ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν: Χιλιάδες πειναλέων λύκων, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τά δάση τῆς Πολωνίας καί τῆς Τσεχοσλοβακίας, ἐπέδραμον εἰς τάς πεδιάδας τῆς Δ. Γερμανίας καί τῆς Γαλλίας καί προκαλοῦν μεγάλας ζημίας εἰς τά κοπάδια τῶν ζώων, ἀκόμη δέ δημιουργοῦν σοβαράν ἀπειλήν καί κατά τῶν κατοίκων ἀπομεμονωμένων χωρίων». Ὑποθέτομεν, ὅτι τό Συμβούλιον τοῦ… ΝΑΤΟ θά σπεύσῃ νά λάβῃ τά ἀναγκαῖα μέτρα πρός ἀντιμετώπισιν τῆς εἰσβολῆς αὐτῆς τῶν ἐρυθρῶν θηρίων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος!… Ἐκτός πλέον, ἄν θεωρηθοῦν καί αὐτά ὡς πρόσφυγες, πού «ἐδιάλεξαν τήν ἐλευθερίαν»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΟ 1959

Συμφώνως πρός ἐκδοθέν εἰδικόν τεῦχος τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας ἐπί τῆς φυσικῆς κινήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας κατά τό 1959, ἐπί 1.000 ἀτόμων ἀντεστοίχουν 9 γάμου περίπου, 19 γεννήσεις καί 8 θάνατοι. Κατά τό 1938 ἐπί 1.000 ἀτόμων ἀντεστοίχουν 7 γάμοι, 26 γεννήσεις καί 13 θάνατοι. Ἡ μέση ἡλικία εἶναι περίπου 29 ἐτῶν διά τούς γαμβρούς, 25 ἐτῶν διά τάς νύμφας καί 28 ἐτῶν διά τάς τεκούσας μητέρας. Ἡ μέση ἡλικία κατά τόν θάνατον εἶναι 59 ἐτῶν διά τούς ἄρρενας καί 63 ἐτῶν διά τάς θήλεις.

Απόψεις

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.