Τετάρτη, 9 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΜΠΟΥΛΟΥΚΜΠΑΣΗΣ

Ἐξ Ἀγκύρας τηλεγραφοῦν: «Τριάκοντα δύο δισκία ὑπνωτικοῦ φαρμάκου ἔλαβεν ὁ ἡλικίας 50 ἐτῶν κ. Ὀσμάν Μπουλούκμπαση, ἡγέτης τοῦ μικροῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος τῆς Τουρκίας καί μετεφέρθη εἰς στρατιωτικόν νοσοκομείων εἰς κωματώδη κατάστασιν. Τά ἀνωτέρω ἐγνώσθησαν ὑπό κύκλων τοῦ νοσοκομείου, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζουν τήν κατάστασίν του ὡς σοβαράν». Ἴσως, ἐπειδή τό κόμμα του ἦτο πολύ μικρόν, νά ἠθέλησε νά εὑρεθῇ εἰς… κομματώδη κατάστασιν!… Πάντως, ὅμως, πρόκειται περί σπανίας διά Τοῦρκον εὐαισθησίας, ἀφοῦ ὅλοι οἱ πολιτικοί τῆς χώρας αὐτῆς δέν σκέπτονται ποτέ τά δισκία, ἀλλά μόνον τόν… δίσκον τῆς ἐπαιτείας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΙ
ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ

Ὡς ἤδη ἐγράφη, ἀλλεπάλληλα κρούσματα λιποθυμιῶν τηλεφωνητριῶν τοῦ ΟΤΕ ἐργαζομένων εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ ἐπί τῆς ὁδοῦ Πατησίων κτιρίου αὐτοῦ ἐσημειώθησαν χθές. Αἱ τηλεφωνήτριαι διεκομίσθησαν εἰς τόν Σταθμόν Α΄ Βοηθειῶν, οἱ ἰατροί τοῦ ὁποίου ἀπέδωσαν τάς λιποθυμίας εἰς τάς συνθήκας ἐργασίας αὐτῶν, ἤτοι εἰς τήν ἀποπνικτικήν ἀτμόσφαιραν τῆς αἰθούσης καί εἰς τήν ἄνευ διακοπῆς 6ωρον ἐργασίαν των.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις