ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

O ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ

Ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ράσκ, εἷπεν ἀναφερόμενος εἰς τήν Ἀμερικανικήν βοήθειαν πρός τόν Τίτο: «Τό καθεστώς τοῦ Τίτο, μολονότι κομμουνιστικόν, εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ Σοβιετικοῦ συνασπισμοῦ. Οἱ Γιουγκοσλαῦοι δέν ἀποτελοῦν, ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, μέρος τῆς συνωμοσίας ἡ ὁποία ἀγωνίζεται δι’ ὅλων τῶν μέσων νά μεταβάλῃ τόν ὑπόλοιπον κόσμον, οὔτε μετέσχον ποτέ εἰς ἐπιδρομάς μέ τάς ὁποίας συνδέεται ὁ ἐν λόγῳ συνασπισμός». Προφανῶς, ὁ κ. Ράσκ δέν ξεύρει τί λέγει! Διότι, ἀσχέτως τῆς εἰλικρινείας ἤ ὄχι τοῦ Τίτο ἔναντι τῶν Δυτ. Συμμάχων, εἶναι πασίγνωστον, ὅτι ἡ ἐπιδρομή τῶν Ἐαμοσλαύων κατά τῆς Ἑλλάδος εἶχε ὀργανωθῇ ὑπό τῶν Νοτιοσλαύων.

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΕΙΣ ΑΓΧΙΑΛΟΝ ΕΥΡΕΝΩΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Ἡ ἐπιτροπή ἀτυχημάτων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας ἐπελήφθη ἀνακρίσεων διά τήν ἐξακρίβωσιν τῶν αἰτίων τῆς ἀναφλέξεως ἀεροσκάφους τῆς 111 πτέρυγος Μάχης τῆς βάσεως Νέας Ἀγχιάλου, τό ὁποῖον ὑπέστη, κατά τήν διάρκειαν ἐκπαιδευτικῆς πτήσεως, βλάβην τοῦ κινητῆρος. Τό ἀεροπλάνον ἐγκατελείφθη ὑπό τοῦ σμηναγοῦ Γ. Τρ., ὁ ὁποῖος ἐσώθη χρησιμοποιήσας τό ἀλεξίπτωτόν του.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ