Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

O ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ

Ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ράσκ, εἷπεν ἀναφερόμενος εἰς τήν Ἀμερικανικήν βοήθειαν πρός τόν Τίτο: «Τό καθεστώς τοῦ Τίτο, μολονότι κομμουνιστικόν, εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ Σοβιετικοῦ συνασπισμοῦ. Οἱ Γιουγκοσλαῦοι δέν ἀποτελοῦν, ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, μέρος τῆς συνωμοσίας ἡ ὁποία ἀγωνίζεται δι’ ὅλων τῶν μέσων νά μεταβάλῃ τόν ὑπόλοιπον κόσμον, οὔτε μετέσχον ποτέ εἰς ἐπιδρομάς μέ τάς ὁποίας συνδέεται ὁ ἐν λόγῳ συνασπισμός». Προφανῶς, ὁ κ. Ράσκ δέν ξεύρει τί λέγει! Διότι, ἀσχέτως τῆς εἰλικρινείας ἤ ὄχι τοῦ Τίτο ἔναντι τῶν Δυτ. Συμμάχων, εἶναι πασίγνωστον, ὅτι ἡ ἐπιδρομή τῶν Ἐαμοσλαύων κατά τῆς Ἑλλάδος εἶχε ὀργανωθῇ ὑπό τῶν Νοτιοσλαύων.

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΕΙΣ ΑΓΧΙΑΛΟΝ ΕΥΡΕΝΩΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Ἡ ἐπιτροπή ἀτυχημάτων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας ἐπελήφθη ἀνακρίσεων διά τήν ἐξακρίβωσιν τῶν αἰτίων τῆς ἀναφλέξεως ἀεροσκάφους τῆς 111 πτέρυγος Μάχης τῆς βάσεως Νέας Ἀγχιάλου, τό ὁποῖον ὑπέστη, κατά τήν διάρκειαν ἐκπαιδευτικῆς πτήσεως, βλάβην τοῦ κινητῆρος. Τό ἀεροπλάνον ἐγκατελείφθη ὑπό τοῦ σμηναγοῦ Γ. Τρ., ὁ ὁποῖος ἐσώθη χρησιμοποιήσας τό ἀλεξίπτωτόν του.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ