Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΑ ΛΥΣΙΣ!

«Εἰς τήν Κων/πόλιν, ἐνεφανίσθησαν τέδδυ-μπόϋς, οἱ ὁποῖοι θορυβοῦν εἰς τάς ὁδούς καί εἰς τά λεωφορεῖα, ἐνοχλοῦν τό πλῆθος καί προκαλοῦν ἐπεισόδια.» «Αἰσχυνόμεθα-γράφει ἡ “Τζουμχουριέτ” δι’ ὅσα συμβαίνουν καί τά ὁποῖα ἀδυνατεῖ νά προλάβῃ ἡ ἀστυνομία. Ἡ ἐφημερίς ὡς μόνην λύσιν βλέπει νά κλεισθῇ ὁ κόσμος εἰς τά σπίτια του».
Ἀλλά εἰς τήν Τουρκίαν, αὐτοί οἱ ἀλῆται ὑπῆρχαν ἀπό ἀμνημονεύτων χρόνων· μόνον, ὅτι δέν ἐλέγοντο τέδδυ-μπόϋς ἀλλά… ρεμπέτ-ἀσκέρ ἤ κάτι χειρότερον!… Ὅσον διά τήν λύσιν τῆς «Τζουμχουριέτ», νά κλεισθῇ ὁ κόσμος στά σπίτια του, εἶναι, ὄντως, πρακτικώτατη· ἴσως πρακτικωτέρα ἀκόμη θά ἦτο ἡ λύσις τῆς… ὁμαδικῆς αὐτοκτονίας τῶν φιλησύχων πολιτῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς ἐπιτροπῆς ὀνοματοθεσίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί ἐγκρίσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐδόθησαν τά κάτωθι ὀνόματα εἰς τεσσάρας ὁδούς τοῦ συνιστωμένου εἰς Ἅγιον Σώστην νέου προσφυγικοῦ συνοικισμοῦ: Ἀρχιεπισκόπου Θεοκλήτου, Γεωργίου Παπανικολάου, Ἰωάννου Τσιγάντε καί Γεωργίου Μπαλῆ. Ἐπίσης δίδεται τό ὄνομα τοῦ Ἀνδρέα Μιχαλακόπουλου εἰς τήν νεοκατασκευαζομένην ὁδόν παρά τό ξενοδοχεῖον «Χίλτον».

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!