ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΔ

«Ἐκ Χόλλυγουδ μεταδίδονται λεπτομέρειαι τῆς καταστρεπτικῆς πυρκαϊᾶς, πού ἀπετέφρωσεν ἐκεῖ 186 ἐπαύλεις γνωστῶν ἠθοποιῶν. Μεταξύ ἄλλων κατεστράφησαν αἱ πολυτελεῖς ἐπαύλεις τῶν ἠθοποιῶν Κάρυ Γκράντ Γκρήρ Γκαρσόν Ρόμπερτ Στάρκ, ὡς καί τῶν σκηνοθετῶν Χίτσκοκ καί Βάγκνερ. Ἡ Κίμ Νόβακ, διέκοψε τό γύρισμα μιᾶς ταινίας της εἰς τό Στούντιο, καί κρατοῦσα σωλῆνα πυροσβεστικῆς ἀντλίας, ἀνερριχήθη ἐπί τῆς στέγης τῆς οἰκίας της διά νά κατασβέσῃ τό πῦρ, βοηθουμένη ὑπό τοῦ συζύγου της, σκηνοθέτου Ρίτσαρντ Κουΐν. Ἀμφότεροι, ὅμως, ἠναγκάσθησαν νά ἀποχωρήσουν λόγῳ τῆς ἐντάσεως τῶν φλογῶν».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως, ἐγένετο εἰς τό Τατόϊον, τελετή τοῦ προστάτου τῆς Ἀεροπορίας Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Παρέστησαν ὁ ὑπουργός τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, οἱ ἀρχηγοί τῶν Ἐπιτελείων καί ἀνώτατοι καί ἀνώτεροι ἀξιωματικοί ὅλων τῶν ὅπλων.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

Προχωρεῖ ἡ προεργασία διά τήν ἐπέκτασιν τοῦ λιγνιτωρυχείου τῆς Πτολεμαΐδος, κατόπιν τῆς χορηγηθείσης ὑπό τῆς Γερμανίας βοηθείας 12 ἑκατ. δολλ. ὑπό μορφήν τῶν ἀπαιτουμένων μηχανημάτων. Ἡ ηὐξημένη παραγωγή τοῦ λιγνιτωρυχείου πρόκειται νά καλύπτῃ τάς ἀνάγκας τοῦ ἀποπερατουμένου ἐργοστασίου ἀζωτούχων λιπασμάτων.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…