Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ

Ἐκ Ν. Δελχί: «Ἡ προχθεσινή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τάς ἐπιπτώσεις τῆς συζυγίας ὀκτώ οὐρανίων σωμάτων ἀποδίδεται ἤδη ὑπό τῶν Ἰνδῶν προφητῶν εἰς τάς κατανυκτικάς δεήσεις των. Τοιουτοτρόπως δικαιολογοῦν τώρα οὗτοι, τήν ἀποτυχίαν τῶν προβλέψεών των». Ἀφοῦ, ὅμως, οἱ Ἰνδοί προφῆται ἔχουν τόσην ὑπερφυσική δύναμιν, ὥστε νά ἀποτρέπουν τήν καταστροφήν τοῦ κόσμου, θά πρέπῃ νά τούς παρακαλέσωμεν νά κάμουν κάτι, πού θά εἶναι δι’ αὐτούς παιχνιδάκι: Νά προσευχηθοῦν καί ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν φοβεράν καταστροφήν πού ἀντιπροσωπεύει διά τήν χώραν μας ἡ Εὐνοιοκρατία!

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὁ Ρῶσσος ἐπιτετραμμένος κ. Σαλνώφ, ἐπεσκέφθη τήν 11ην π. μ. τόν Γενικόν Διευθυντήν τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Παλαμᾶν καί τοῦ ἐζήτησεν ὅπως θεωρηθῇ τό διαβατήριον τοῦ πρώτου Ρώσσου ἀστροναύτου Γ. Γκαγκάριν, προκειμένου οὗτος νά ἀφιχθῇ ἐνταῦθα κατόπιν προσκλήσεως τοῦ «Ἑλληνοσοβιετικοῦ Συνδέσμου». Ὁ κ. Παλαμᾶς, συμφώνως πρός τήν γνωστήν ἤδη ἀπόφασιν τῆς Κυβερνήσεως, ἐδήλωσεν εἰς τόν Ρῶσσον ἐπιτετραμμένον, ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις εὐχαρίστως θά παράσχῃ τήν αἰτηθεῖσαν θεώρησιν τοῦ διαβατηρίου τοῦ κ. Γκαγκάριν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923