Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΗ!

Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀγκύρας: «Ἑκατόν ἔγγαμοι γυναῖκες τῆς περιοχῆς Μπιγκά μετέβησαν χθές ἐν σώματι εἰς τά γραφεῖα τῆς νομαρχίας καί, ἀκολούθως, τῆς ἀστυνομίας καί δέν ἐγκατέλειψαν αὐτά, παρά μόνον ἀφοῦ ἔλαβον τήν διαβεβαίωσιν ὅτι ἡ νομαρχία δέν θά δώσῃ ἄδειαν λειτουργίας μπάρ εἰς τήν περιοχήν αὐτήν». Ἄς ἡσυχάσουν τά χανουμάκια! Πρίν προλάβῃ ν’ ἀνοίξῃ αὐτό τό μπάρ, θά συλληφθῇ ὁ ἐπιχειρηματίας καί θ’ ἀπαχθῇ εἰς… φρενοκομεῖον. Διότι μόνον τρελλός διά δέσιμο θ’ ἀπεφάσιζε ποτέ ν’ ἀνοίξῃ μπάρ εἰς τά βάθη τῆς Μ. Ἀσίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΦΕΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Ἐκ τοῦ δήμου Ἀθηναίων ἀνεκοινώθη, ὅτι δέν πρόκειται νά γίνῃ ἐφέτος ἑορταστική διακόσμησις τῶν ὁδῶν Σταδίου καί Πανεπιστημίου κατά τάς ἑορτάς, δεδομένου ὅτι ἡ περυσινή διακόσμησις γενομένη πρωτοβουλία ἰδιώτου ἐπιχειρηματίου δέν ἐκρίθη ἱκανοποιητική. Ὁ δῆμος δέν ἔχει, ἐφέτος τοὐλάχιστον, τήν δυνατότητα νά προβῇ ἰδίαις δαπάναις, εἰς διακόσμησιν.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ