Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν: Χιλιάδες πειναλέων λύκων, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τά δάση τῆς Πολωνίας καί τῆς Τσεχοσλοβακίας, ἐπέδραμον εἰς τάς πεδιάδας τῆς Δ. Γερμανίας καί τῆς Γαλλίας καί προκαλοῦν μεγάλας ζημίας εἰς τά κοπάδια τῶν ζώων, ἀκόμη δέ δημιουργοῦν σοβαράν ἀπειλήν καί κατά τῶν κατοίκων ἀπομεμονωμένων χωρίων». Ὑποθέτομεν, ὅτι τό Συμβούλιον τοῦ… ΝΑΤΟ θά σπεύσῃ νά λάβῃ τά ἀναγκαῖα μέτρα πρός ἀντιμετώπισιν τῆς εἰσβολῆς αὐτῆς τῶν ἐρυθρῶν θηρίων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος!… Ἐκτός πλέον, ἄν θεωρηθοῦν καί αὐτά ὡς πρόσφυγες, πού «ἐδιάλεξαν τήν ἐλευθερίαν»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΟ 1959

Συμφώνως πρός ἐκδοθέν εἰδικόν τεῦχος τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας ἐπί τῆς φυσικῆς κινήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας κατά τό 1959, ἐπί 1.000 ἀτόμων ἀντεστοίχουν 9 γάμου περίπου, 19 γεννήσεις καί 8 θάνατοι. Κατά τό 1938 ἐπί 1.000 ἀτόμων ἀντεστοίχουν 7 γάμοι, 26 γεννήσεις καί 13 θάνατοι. Ἡ μέση ἡλικία εἶναι περίπου 29 ἐτῶν διά τούς γαμβρούς, 25 ἐτῶν διά τάς νύμφας καί 28 ἐτῶν διά τάς τεκούσας μητέρας. Ἡ μέση ἡλικία κατά τόν θάνατον εἶναι 59 ἐτῶν διά τούς ἄρρενας καί 63 ἐτῶν διά τάς θήλεις.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ