ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

ΕΠΕΙΔΗ ἔχει καταργηθεῖ στήν πατρίδα μας ἡ σκέψη καί ὑποφέρουμε ἀπό ἀμνησία, καλόν εἶναι νά κάνουμε μία μικρή ἀναδρομή, γιά νά διαπιστώσουμε σέ ποιό ἀκριβῶς σημεῖο εὑρίσκονται οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις σήμερα.

Θυμίζω: Ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ὑποδέχθηκε πρό διετίας τόν Κυριάκο Μητσοτάκη στόν Βόσπορο καί συναποφάσισαν τήν διεξαγωγή ἀπ’ εὐθείας διαλόγου κορυφῆς χωρίς τήν μεσολάβηση τρίτων. Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος δέν ἤθελε τούς Ἀμερικανούς στά πόδια του. Ὁ ἡμέτερος Πρωθυπουργός ἔδωσε τόν λόγο του, καί ὁ Ἐρντογάν χάρηκε τόσο πολύ, ὥστε τόν ξεπροβόδισε μέχρι τό αὐτοκίνητό του.

Μήπως θυμόμαστε πῶς προέκυψε τό «Μητσοτάκης γιόκ»; Ἀπάντησις: Μετά τήν ὁμιλία τοῦ κυρίου Μητσοτάκη στό Κογκρέσσο τῶν ΗΠΑ, κατά τήν ὁποία ὁ Πρωθυπουργός ἀπαίτησε ἐμμέσως ἀπό τά μέλη του νά μήν ἐγκρίνουν τήν πώληση τῶν μαχητικῶν F-16 στήν Τουρκία. Ἐκείνη τήν ἡμέρα ὁ Ἐρντογάν ἀπασφάλισε καί διέκοψε. Τί ἔχει μεσολαβήσει ἀπό τότε ἕως σήμερα; Πρῶτον, ἡ Ἑλλάς ἔπαψε νά ζητᾶ ἀπό τούς Ἀμερικανούς νά μήν πωλήσουν μαχητικά στόν Ἐρντογάν. Οὐδέποτε ὁ κύριος Μητσοτάκης ἐπανέλαβε δημοσίως τήν προτροπή του ἐκείνη πρός τό Κογκρέσσο. Δεύτερον, καθαιρέθηκε τό «ἀγκάθι» γιά τήν προμήθεια τῶν μαχητικῶν F-16 πρός τήν Τουρκία, ὁ φιλέλλην γερουσιαστής τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων Μπόμπ Μενέντεζ. Παραλλήλως, ὑπεγράφη συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας γιά τήν προμήθεια ἀεροσκαφῶν μεταξύ Τουρκίας καί Μεγάλης Βρεταννίας. Στήν σκιά τοῦ ἐπεισοδίου Σούνακ. Τρίτον, καί σημαντικώτερον, ἡ Ἑλλάς ἔκανε πλήρως ἀποδεκτό τό μοντέλο διαλόγου κορυφῆς πού τῆς ἐπέβαλλε ὁ Ἐρντογάν. Ἀπ’ εὐθείας διαπραγμάτευση μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν χωρίς τήν παρέμβαση τρίτων. Τό παλαιό μοντέλο τῆς διεξαγωγῆς διερευνητικῶν συνομιλιῶν μέ τήν συμμετοχή διπλωματῶν καταργήθηκε πλήρως. Δέν ἔγινε οὔτε μία τελευταία συνάντηση γιά νά ἀνακεφαλαιώσουν τά δύο μέρη τίς θέσεις τους.

Ἐπιδιώχθηκε στό πλαίσιο τῶν ΜΟΕ καί ἡ διεξαγωγή συνομιλιῶν μέ πολυπληθεῖς στρατιωτικές ἀντιπροσωπεῖες ἑκατέρωθεν, ἄνω τῶν πενῆντα ἀτόμων ἑκάστη, ἀλλά εὐτυχῶς αὐτή ἡ πονηρή πρόταση πού εἶχε ὡς στόχο νά δείξει πόσο… εἰρηνικά συνομιλοῦν οἱ στρατοί μεταξύ τους (ἄρα ποιό casus belli καί γιατί νά ὑπάρχει στρατός στά νησιά;) ἀπερρίφθη ἀπό ἐμᾶς.

Τό μοντέλο τῶν συμβολισμῶν πού ἐπέλεξε ὁ Ἐρντογάν τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου μεταξύ τῶν δύο ὑπουργικῶν συμβουλίων εἶναι ἀντιγραφή τοῦ γαλλογερμανικοῦ μοντέλου. Ἀμέσως μετά τό τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατοχυρώθηκε ἡ κοινή συνεδρίαση μεταξύ τῶν ὑπουργικῶν συμβουλίων τῶν δύο χωρῶν, προκειμένου νά ἐπουλωθοῦν τό συντομώτερο δυνατόν οἱ πληγές πού ἄφησε πίσω της ἡ σύρραξη μεταξύ τῶν δύο λαῶν. Ἡ σύγκληση τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου καί μάλιστα στήν Θεσσαλονίκη, τήν δεύτερη κατά τόν Σουλτᾶνο πόλη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἦταν ὄνειρο τοῦ Ἐρντογάν ἀπό τό 2010. Τότε συνεστήθη ὁ θεσμός. Θυμίζουμε ὅτι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Παπανδρέου ὡς νέου πρωθυπουργοῦ στό ἐξωτερικό ἀμέσως μετά τήν ἐκλογή του τό 2009 ἦταν στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου γνώρισε μία ἀσυνήθιστη ἐμπειρία. Μόλις πάτησε τό πόδι του στό τουρκικό ἔδαφος ὁ Ἐρντογάν, σύμφωνα μέ τόν διπλωματικό θρῦλο, ἔθεσε ὡς ὅρο γιά νά τόν δεχθεῖ στό γραφεῖό του νά καλέσει πάραυτα τόν Ἕλληνα Ὑπουργό Δημοσίας Τάξεως καί νά τόν διατάξει νά σταματήσει τίς ἐπαναπροωθήσεις μεταναστῶν στόν Ἕβρο, ὅπερ καί ἐγένετο!!

Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, πᾶμε σέ διάλογο μέ τό γήπεδο νά ἔχει στρωθεῖ ὅπως ἀπαιτεῖ ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος: Ἀπ’ εὐθείας διάλογος κορυφῆς μεταξύ τῶν δύο, μόνο μέ μεταφραστές ὅπως στήν Κωνσταντινούπολη, ὄχι φανερή ἀνάμειξη τρίτων, ὅπως οἱ ΗΠΑ (πού θέλουν τήν ρυμούλκηση τῆς Τουρκίας κατά τό δυνατόν στήν Δύση ἐξ οὗ καί τό τυράκι τῆς βίζας Τούρκων πολιτῶν στό εὐρωπαϊκό ἔδαφος τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν κατ’ ἐξαίρεσιν τῆς Σένγκεν), ὄχι ἑλληνικό βέτο γιά τά μαχητικά ἀεροσκάφη F-16. Ἡ οὐσία κρύβεται στήν διαδικασία λοιπόν! Ἤ ἀνάποδα: Ἡ διαδικασία εἶναι ἡ οὐσία. Ἔχει ἐνδιαφέρον μάλιστα ἡ πληροφορία, ὅτι ἡ Ἑλλάς ἦταν στήν ἀρχή ἡ ἐπισπεύδουσα καί ζήτησε στό παρασκήνιο οἱ διαπραγματεύσεις νά εἶναι ἐντατικές μέ στόχο νά ὑπάρξει κατάληξη (συμφωνία) ἕως τόν Φεβρουάριο. Οἱ Τοῦρκοι ὅμως πού δέν ἐμπιστεύονται τήν Κυβέρνηση μετά ὅσα προηγήθηκαν, ζήτησαν μία πιό ἀργόσυρτη διαδικασία, μέ ἀντάλλαγμα τήν μείωση τῆς ἐντάσεως στίς ἀκτές (μεταναστευτικό) καί στόν ἀέρα (ἡ τουρκική πολεμική ἀεροπορία ἔχει προβλήματα, δέν μᾶς ἔκαναν χάρη!).

Ὡς φαίνεται, τό τανγκό τῆς χαρᾶς θά συνεχιστεῖ. Ὁ Ἐρντογάν μᾶς δοκιμάζει καί βλέπει τά ὅριά μας σέ μικρότερα θέματα. Καί ἐμεῖς διαρκῶς στέλνουμε μηνύματα ἀδυναμίας. Ὑποχωρήσαμε καί δεχθήκαμε Τούρκους μετακλητούς δασκάλους πού κάνουν ἀλυτρωτική προπαγάνδα στά μειονοτικά σχολεῖα τῆς Θράκης. Ὑποχωρήσαμε στό ὡράριο λειτουργίας τῶν μειονοτικῶν σχολείων τῆς Θράκης πού ἔχει τεράστια τοπική σημασία, ἀλλά λόγῳ χώρου δέν μπορῶ νά τό ἐξηγήσω ἐδῶ. Ὑποχωρήσαμε γιά τά «τουρκικά σωματεῖα». Ἀπό τήν νομική πᾶμε στήν πολιτική διαπραγμάτευση! Ἄς συγκρατήσουμε μέ λύπη μας τό ἑξῆς: ὁ χρόνος ἐργάζεται γιά τήν τουρκική στρατηγική, γι’ αὐτό καί οἱ γείτονες δέν βιάζονται.

Θά εἴχαμε λόγο νά βιαστοῦμε ἐμεῖς ἄν ἡ πολιτική μας, ἀπό τό 2019 καί μετά, δέν ἦταν μία διαρκής διολίσθηση. Διακηρύξαμε ὅτι «τά 12 μίλια εἶναι ἐθνικισμός» καί δέν τά ἐπεκτείναμε νοτίως τῆς Κρήτης ὅπου μποροῦμε, μέ βάση τήν ἑλληνο-αἰγυπτιακή συμφωνία. Διακηρύξαμε ὅτι ὁ χάρτης τῆς Σεβίλλης πού μᾶς νομιμοποιεῖ νά ἔχουμε κοινή ΑΟΖ μέ τήν Κύπρο εἶναι «ἰδιωτικός», ἀπεντάξαμε ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως τό ἔργο κατασκευῆς ὑποθαλάσσιων καλωδίων ἰνῶν Ἑλλάδος – Κύπρου (ταφόπλακα στήν ἐνεργειακή ΑΟΖ), τί ἄλλο νά θέλουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό ἐμᾶς;

Τούτων δοθέντων θά ἀποτελέσει ἔκπληξη μεγάλη γιά ἐμᾶς ἄν ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν σπάσει τήν συμφωνία καί θέσει δημοσίως μέ ἔνταση τά ζητήματά του. Ἀφοῦ εἰσπράττει κάτω ἀπό τό τραπέζι αὐτά πού θέλει, γιατί νά ἀνέβει πάνω στό τραπέζι καί νά χοροπηδᾶ; Ὅλα ὅσα συμβαίνουν σήμερα στό παρασκήνιο, θά τά μάθουμε μιά μέρα, ξαφνικά. Καί θά τά δώσουμε, μιά μέρα, ξαφνικά.

Λυπούμεθα πού θά ἀπουσιάσουμε ἀπό τήν φιέστα, ἀλλά ἐμεῖς στό σχέδιο ὁμαδικοῦ ὑπνωτισμοῦ δέν πρόκειται οὔτε νά συμμετάσχουμε οὔτε νά συμπράξουμε!

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ