ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 7 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΕΚΤΗΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΣ

«Ὁ Ἀμερικανός ἀστροναύτης Γκρίσσομ, ὁ ὁποῖος ἐπραγματοποίησεν ἡμιτροχιάν περί τήν Γῆν μέ ταχύτητα 5.000 μιλίων τήν ὥραν, ὑπῆρξεν ἐδῶ παραβάτης τῆς τροχαίας, ὁδηγῶν τό σπόρ αὐτοκίνητόν του μέ 75 μίλια. “Ἐδῶ δέν εἶναι Διάστημα –τοῦ εἶπεν ὁ ἀστυνομικός– γιά νά τρέχετε ἔτσι”. Σημειωτέον, ὅτι εἶναι διά δευτέραν φοράν παραβάτης. Εἶχε καταδικασθῇ τόν παρελθόντα Νοέμβριον εἰς 20 δολλάρια πρόστιμον». Θά περάσῃ, κατά πᾶσαν πιθανότητα, πολλά πρόστιμα μέχρις ὅτου ἀπαλλαγῇ ἀπό τήν κεκτημένην ἀστρικήν ταχύτητα· ἐκτός ἄν κανένας τηλεγραφικός στῦλος τοῦ ὑπενθυμίσῃ ἀποτόμως καί θανασίμως… ὅτι εὑρίσκεται εἰς τήν γῆν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ὁ πρωθυπουργός κ. Π. Πιπινέλης καί ὁ ἐν Ἀθήναις Καναδός πρέσβυς κ. Μπάρρετ ἀντήλλαξαν, ἐπισήμως, σήμερον διακοινώσεις συνιστώσας συμφωνίαν, δι’ ἧς καλύπτεται δωρεά τοῦ Καναδᾶ πρός τήν Ἑλλάδα εἰς τρόφιμα ἀξίας ἑνός ἑκατομμυρίου δολλαρίων. Ἡ προσφορά τῆς δωρεᾶς ταύτης ὑπό τοῦ Καναδᾶ καί ἡ παρά τῆς Ἑλλάδος ἀποδοχή αὐτῆς ἐγένετο συμφώνως πρός ἀπόφασιν ληφθεῖσαν ὑπό τῆς Ὑπουργικῆς Συνόδου τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. τήν 15ην Δεκεμβρίου 1962 καί ἀφορῶσαν εἰς τήν παροχήν πρός τήν Ἑλλάδα συλλογικῆς βοηθείας διά τήν ἀμυντικήν αὐτῆς προσπάθειαν. Συμφώνως πρός τάς ἀνταλλαγείσας ρηματικάς διακοινώσεις, ἡ δωρεά θά συνίσταται ἐξ 6 περίπου ἑκατομμυρίων λιβρῶν συντηρημένου κρέατος καί ἐκ ποσότητος γάλακτος εἰς κόνιν.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ