Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΑ ΛΥΣΙΣ!

«Εἰς τήν Κων/πόλιν, ἐνεφανίσθησαν τέδδυ-μπόϋς, οἱ ὁποῖοι θορυβοῦν εἰς τάς ὁδούς καί εἰς τά λεωφορεῖα, ἐνοχλοῦν τό πλῆθος καί προκαλοῦν ἐπεισόδια.» «Αἰσχυνόμεθα-γράφει ἡ “Τζουμχουριέτ” δι’ ὅσα συμβαίνουν καί τά ὁποῖα ἀδυνατεῖ νά προλάβῃ ἡ ἀστυνομία. Ἡ ἐφημερίς ὡς μόνην λύσιν βλέπει νά κλεισθῇ ὁ κόσμος εἰς τά σπίτια του».
Ἀλλά εἰς τήν Τουρκίαν, αὐτοί οἱ ἀλῆται ὑπῆρχαν ἀπό ἀμνημονεύτων χρόνων· μόνον, ὅτι δέν ἐλέγοντο τέδδυ-μπόϋς ἀλλά… ρεμπέτ-ἀσκέρ ἤ κάτι χειρότερον!… Ὅσον διά τήν λύσιν τῆς «Τζουμχουριέτ», νά κλεισθῇ ὁ κόσμος στά σπίτια του, εἶναι, ὄντως, πρακτικώτατη· ἴσως πρακτικωτέρα ἀκόμη θά ἦτο ἡ λύσις τῆς… ὁμαδικῆς αὐτοκτονίας τῶν φιλησύχων πολιτῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς ἐπιτροπῆς ὀνοματοθεσίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί ἐγκρίσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐδόθησαν τά κάτωθι ὀνόματα εἰς τεσσάρας ὁδούς τοῦ συνιστωμένου εἰς Ἅγιον Σώστην νέου προσφυγικοῦ συνοικισμοῦ: Ἀρχιεπισκόπου Θεοκλήτου, Γεωργίου Παπανικολάου, Ἰωάννου Τσιγάντε καί Γεωργίου Μπαλῆ. Ἐπίσης δίδεται τό ὄνομα τοῦ Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλου εἰς τήν νεοκατασκευαζομένην ὁδόν παρά τό ξενοδοχεῖον «Χίλτον».

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!