Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΔ

«Ἐκ Χόλλυγουδ μεταδίδονται λεπτομέρειαι τῆς καταστρεπτικῆς πυρκαϊᾶς, πού ἀπετέφρωσεν ἐκεῖ 186 ἐπαύλεις γνωστῶν ἠθοποιῶν. Μεταξύ ἄλλων κατεστράφησαν αἱ πολυτελεῖς ἐπαύλεις τῶν ἠθοποιῶν Κάρυ Γκράντ Γκρήρ Γκαρσόν Ρόμπερτ Στάρκ, ὡς καί τῶν σκηνοθετῶν Χίτσκοκ καί Βάγκνερ. Ἡ Κίμ Νόβακ, διέκοψε τό γύρισμα μιᾶς ταινίας της εἰς τό Στούντιο, καί κρατοῦσα σωλῆνα πυροσβεστικῆς ἀντλίας, ἀνερριχήθη ἐπί τῆς στέγης τῆς οἰκίας της διά νά κατασβέσῃ τό πῦρ, βοηθουμένη ὑπό τοῦ συζύγου της, σκηνοθέτου Ρίτσαρντ Κουΐν. Ἀμφότεροι, ὅμως, ἠναγκάσθησαν νά ἀποχωρήσουν λόγῳ τῆς ἐντάσεως τῶν φλογῶν».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως, ἐγένετο εἰς τό Τατόϊον, τελετή τοῦ προστάτου τῆς Ἀεροπορίας Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Παρέστησαν ὁ ὑπουργός τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, οἱ ἀρχηγοί τῶν Ἐπιτελείων καί ἀνώτατοι καί ἀνώτεροι ἀξιωματικοί ὅλων τῶν ὅπλων.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

Προχωρεῖ ἡ προεργασία διά τήν ἐπέκτασιν τοῦ λιγνιτωρυχείου τῆς Πτολεμαΐδος, κατόπιν τῆς χορηγηθείσης ὑπό τῆς Γερμανίας βοηθείας 12 ἑκατ. δολλ. ὑπό μορφήν τῶν ἀπαιτουμένων μηχανημάτων. Ἡ ηὐξημένη παραγωγή τοῦ λιγνιτωρυχείου πρόκειται νά καλύπτῃ τάς ἀνάγκας τοῦ ἀποπερατουμένου ἐργοστασίου ἀζωτούχων λιπασμάτων.

Απόψεις

«Ἴσος πόλεμον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
ΕΙναι κατανοητό ὅτι ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν θέλησε νά δώσει στήν ὁρκωμοσία του πανηγυρικό χαρακτῆρα.

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εφημερίς Εστία
Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Τό περιβάλλον, ἡ προστασία του καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Χθές εἴχαμε τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἐντελῶς τυχαίως, ἦταν καί «τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Λές καί ἤθελε ἡ Θεία Χάρις νά μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νά προσέχουμε, ἤτοι «Τό περιβάλλον καί τά μάτια μας»!

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!