ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΗ!

Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀγκύρας: «Ἑκατόν ἔγγαμοι γυναῖκες τῆς περιοχῆς Μπιγκά μετέβησαν χθές ἐν σώματι εἰς τά γραφεῖα τῆς νομαρχίας καί, ἀκολούθως, τῆς ἀστυνομίας καί δέν ἐγκατέλειψαν αὐτά, παρά μόνον ἀφοῦ ἔλαβον τήν διαβεβαίωσιν ὅτι ἡ νομαρχία δέν θά δώσῃ ἄδειαν λειτουργίας μπάρ εἰς τήν περιοχήν αὐτήν». Ἄς ἡσυχάσουν τά χανουμάκια! Πρίν προλάβῃ ν’ ἀνοίξῃ αὐτό τό μπάρ, θά συλληφθῇ ὁ ἐπιχειρηματίας καί θ’ ἀπαχθῇ εἰς… φρενοκομεῖον. Διότι μόνον τρελλός διά δέσιμο θ’ ἀπεφάσιζε ποτέ ν’ ἀνοίξῃ μπάρ εἰς τά βάθη τῆς Μ. Ἀσίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΦΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Ἐκ τοῦ δήμου Ἀθηναίων ἀνεκοινώθη, ὅτι δέν πρόκειται νά γίνῃ ἐφέτος ἑορταστική διακόσμησις τῶν ὁδῶν Σταδίου καί Πανεπιστημίου κατά τάς ἑορτάς, δεδομένου ὅτι ἡ περυσινή διακόσμησις γενομένη πρωτοβουλία ἰδιώτου ἐπιχειρηματίου δέν ἐκρίθη ἱκανοποιητική. Ὁ δῆμος δέν ἔχει, ἐφέτος τοὐλάχιστον, τήν δυνατότητα νά προβῇ ἰδίαις δαπάναις, εἰς διακόσμησιν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ