ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΑ ΛΥΣΙΣ!

«Εἰς τήν Κων/πόλιν, ἐνεφανίσθησαν τέδδυ-μπόϋς, οἱ ὁποῖοι θορυβοῦν εἰς τάς ὁδούς καί εἰς τά λεωφορεῖα, ἐνοχλοῦν τό πλῆθος καί προκαλοῦν ἐπεισόδια.» «Αἰσχυνόμεθα-γράφει ἡ “Τζουμχουριέτ” δι’ ὅσα συμβαίνουν καί τά ὁποῖα ἀδυνατεῖ νά προλάβῃ ἡ ἀστυνομία. Ἡ ἐφημερίς ὡς μόνην λύσιν βλέπει νά κλεισθῇ ὁ κόσμος εἰς τά σπίτια του».
Ἀλλά εἰς τήν Τουρκίαν, αὐτοί οἱ ἀλῆται ὑπῆρχαν ἀπό ἀμνημονεύτων χρόνων· μόνον, ὅτι δέν ἐλέγοντο τέδδυ-μπόϋς ἀλλά… ρεμπέτ-ἀσκέρ ἤ κάτι χειρότερον!… Ὅσον διά τήν λύσιν τῆς «Τζουμχουριέτ», νά κλεισθῇ ὁ κόσμος στά σπίτια του, εἶναι, ὄντως, πρακτικώτατη· ἴσως πρακτικωτέρα ἀκόμη θά ἦτο ἡ λύσις τῆς… ὁμαδικῆς αὐτοκτονίας τῶν φιλησύχων πολιτῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς ἐπιτροπῆς ὀνοματοθεσίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί ἐγκρίσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐδόθησαν τά κάτωθι ὀνόματα εἰς τεσσάρας ὁδούς τοῦ συνιστωμένου εἰς Ἅγιον Σώστην νέου προσφυγικοῦ συνοικισμοῦ: Ἀρχιεπισκόπου Θεοκλήτου, Γεωργίου Παπανικολάου, Ἰωάννου Τσιγάντε καί Γεωργίου Μπαλῆ. Ἐπίσης δίδεται τό ὄνομα τοῦ Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλου εἰς τήν νεοκατασκευαζομένην ὁδόν παρά τό ξενοδοχεῖον «Χίλτον».

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.