Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΗ!

Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀγκύρας: «Ἑκατόν ἔγγαμοι γυναῖκες τῆς περιοχῆς Μπιγκά μετέβησαν χθές ἐν σώματι εἰς τά γραφεῖα τῆς νομαρχίας καί, ἀκολούθως, τῆς ἀστυνομίας καί δέν ἐγκατέλειψαν αὐτά, παρά μόνον ἀφοῦ ἔλαβον τήν διαβεβαίωσιν ὅτι ἡ νομαρχία δέν θά δώσῃ ἄδειαν λειτουργίας μπάρ εἰς τήν περιοχήν αὐτήν». Ἄς ἡσυχάσουν τά χανουμάκια! Πρίν προλάβῃ ν’ ἀνοίξῃ αὐτό τό μπάρ, θά συλληφθῇ ὁ ἐπιχειρηματίας καί θ’ ἀπαχθῇ εἰς… φρενοκομεῖον. Διότι μόνον τρελλός διά δέσιμο θ’ ἀπεφάσιζε ποτέ ν’ ἀνοίξῃ μπάρ εἰς τά βάθη τῆς Μ. Ἀσίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΦΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Ἐκ τοῦ δήμου Ἀθηναίων ἀνεκοινώθη, ὅτι δέν πρόκειται νά γίνῃ ἐφέτος ἑορταστική διακόσμησις τῶν ὁδῶν Σταδίου καί Πανεπιστημίου κατά τάς ἑορτάς, δεδομένου ὅτι ἡ περυσινή διακόσμησις γενομένη πρωτοβουλία ἰδιώτου ἐπιχειρηματίου δέν ἐκρίθη ἱκανοποιητική. Ὁ δῆμος δέν ἔχει, ἐφέτος τοὐλάχιστον, τήν δυνατότητα νά προβῇ ἰδίαις δαπάναις, εἰς διακόσμησιν.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.