Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΔ

«Ἐκ Χόλλυγουδ μεταδίδονται λεπτομέρειαι τῆς καταστρεπτικῆς πυρκαϊᾶς, πού ἀπετέφρωσεν ἐκεῖ 186 ἐπαύλεις γνωστῶν ἠθοποιῶν. Μεταξύ ἄλλων κατεστράφησαν αἱ πολυτελεῖς ἐπαύλεις τῶν ἠθοποιῶν Κάρυ Γκράντ Γκρήρ Γκαρσόν Ρόμπερτ Στάρκ, ὡς καί τῶν σκηνοθετῶν Χίτσκοκ καί Βάγκνερ. Ἡ Κίμ Νόβακ, διέκοψε τό γύρισμα μιᾶς ταινίας της εἰς τό Στούντιο, καί κρατοῦσα σωλῆνα πυροσβεστικῆς ἀντλίας, ἀνερριχήθη ἐπί τῆς στέγης τῆς οἰκίας της διά νά κατασβέσῃ τό πῦρ, βοηθουμένη ὑπό τοῦ συζύγου της, σκηνοθέτου Ρίτσαρντ Κουΐν. Ἀμφότεροι, ὅμως, ἠναγκάσθησαν νά ἀποχωρήσουν λόγῳ τῆς ἐντάσεως τῶν φλογῶν».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως, ἐγένετο εἰς τό Τατόϊον, τελετή τοῦ προστάτου τῆς Ἀεροπορίας Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Παρέστησαν ὁ ὑπουργός τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, οἱ ἀρχηγοί τῶν Ἐπιτελείων καί ἀνώτατοι καί ἀνώτεροι ἀξιωματικοί ὅλων τῶν ὅπλων.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

Προχωρεῖ ἡ προεργασία διά τήν ἐπέκτασιν τοῦ λιγνιτωρυχείου τῆς Πτολεμαΐδος, κατόπιν τῆς χορηγηθείσης ὑπό τῆς Γερμανίας βοηθείας 12 ἑκατ. δολλ. ὑπό μορφήν τῶν ἀπαιτουμένων μηχανημάτων. Ἡ ηὐξημένη παραγωγή τοῦ λιγνιτωρυχείου πρόκειται νά καλύπτῃ τάς ἀνάγκας τοῦ ἀποπερατουμένου ἐργοστασίου ἀζωτούχων λιπασμάτων.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε