Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ

Ἐκ Ν. Δελχί: «Ἡ προχθεσινή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τάς ἐπιπτώσεις τῆς συζυγίας ὀκτώ οὐρανίων σωμάτων ἀποδίδεται ἤδη ὑπό τῶν Ἰνδῶν προφητῶν εἰς τάς κατανυκτικάς δεήσεις των. Τοιουτοτρόπως δικαιολογοῦν τώρα οὗτοι, τήν ἀποτυχίαν τῶν προβλέψεών των». Ἀφοῦ, ὅμως, οἱ Ἰνδοί προφῆται ἔχουν τόσην ὑπερφυσική δύναμιν, ὥστε νά ἀποτρέπουν τήν καταστροφήν τοῦ κόσμου, θά πρέπῃ νά τούς παρακαλέσωμεν νά κάμουν κάτι, πού θά εἶναι δι’ αὐτούς παιχνιδάκι: Νά προσευχηθοῦν καί ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν φοβεράν καταστροφήν πού ἀντιπροσωπεύει διά τήν χώραν μας ἡ Εὐνοιοκρατία!

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὁ Ρῶσσος ἐπιτετραμμένος κ. Σαλνώφ, ἐπεσκέφθη τήν 11ην π. μ. τόν Γενικόν Διευθυντήν τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Παλαμᾶν καί τοῦ ἐζήτησεν ὅπως θεωρηθῇ τό διαβατήριον τοῦ πρώτου Ρώσσου ἀστροναύτου Γ. Γκαγκάριν, προκειμένου οὗτος νά ἀφιχθῇ ἐνταῦθα κατόπιν προσκλήσεως τοῦ «Ἑλληνοσοβιετικοῦ Συνδέσμου». Ὁ κ. Παλαμᾶς, συμφώνως πρός τήν γνωστήν ἤδη ἀπόφασιν τῆς Κυβερνήσεως, ἐδήλωσεν εἰς τόν Ρῶσσον ἐπιτετραμμένον, ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις εὐχαρίστως θά παράσχῃ τήν αἰτηθεῖσαν θεώρησιν τοῦ διαβατηρίου τοῦ κ. Γκαγκάριν.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»