλιστές. Κορυφαῖος ὑπουργός τῆς Κυβέρνησης, πασοκογενής, μοῦ ἀποκάλυψε ὅτι πάνω ἀπό τό 30% τοῦ κράτους μετρημένα προέρχεται ἀπό αὐτόν τόν χῶρο. Τό βαθύ ΠΑΣΟΚ συγχωνεύεται μέ τήν ΝΔ. Ἡ πασοκοποίηση τῆς ΝΔ προχωρᾶ ταχέως, μερικοί εἰσηγοῦνται νά φθάσει καί …ὥς τήν Ἡρώδου Ἀττικοῦ.

Προσωπικά, μέ ὅρους ἀξιοκρατίας, δέν ἔχω ἀντίρρηση ἐπί τῆς ἀρχῆς στήν ἀξιοποίηση στελεχῶν ἀπό αὐτόν τόν χῶρο. Γνωρίζω καιρό πολλά παιδιά πού ἀξιοκρατικά ἐπελέγησαν ἀπό τόν Κυριάκο καί ἀποδίδουν ἄριστα στίς θέσεις πού τοποθετήθηκαν. Μακριά ἀπό ἐμένα ὁ… «πασοκικός ρατσισμός». Ὡστόσο, ὑπάρχει ἕνα εὐρύτερο θέμα: Μοῦ εἶναι δύσκολο νά ἀκούω τό ἐπιχείρημα, ὅτι ὁ τάδε ἤ ὁ δεῖνα πασοκογενής πού διορίστηκε «ἔχει τόσα πτυχία καί τόσα μεταπτυχιακά», ἄρα καλά προτιμᾶται, ὅταν βλέπω χιλιάδες φιλελεύθερους ἐπιστήμονες μέ ἄριστα βιογραφικά πού περιλαμβάνονται στά 2 ἑκατομμύρια πολιτῶν πού ψήφισαν Κυριάκο, νά μένουν ἐκτός νυμφῶνος. Τό ζήτημα ἐν προκειμένω δέν εἶναι ἡ νομή τῆς ἐξουσίας ἀπό τό κράτος τῆς Δεξιᾶς ὅπως θά μποροῦσε νά νομίσει κανείς. Τό ζήτημα εἶναι ἡ ἀξιοκρατία καί ἡ συνέπεια. Τό ζήτημα εἶναι τό κέντρο βάρους τῆς παράταξης. Ἄλλο νά εἶναι ἡ ΝΔ τό κέντρο βάρους καί ἄλλο τό διαλυμένο ΠΑΣΟΚ. Ἄν ἀπογοητεύεις τούς πιστούς καί ἀρίστους, θά ἔρθει μιά μέρα, σέ ἕνα ἑπόμενο συνέδριο, ὄχι σέ αὐτό, πού θά κοιτᾶς τόν χῶρο σου καί θά ἀναρωτιέσαι ἄν ἔκανες λάθος στήν διεύθυνση. Προσοχή λοιπόν! Βαρᾶμε καμπανάκι καλόπιστα, ὄχι μέ διάθεση ἀντιπολίτευσης. Λεπτομέρεια: Ρώτησα τόν φίλο μου ἀπό τήν Θεσσαλία τί σημαίνει τό ρῆμα «θά τούς πετσώσουμε». Μοῦ τό μετέφρασε. Ἀρνοῦμαι νά σᾶς τό μεταφέρω. Βαρύ.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…