Τετάρτη, 8 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ

«Μία μοῖρα τοῦ ἰταλικοῦ στόλου κατέπλευσε χθές εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν. Κατά τήν ὑποδοχήν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς μοίρας, ναυάρχου Κολιμπρί, οὗτος ἀπαντῶν εἰς προσφωνήσεις Τούρκων ἐπισήμων, ἀφοῦ ἐξῆρε τήν ἰταλοτουρκικήν φιλίαν, ἐτόνισεν ὅτι δύναται τίς νά βασίζεται εἰς τήν ἱκανότητα καί γενναιότητα τῶν Τουρκικῶν ναυτικῶν δυνάμεων». Πράγματι, ἡ γενναιότης τοῦ Τουρκικοῦ ναυτικοῦ εἶναι ὅση καί ἡ τοῦ… Ἰταλικοῦ! Ἄς βασίζεται, λοιπόν, ὁ κ. Κολιμπρί εἰς τούς Τούρκους συμμάχους του καί θά γελάσῃ, πάλιν, λά καπριόλα σκρετσιάτα – ἤγουν τό παρδαλό κατσίκι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
Η 100ΕΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν 5ην ἀπογευματινήν σήμερον ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ, ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός θά ἑορτάσῃ εἰς τό Ὠδεῖον Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ τήν «Παγκόσμιαν Ἡμέραν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» (8ης Μαΐου) καί τήν Α΄ ἑκατονταετηρίδα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ὁ πρόεδρος τοῦ Ε.Ε.Σ., κ. Γεωργακόπουλος, ἀπηύθυνε σχετικόν μήνυμα.

Απόψεις

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ