Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

O ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ

Ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ράσκ, εἷπεν ἀναφερόμενος εἰς τήν Ἀμερικανικήν βοήθειαν πρός τόν Τίτο: «Τό καθεστώς τοῦ Τίτο, μολονότι κομμουνιστικόν, εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ Σοβιετικοῦ συνασπισμοῦ. Οἱ Γιουγκοσλαῦοι δέν ἀποτελοῦν, ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, μέρος τῆς συνωμοσίας ἡ ὁποία ἀγωνίζεται δι’ ὅλων τῶν μέσων νά μεταβάλῃ τόν ὑπόλοιπον κόσμον, οὔτε μετέσχον ποτέ εἰς ἐπιδρομάς μέ τάς ὁποίας συνδέεται ὁ ἐν λόγῳ συνασπισμός». Προφανῶς, ὁ κ. Ράσκ δέν ξεύρει τί λέγει! Διότι, ἀσχέτως τῆς εἰλικρινείας ἤ ὄχι τοῦ Τίτο ἔναντι τῶν Δυτ. Συμμάχων, εἶναι πασίγνωστον, ὅτι ἡ ἐπιδρομή τῶν Ἐαμοσλαύων κατά τῆς Ἑλλάδος εἶχε ὀργανωθῇ ὑπό τῶν Νοτιοσλαύων.

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΕΙΣ ΑΓΧΙΑΛΟΝ ΕΥΡΕΝΩΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Ἡ ἐπιτροπή ἀτυχημάτων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας ἐπελήφθη ἀνακρίσεων διά τήν ἐξακρίβωσιν τῶν αἰτίων τῆς ἀναφλέξεως ἀεροσκάφους τῆς 111 πτέρυγος Μάχης τῆς βάσεως Νέας Ἀγχιάλου, τό ὁποῖον ὑπέστη, κατά τήν διάρκειαν ἐκπαιδευτικῆς πτήσεως, βλάβην τοῦ κινητῆρος. Τό ἀεροπλάνον ἐγκατελείφθη ὑπό τοῦ σμηναγοῦ Γ. Τρ., ὁ ὁποῖος ἐσώθη χρησιμοποιήσας τό ἀλεξίπτωτόν του.

Απόψεις

Ξένα κέντρα «σπρώχνουν» σέ ἐκλογές τόν κύριο Μητσοτάκη, ἐνῶ αὐτός δέν τίς ἐπιθυμεῖ

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ Πρωθυπουργός θυσίασε τόν ἀντ’ αὐτοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ γιά τίς ὑποκλοπές Ἀνδρουλάκη καί δημοσιογράφων – Γιά τό Tαμεῖο Ἀνακάμψεως καί τήν κατανομή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ τό πάπλωμα

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Εφημερίς Εστία
Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

Ἡ Σμύρνη πάντα καίγεται, μέσα μας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἑκατό χρόνια! Ἑκατό χρόνια μοναξιᾶς. Ἀναμνήσεων καί ἀδράνειας!

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του