ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
«ΕΡΓΑΤΙΚΑ» ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ἐκ Σικάγου τηλεγραφοῦν: «Πεντακόσιοι πενῆντα ἕξ Ἀμερικανοί ἐφονεύθησαν συνεπείᾳ διαφόρων δυστυχημάτων κατά τήν τριήμερον ἀργίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς “Ἡμέρας τῆς ἐργασίας” εἰς τάς Ἡν. Πολιτείας». Εἶναι κάπως παράξενον, νά ἑορτάζεται ἡ Ἐργασία μέ… τριήμερον ἀργίαν! Ἐάν τοὐλάχιστον ἔπαυαν νά ἐργάζωνται καί αἱ μηχαναί πού σκοτώνουν ἀνθρώπους –δηλαδή τά τροχοφόρα– τό πρᾶγμα θά ἦτο κάπως ἀνεκτόν· ἀλλ’ αὗται, δέν σταματοῦν ποτέ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΔΕΧΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;

Ὑπῆρχε, σήμερον, ἡ πληροφορία, καθ’ ἥν ἡ Βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας Ἐλισάβετ ἀπεποιήθη πρόσκλησιν ὅπως ἐπισκεφθῇ ἐπισήμως τήν Ἑλλάδα, εἰς ἀνταπόδοσιν τῆς ἐπισκέψεως εἰς Ἀγγλίαν τῶν Ἑλλήνων Βασιλέων. Ἡ πρόσκλησις, ὡς ἀναφέρεται, ἐγένετο κατά τήν διάρκειαν τοῦ βασιλικοῦ ταξιδίου καί ἀπεκρούσθη ὑπό τῆς Βρετανικῆς Κυβερνήσεως μέ τήν δικαιολογίαν, ὅτι ἡ Κυβέρνησις Πιπινέλη, ἦτο κυβέρνησις ὑπηρεσιακή καί κατά συνέπειαν μειωμένου κύρους. Τό θέμα, ἐτονίσθη ἀπό Ἀγγλικῆς πλευρᾶς, θά ἐπανεξετασθῇ μετά τόν σχηματισμόν πολιτικῆς κυβερνήσεως, στηριζομένης εἰς τήν νέαν Βουλήν.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ