Θά «ἑορτάσουμε» τήν Δημοκρατία χωρίς πόρισμα γιά τίς ὑποκλοπές;

Ἕναν χρόνο μετά, ἡ Δικαιοσύνη ἀκόμη… ἐρευνᾶ

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ τῶν ὑποκλοπῶν δέν ἐπηρέασε καθόλου τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν. Οἱ Ἕλληνες θεώρησαν ὅτι αὐτό δέν ἔχει ἐπίδραση στίς ζωές τους, τό κατέταξαν στήν μέση τῆς ἱεραρχίας τῶν προβλημάτων πού τούς ἀπασχολοῦν, τό εἶδαν ὡς τό ξεκαθάρισμα τῶν πολιτικῶν φατριῶν ἑνός βρώμικου συστήματος, τό προσπέρασαν, καί πῆγαν παρακάτω. Ἄν καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ τό ξέσπασμά του θά ἦταν ἱκανό γιά νά «ρίξει» κυβέρνηση, στήν πατρίδα μας πλέον βρισκόμαστε σέ ἕναν νέο ἀστερισμό καί ὀφείλουμε νά τό ἀποδεχθοῦμε. Ὅσο καί νά διαφωνοῦμε.

Σκάνδαλα πού στό παρελθόν ἔρριχναν κυβερνήσεις τώρα ὁδηγοῦν στήν ἐπανεκλογή τους. Τέμπη ὀνομάζονται, ὑποκλοπές ὀνομάζονται, συνεκμετάλλευση θά ὀνομάζονται αὔριο, τό ἐπικοινωνιακό περιβάλλον εἶναι τέτοιο, ὥστε νά ὁδηγεῖ σέ ἐπιβράβευση καί λαϊκή νομιμοποίηση. Τά «σάπια φροῦτα» ξεπουλᾶνε σάν τρελλά στήν πατρίδα μας!

Ζοῦμε στήν ἐποχή τοῦ κυνισμοῦ, καί ὁ κυνισμός στήν πατρίδα μας ἔχει γνωστό ἀρχηγό, ὁ ὁποῖος γνησίως ἐκπροσωπεῖ τά νέα κοινωνικά ρεύματα. Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ὑποταγῆς καί τοῦ συμβιβασμοῦ. Kαί αὐτός ἔχει γνωστό ἀρχηγό. Γιατί νά τό κρύψομεν…

Στούς καιρούς μας δέν ἔχει σημασία ἄν σέ «ἀκοῦνε», ἄν σέ «ἐντοπίζουν», ἄν σέ ταπεινώνουν ὡς δοῦλο μέ τό κεφάλι μέσα στό νερό γιά τό φιλοδώρημα τοῦ ἐξευτελισμοῦ. Δέν ἔχει σημασία ἄν ἡ ἐπικράτεια τοῦ Καστελλορίζου προσφέρεται «φιλέτο» στήν διαπραγμάτευση τοῦ Αἰγαίου ἤ ἄν 57 ζωές ἔφυγαν μέ φρικιαστικό τρόπο καί, μόλις χθές, μαθαίνουμε ὅτι ἔγιναν κάρβουνο, ἐπειδή ἡ ἐμπορική ἁμαξοστοιχία μετέφερε νοθευμένα καύσιμα (καί ἄς εἶχε διαβεβαιώσει ὁ Πρωθυπουργός στούς «Πρωταγωνιστές» τόν Σταῦρο Θεοδωράκη ὅτι τό φορτίο δέν ἦταν ἐπιλήψιμο!) Σημασία πλέον ἔχουν ἄλλα πράγματα. Ζήτω τό πενιχρό εὐρώ, ζήτω καί τά πενιχρά εὐρώπουλα! Ποιός νοιάζεται γιά τίς «τιμές» καί τίς «ἀξίες»!

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, αὐτή εἶναι ἡ νέα πραγματικότης. Τό γεγονός ὅμως ὅτι ὁ λαός συγχωρεῖ καί συμβιβάζεται, δέν σημαίνει ὅτι καί τό κράτος δικαίου πρέπει νά συγχωρεῖ. Εἴμαστε μέλος τῆς ΕΕ καί τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Μᾶς βλέπουν! Στίς 26 Ἰουλίου 2022, ἕναν ἀκριβῶς χρόνο πρίν, τέτοια ἐποχή, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης περνοῦσε μαζί μέ τόν συνήγορό του κύριο Βελεγράκη τό κατῶφλι τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά νά καταθέσει στόν ἀπόηχο τῶν παραιτήσεων Κοντολέοντα-Δημητριάδη μηνυτήρια ἀναφορά κατ’ ἀγνώστων γιά τήν παραβίαση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν του.

Ἡ ἀναφορά παρελήφθη ἀπό τόν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρο Ντογιάκο, ὁ ὁποῖος τήν διαβίβασε διά τῆς ὑπηρεσιακῆς ὁδοῦ στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν. Τρεῖς ἔμπειροι εἰσαγγελικοί λειτουργοί ἀνέλαβαν τό ἔργο τῆς διαλεύκανσης τοῦ σκανδάλου. Ὁ κύριος Ντογιάκος σύμφωνα μέ πληροφορίες πού ἔχω στήν διάθεσή μου οὐδέποτε ἔκτοτε παρενέβη στό ἔργο τους. Οὔτε γιά νά ἐπιβραδύνουν οὔτε γιά νά ἐπιταχύνουν. Τό πολιτικό καί θεσμικό ἀποτέλεσμα εἶναι τό ἑξῆς: ἕναν ὁλόκληρο χρόνο μετά τήν ἀποκάλυψη τοῦ σκανδάλου τό ὁποῖο ἐπεκτάθηκε σέ πλειάδα πολιτικῶν προσώπων μεταξύ αὐτῶν ὁ Ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί δύο Ὑπουργοί ἐν ἐνεργείᾳ, πόρισμα γιά τίς ὑποκλοπές δέν ἔχει ἀκόμη ἐκδοθεῖ!

Θά «ἑορτάσουμε» τήν προσεχῆ Δευτέρα 24 Ἰουλίου στούς Κήπους τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου τήν ἡμέρα γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας μέ «spumante» καί σολομό, ἀλλά ὁ ἔνοχος γιά τό ἀπαράδεκτο αὐτό σκάνδαλο πού ἐξέθεσε διεθνῶς τήν χώρα δέν θά ἔχει ἀκόμη βρεθεῖ. Οὔτε κἄν σέ ὑπηρεσιακό ἐπίπεδο. Ἡ δικαιοσύνη ἀκόμη τό ἐρευνᾶ! Θά «ἑορτάσουμε» τήν ἡμέρα τῆς ἀποκατάστασης τῆς Δημοκρατίας μέ τά θύματα τῶν παρακολουθήσεων μεταξύ τῶν προσκεκλημένων τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἀλλά πόρισμα μέχρι στιγμῆς δέν ὑπάρχει! Οἱοδήποτε πόρισμα. Τά «ρυπαρά δίκτυα» στά ὁποῖα ἔκανε ἀναφορά ἡ Κυβέρνηση, παραμένουν ἀτιμώρητα. Πλήν τῶν Κοντολέοντα καί Δημητριάδη ὅλοι ὅσοι ἐνεπλάκησαν στό σκάνδαλο καί σιώπησαν εἴτε ὡς θύτες εἴτε ὡς θύματα, ἔχουν προαχθεῖ. Στό κόμμα, στήν Κυβέρνηση, στήν δικαιοσύνη, στό εὐρωψηφοδέλτιο, αὔριο. Ἀκόμη καί ἄν δεχθοῦμε ὅτι ἔδρασαν αὐτονομημένα κέντρα ὑπαλλήλων τῆς ΕΥΠ ὅπως λέει ἡ Κυβέρνηση, καί γιατί νά μήν τήν πιστέψουμε ὡς καλόπιστοι ἄνθρωποι πού εἴμαστε, δέν θά ἔπρεπε αὐτά νά ξερριζωθοῦν καί νά τιμωρηθοῦν;

Θά εἶναι πάντως παγκόσμια πρωτοτυπία νά ἐκφωνεῖ ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πανηγυρικό λόγο γιά τήν δημοκρατία, νά συνυπάρχουν στό κιόσκυ τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου κατά τό ἔθιμο καί νά κάνουν ψιλή κουβέντα ὁ Πρωθυπουργός καί ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, νά βρίσκεται κάπου στόν χῶρο μεταξύ γκαζόν καί συντριβανιῶν ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν καί ὁ Ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἡ μπάντα νά παιανίζει κλασσική μουσική –φανταστεῖτε τήν εἰκόνα αὐτῆς τῆς ράθυμης δημοκρατίας– καί νά μήν ἔχει τιμωρηθεῖ οὔτε χαμηλόβαθμος ὑπάλληλος γι’ αὐτό πού συνέβη.

Ὡραῖα θά «ἑορτάσουμε» τήν Δημοκρατία. Μέ ἀνοικτούς λογαριασμούς.

Απόψεις

Tην Τρίτη 21.05 με την Εστία: Σειρά Μπετόβεν!

Εφημερίς Εστία
Την Τρίτη 21.05 η Εστία παρουσιάζει: BEETHOVEN LEGENDARY RECORDINS!

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.