Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΑ ΛΥΣΙΣ!

«Εἰς τήν Κων/πόλιν, ἐνεφανίσθησαν τέδδυ-μπόϋς, οἱ ὁποῖοι θορυβοῦν εἰς τάς ὁδούς καί εἰς τά λεωφορεῖα, ἐνοχλοῦν τό πλῆθος καί προκαλοῦν ἐπεισόδια.» «Αἰσχυνόμεθα-γράφει ἡ “Τζουμχουριέτ” δι’ ὅσα συμβαίνουν καί τά ὁποῖα ἀδυνατεῖ νά προλάβῃ ἡ ἀστυνομία. Ἡ ἐφημερίς ὡς μόνην λύσιν βλέπει νά κλεισθῇ ὁ κόσμος εἰς τά σπίτια του».
Ἀλλά εἰς τήν Τουρκίαν, αὐτοί οἱ ἀλῆται ὑπῆρχαν ἀπό ἀμνημονεύτων χρόνων· μόνον, ὅτι δέν ἐλέγοντο τέδδυ-μπόϋς ἀλλά… ρεμπέτ-ἀσκέρ ἤ κάτι χειρότερον!… Ὅσον διά τήν λύσιν τῆς «Τζουμχουριέτ», νά κλεισθῇ ὁ κόσμος στά σπίτια του, εἶναι, ὄντως, πρακτικώτατη· ἴσως πρακτικωτέρα ἀκόμη θά ἦτο ἡ λύσις τῆς… ὁμαδικῆς αὐτοκτονίας τῶν φιλησύχων πολιτῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς ἐπιτροπῆς ὀνοματοθεσίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί ἐγκρίσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐδόθησαν τά κάτωθι ὀνόματα εἰς τεσσάρας ὁδούς τοῦ συνιστωμένου εἰς Ἅγιον Σώστην νέου προσφυγικοῦ συνοικισμοῦ: Ἀρχιεπισκόπου Θεοκλήτου, Γεωργίου Παπανικολάου, Ἰωάννου Τσιγάντε καί Γεωργίου Μπαλῆ. Ἐπίσης δίδεται τό ὄνομα τοῦ Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλου εἰς τήν νεοκατασκευαζομένην ὁδόν παρά τό ξενοδοχεῖον «Χίλτον».

Απόψεις

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ