Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

O ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ

Ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ράσκ, εἷπεν ἀναφερόμενος εἰς τήν Ἀμερικανικήν βοήθειαν πρός τόν Τίτο: «Τό καθεστώς τοῦ Τίτο, μολονότι κομμουνιστικόν, εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ Σοβιετικοῦ συνασπισμοῦ. Οἱ Γιουγκοσλαῦοι δέν ἀποτελοῦν, ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, μέρος τῆς συνωμοσίας ἡ ὁποία ἀγωνίζεται δι’ ὅλων τῶν μέσων νά μεταβάλῃ τόν ὑπόλοιπον κόσμον, οὔτε μετέσχον ποτέ εἰς ἐπιδρομάς μέ τάς ὁποίας συνδέεται ὁ ἐν λόγῳ συνασπισμός». Προφανῶς, ὁ κ. Ράσκ δέν ξεύρει τί λέγει! Διότι, ἀσχέτως τῆς εἰλικρινείας ἤ ὄχι τοῦ Τίτο ἔναντι τῶν Δυτ. Συμμάχων, εἶναι πασίγνωστον, ὅτι ἡ ἐπιδρομή τῶν Ἐαμοσλαύων κατά τῆς Ἑλλάδος εἶχε ὀργανωθῇ ὑπό τῶν Νοτιοσλαύων.

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΕΙΣ ΑΓΧΙΑΛΟΝ ΕΥΡΕΝΩΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Ἡ ἐπιτροπή ἀτυχημάτων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας ἐπελήφθη ἀνακρίσεων διά τήν ἐξακρίβωσιν τῶν αἰτίων τῆς ἀναφλέξεως ἀεροσκάφους τῆς 111 πτέρυγος Μάχης τῆς βάσεως Νέας Ἀγχιάλου, τό ὁποῖον ὑπέστη, κατά τήν διάρκειαν ἐκπαιδευτικῆς πτήσεως, βλάβην τοῦ κινητῆρος. Τό ἀεροπλάνον ἐγκατελείφθη ὑπό τοῦ σμηναγοῦ Γ. Τρ., ὁ ὁποῖος ἐσώθη χρησιμοποιήσας τό ἀλεξίπτωτόν του.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924