ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Θά «ἑορτάσουμε» τήν Δημοκρατία χωρίς πόρισμα γιά τίς ὑποκλοπές;

Ἕναν χρόνο μετά, ἡ Δικαιοσύνη ἀκόμη… ἐρευνᾶ

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ τῶν ὑποκλοπῶν δέν ἐπηρέασε καθόλου τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν. Οἱ Ἕλληνες θεώρησαν ὅτι αὐτό δέν ἔχει ἐπίδραση στίς ζωές τους, τό κατέταξαν στήν μέση τῆς ἱεραρχίας τῶν προβλημάτων πού τούς ἀπασχολοῦν, τό εἶδαν ὡς τό ξεκαθάρισμα τῶν πολιτικῶν φατριῶν ἑνός βρώμικου συστήματος, τό προσπέρασαν, καί πῆγαν παρακάτω. Ἄν καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ τό ξέσπασμά του θά ἦταν ἱκανό γιά νά «ρίξει» κυβέρνηση, στήν πατρίδα μας πλέον βρισκόμαστε σέ ἕναν νέο ἀστερισμό καί ὀφείλουμε νά τό ἀποδεχθοῦμε. Ὅσο καί νά διαφωνοῦμε.

Σκάνδαλα πού στό παρελθόν ἔρριχναν κυβερνήσεις τώρα ὁδηγοῦν στήν ἐπανεκλογή τους. Τέμπη ὀνομάζονται, ὑποκλοπές ὀνομάζονται, συνεκμετάλλευση θά ὀνομάζονται αὔριο, τό ἐπικοινωνιακό περιβάλλον εἶναι τέτοιο, ὥστε νά ὁδηγεῖ σέ ἐπιβράβευση καί λαϊκή νομιμοποίηση. Τά «σάπια φροῦτα» ξεπουλᾶνε σάν τρελλά στήν πατρίδα μας!

Ζοῦμε στήν ἐποχή τοῦ κυνισμοῦ, καί ὁ κυνισμός στήν πατρίδα μας ἔχει γνωστό ἀρχηγό, ὁ ὁποῖος γνησίως ἐκπροσωπεῖ τά νέα κοινωνικά ρεύματα. Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ὑποταγῆς καί τοῦ συμβιβασμοῦ. Kαί αὐτός ἔχει γνωστό ἀρχηγό. Γιατί νά τό κρύψομεν…

Στούς καιρούς μας δέν ἔχει σημασία ἄν σέ «ἀκοῦνε», ἄν σέ «ἐντοπίζουν», ἄν σέ ταπεινώνουν ὡς δοῦλο μέ τό κεφάλι μέσα στό νερό γιά τό φιλοδώρημα τοῦ ἐξευτελισμοῦ. Δέν ἔχει σημασία ἄν ἡ ἐπικράτεια τοῦ Καστελλορίζου προσφέρεται «φιλέτο» στήν διαπραγμάτευση τοῦ Αἰγαίου ἤ ἄν 57 ζωές ἔφυγαν μέ φρικιαστικό τρόπο καί, μόλις χθές, μαθαίνουμε ὅτι ἔγιναν κάρβουνο, ἐπειδή ἡ ἐμπορική ἁμαξοστοιχία μετέφερε νοθευμένα καύσιμα (καί ἄς εἶχε διαβεβαιώσει ὁ Πρωθυπουργός στούς «Πρωταγωνιστές» τόν Σταῦρο Θεοδωράκη ὅτι τό φορτίο δέν ἦταν ἐπιλήψιμο!) Σημασία πλέον ἔχουν ἄλλα πράγματα. Ζήτω τό πενιχρό εὐρώ, ζήτω καί τά πενιχρά εὐρώπουλα! Ποιός νοιάζεται γιά τίς «τιμές» καί τίς «ἀξίες»!

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, αὐτή εἶναι ἡ νέα πραγματικότης. Τό γεγονός ὅμως ὅτι ὁ λαός συγχωρεῖ καί συμβιβάζεται, δέν σημαίνει ὅτι καί τό κράτος δικαίου πρέπει νά συγχωρεῖ. Εἴμαστε μέλος τῆς ΕΕ καί τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Μᾶς βλέπουν! Στίς 26 Ἰουλίου 2022, ἕναν ἀκριβῶς χρόνο πρίν, τέτοια ἐποχή, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης περνοῦσε μαζί μέ τόν συνήγορό του κύριο Βελεγράκη τό κατῶφλι τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά νά καταθέσει στόν ἀπόηχο τῶν παραιτήσεων Κοντολέοντα-Δημητριάδη μηνυτήρια ἀναφορά κατ’ ἀγνώστων γιά τήν παραβίαση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν του.

Ἡ ἀναφορά παρελήφθη ἀπό τόν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρο Ντογιάκο, ὁ ὁποῖος τήν διαβίβασε διά τῆς ὑπηρεσιακῆς ὁδοῦ στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν. Τρεῖς ἔμπειροι εἰσαγγελικοί λειτουργοί ἀνέλαβαν τό ἔργο τῆς διαλεύκανσης τοῦ σκανδάλου. Ὁ κύριος Ντογιάκος σύμφωνα μέ πληροφορίες πού ἔχω στήν διάθεσή μου οὐδέποτε ἔκτοτε παρενέβη στό ἔργο τους. Οὔτε γιά νά ἐπιβραδύνουν οὔτε γιά νά ἐπιταχύνουν. Τό πολιτικό καί θεσμικό ἀποτέλεσμα εἶναι τό ἑξῆς: ἕναν ὁλόκληρο χρόνο μετά τήν ἀποκάλυψη τοῦ σκανδάλου τό ὁποῖο ἐπεκτάθηκε σέ πλειάδα πολιτικῶν προσώπων μεταξύ αὐτῶν ὁ Ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί δύο Ὑπουργοί ἐν ἐνεργείᾳ, πόρισμα γιά τίς ὑποκλοπές δέν ἔχει ἀκόμη ἐκδοθεῖ!

Θά «ἑορτάσουμε» τήν προσεχῆ Δευτέρα 24 Ἰουλίου στούς Κήπους τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου τήν ἡμέρα γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας μέ «spumante» καί σολομό, ἀλλά ὁ ἔνοχος γιά τό ἀπαράδεκτο αὐτό σκάνδαλο πού ἐξέθεσε διεθνῶς τήν χώρα δέν θά ἔχει ἀκόμη βρεθεῖ. Οὔτε κἄν σέ ὑπηρεσιακό ἐπίπεδο. Ἡ δικαιοσύνη ἀκόμη τό ἐρευνᾶ! Θά «ἑορτάσουμε» τήν ἡμέρα τῆς ἀποκατάστασης τῆς Δημοκρατίας μέ τά θύματα τῶν παρακολουθήσεων μεταξύ τῶν προσκεκλημένων τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἀλλά πόρισμα μέχρι στιγμῆς δέν ὑπάρχει! Οἱοδήποτε πόρισμα. Τά «ρυπαρά δίκτυα» στά ὁποῖα ἔκανε ἀναφορά ἡ Κυβέρνηση, παραμένουν ἀτιμώρητα. Πλήν τῶν Κοντολέοντα καί Δημητριάδη ὅλοι ὅσοι ἐνεπλάκησαν στό σκάνδαλο καί σιώπησαν εἴτε ὡς θύτες εἴτε ὡς θύματα, ἔχουν προαχθεῖ. Στό κόμμα, στήν Κυβέρνηση, στήν δικαιοσύνη, στό εὐρωψηφοδέλτιο, αὔριο. Ἀκόμη καί ἄν δεχθοῦμε ὅτι ἔδρασαν αὐτονομημένα κέντρα ὑπαλλήλων τῆς ΕΥΠ ὅπως λέει ἡ Κυβέρνηση, καί γιατί νά μήν τήν πιστέψουμε ὡς καλόπιστοι ἄνθρωποι πού εἴμαστε, δέν θά ἔπρεπε αὐτά νά ξερριζωθοῦν καί νά τιμωρηθοῦν;

Θά εἶναι πάντως παγκόσμια πρωτοτυπία νά ἐκφωνεῖ ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πανηγυρικό λόγο γιά τήν δημοκρατία, νά συνυπάρχουν στό κιόσκυ τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου κατά τό ἔθιμο καί νά κάνουν ψιλή κουβέντα ὁ Πρωθυπουργός καί ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, νά βρίσκεται κάπου στόν χῶρο μεταξύ γκαζόν καί συντριβανιῶν ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν καί ὁ Ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἡ μπάντα νά παιανίζει κλασσική μουσική –φανταστεῖτε τήν εἰκόνα αὐτῆς τῆς ράθυμης δημοκρατίας– καί νά μήν ἔχει τιμωρηθεῖ οὔτε χαμηλόβαθμος ὑπάλληλος γι’ αὐτό πού συνέβη.

Ὡραῖα θά «ἑορτάσουμε» τήν Δημοκρατία. Μέ ἀνοικτούς λογαριασμούς.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ