Τετάρτη, 7 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΕΚΤΗΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΣ

«Ὁ Ἀμερικανός ἀστροναύτης Γκρίσσομ, ὁ ὁποῖος ἐπραγματοποίησεν ἡμιτροχιάν περί τήν Γῆν μέ ταχύτητα 5.000 μιλίων τήν ὥραν, ὑπῆρξεν ἐδῶ παραβάτης τῆς τροχαίας, ὁδηγῶν τό σπόρ αὐτοκίνητόν του μέ 75 μίλια. “Ἐδῶ δέν εἶναι Διάστημα –τοῦ εἶπεν ὁ ἀστυνομικός– γιά νά τρέχετε ἔτσι”. Σημειωτέον, ὅτι εἶναι διά δευτέραν φοράν παραβάτης. Εἶχε καταδικασθῇ τόν παρελθόντα Νοέμβριον εἰς 20 δολλάρια πρόστιμον». Θά περάσῃ, κατά πᾶσαν πιθανότητα, πολλά πρόστιμα μέχρις ὅτου ἀπαλλαγῇ ἀπό τήν κεκτημένην ἀστρικήν ταχύτητα· ἐκτός ἄν κανένας τηλεγραφικός στῦλος τοῦ ὑπενθυμίσῃ ἀποτόμως καί θανασίμως… ὅτι εὑρίσκεται εἰς τήν γῆν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ὁ πρωθυπουργός κ. Π. Πιπινέλης καί ὁ ἐν Ἀθήναις Καναδός πρέσβυς κ. Μπάρρετ ἀντήλλαξαν, ἐπισήμως, σήμερον διακοινώσεις συνιστώσας συμφωνίαν, δι’ ἧς καλύπτεται δωρεά τοῦ Καναδᾶ πρός τήν Ἑλλάδα εἰς τρόφιμα ἀξίας ἑνός ἑκατομμυρίου δολλαρίων. Ἡ προσφορά τῆς δωρεᾶς ταύτης ὑπό τοῦ Καναδᾶ καί ἡ παρά τῆς Ἑλλάδος ἀποδοχή αὐτῆς ἐγένετο συμφώνως πρός ἀπόφασιν ληφθεῖσαν ὑπό τῆς Ὑπουργικῆς Συνόδου τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. τήν 15ην Δεκεμβρίου 1962 καί ἀφορῶσαν εἰς τήν παροχήν πρός τήν Ἑλλάδα συλλογικῆς βοηθείας διά τήν ἀμυντικήν αὐτῆς προσπάθειαν. Συμφώνως πρός τάς ἀνταλλαγείσας ρηματικάς διακοινώσεις, ἡ δωρεά θά συνίσταται ἐξ 6 περίπου ἑκατομμυρίων λιβρῶν συντηρημένου κρέατος καί ἐκ ποσότητος γάλακτος εἰς κόνιν.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.