Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν: Χιλιάδες πειναλέων λύκων, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τά δάση τῆς Πολωνίας καί τῆς Τσεχοσλοβακίας, ἐπέδραμον εἰς τάς πεδιάδας τῆς Δ. Γερμανίας καί τῆς Γαλλίας καί προκαλοῦν μεγάλας ζημίας εἰς τά κοπάδια τῶν ζώων, ἀκόμη δέ δημιουργοῦν σοβαράν ἀπειλήν καί κατά τῶν κατοίκων ἀπομεμονωμένων χωρίων». Ὑποθέτομεν, ὅτι τό Συμβούλιον τοῦ… ΝΑΤΟ θά σπεύσῃ νά λάβῃ τά ἀναγκαῖα μέτρα πρός ἀντιμετώπισιν τῆς εἰσβολῆς αὐτῆς τῶν ἐρυθρῶν θηρίων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος!… Ἐκτός πλέον, ἄν θεωρηθοῦν καί αὐτά ὡς πρόσφυγες, πού «ἐδιάλεξαν τήν ἐλευθερίαν»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΟ 1959

Συμφώνως πρός ἐκδοθέν εἰδικόν τεῦχος τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας ἐπί τῆς φυσικῆς κινήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας κατά τό 1959, ἐπί 1.000 ἀτόμων ἀντεστοίχουν 9 γάμου περίπου, 19 γεννήσεις καί 8 θάνατοι. Κατά τό 1938 ἐπί 1.000 ἀτόμων ἀντεστοίχουν 7 γάμοι, 26 γεννήσεις καί 13 θάνατοι. Ἡ μέση ἡλικία εἶναι περίπου 29 ἐτῶν διά τούς γαμβρούς, 25 ἐτῶν διά τάς νύμφας καί 28 ἐτῶν διά τάς τεκούσας μητέρας. Ἡ μέση ἡλικία κατά τόν θάνατον εἶναι 59 ἐτῶν διά τούς ἄρρενας καί 63 ἐτῶν διά τάς θήλεις.

Απόψεις

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ