ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 8 Ἰανουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ!

«Τό Πρακτορεῖον “Νέα Κίνα” ἀνεκοίνωσεν ὅτι αἱ νέαι ἐκδόσεις τῶν ποιημάτων τοῦ Μάο Τσέ Τούγκ, ἐξηντλήθησαν εὐθύς ὡς ἐτέθησαν εἰς κυκλοφορίαν κατά τήν ἡμέραν τῆς πρωτοχρονιᾶς. Αἱ ἐκδόσεις αὗται, ἑκάστη τῶν ὁποίων ἠρίθμει 80.000 ἀντίτυπα, ἐξηντλήθησαν ἐν “ριπῇ ὀφθαλμοῦ” εἰς τό Πεκῖνον, τήν Σαγκάην, Τιέν Τσίν καί εἰς ἄλλας κινεζικάς πόλεις». Ἐάν τολμοῦσαν οἱ Κινέζοι, ἄς μή τά ἀγόραζαν! Ἀσφαλῶς δέ, ὁ πονηρός Μάο εἶναι ὁ μόνος ποιητής τοῦ κόσμου, πού ἔχει ἐξησφαλισμένον κοινόν ἐξ ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων ἀναγνωστῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Τό ὑπ. Προνοίας δι’ ἐγκυκλίου του πρός ἅπαντα τά Ὑγειονομικά Κέντρα τῆς χώρας γνωρίζει ὅτι ἡ μεταφορά λόγῳ ἐπειγούσης ἀνάγκης διά τῶν κρατικῶν ἀσθενοφόρων αὐτοκινήτων δέον ὅπως διενεργῆται δωρεάν διά τούς ἀπόρους ἀσθενεῖς οἱασδήποτε κατηγορίας ἀπορίας. Ἐξ ἄλλου, ἡ μεταφορά τῶν εὐπόρων δύναται νά διενεργῆται κατόπιν καταβολῆς τῆς δαπάνης μόνον τῶν καυσίμων ὑπό τῶν ἰδίων τῶν ἀσθενῶν. Ἐπίσης εἰς περιπτώσεις κατά τάς ὁποίας ἡ μεταφορά τοῦ ἀσθενοῦς δέν ἐπιδέχεται ἀναβολήν ἤ καθυστέρησιν λόγῳ μή προσκομίσεως ἐγκαίρως τῶν πιστοποιητικῶν ἀπορίας ἡ μεταφορά τοῦ ἀσθενοῦς θά διενεργῆται δωρεάν, ἀφοῦ προηγουμένως θά ἔχη βεβαιωθῇ τό κατεπεῖγον ὑπό τοῦ οἰκείου Νομιάτρου.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ