Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ

Ἐκ Ν. Δελχί: «Ἡ προχθεσινή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τάς ἐπιπτώσεις τῆς συζυγίας ὀκτώ οὐρανίων σωμάτων ἀποδίδεται ἤδη ὑπό τῶν Ἰνδῶν προφητῶν εἰς τάς κατανυκτικάς δεήσεις των. Τοιουτοτρόπως δικαιολογοῦν τώρα οὗτοι, τήν ἀποτυχίαν τῶν προβλέψεών των». Ἀφοῦ, ὅμως, οἱ Ἰνδοί προφῆται ἔχουν τόσην ὑπερφυσική δύναμιν, ὥστε νά ἀποτρέπουν τήν καταστροφήν τοῦ κόσμου, θά πρέπῃ νά τούς παρακαλέσωμεν νά κάμουν κάτι, πού θά εἶναι δι’ αὐτούς παιχνιδάκι: Νά προσευχηθοῦν καί ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν φοβεράν καταστροφήν πού ἀντιπροσωπεύει διά τήν χώραν μας ἡ Εὐνοιοκρατία!

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὁ Ρῶσσος ἐπιτετραμμένος κ. Σαλνώφ, ἐπεσκέφθη τήν 11ην π. μ. τόν Γενικόν Διευθυντήν τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Παλαμᾶν καί τοῦ ἐζήτησεν ὅπως θεωρηθῇ τό διαβατήριον τοῦ πρώτου Ρώσσου ἀστροναύτου Γ. Γκαγκάριν, προκειμένου οὗτος νά ἀφιχθῇ ἐνταῦθα κατόπιν προσκλήσεως τοῦ «Ἑλληνοσοβιετικοῦ Συνδέσμου». Ὁ κ. Παλαμᾶς, συμφώνως πρός τήν γνωστήν ἤδη ἀπόφασιν τῆς Κυβερνήσεως, ἐδήλωσεν εἰς τόν Ρῶσσον ἐπιτετραμμένον, ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις εὐχαρίστως θά παράσχῃ τήν αἰτηθεῖσαν θεώρησιν τοῦ διαβατηρίου τοῦ κ. Γκαγκάριν.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!