ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
«ΕΡΓΑΤΙΚΑ» ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ἐκ Σικάγου τηλεγραφοῦν: «Πεντακόσιοι πενῆντα ἕξ Ἀμερικανοί ἐφονεύθησαν συνεπείᾳ διαφόρων δυστυχημάτων κατά τήν τριήμερον ἀργίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς “Ἡμέρας τῆς ἐργασίας” εἰς τάς Ἡν. Πολιτείας». Εἶναι κάπως παράξενον, νά ἑορτάζεται ἡ Ἐργασία μέ… τριήμερον ἀργίαν! Ἐάν τοὐλάχιστον ἔπαυαν νά ἐργάζωνται καί αἱ μηχαναί πού σκοτώνουν ἀνθρώπους –δηλαδή τά τροχοφόρα– τό πρᾶγμα θά ἦτο κάπως ἀνεκτόν· ἀλλ’ αὗται, δέν σταματοῦν ποτέ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΔΕΧΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;

Ὑπῆρχε, σήμερον, ἡ πληροφορία, καθ’ ἥν ἡ Βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας Ἐλισάβετ ἀπεποιήθη πρόσκλησιν ὅπως ἐπισκεφθῇ ἐπισήμως τήν Ἑλλάδα, εἰς ἀνταπόδοσιν τῆς ἐπισκέψεως εἰς Ἀγγλίαν τῶν Ἑλλήνων Βασιλέων. Ἡ πρόσκλησις, ὡς ἀναφέρεται, ἐγένετο κατά τήν διάρκειαν τοῦ βασιλικοῦ ταξιδίου καί ἀπεκρούσθη ὑπό τῆς Βρετανικῆς Κυβερνήσεως μέ τήν δικαιολογίαν, ὅτι ἡ Κυβέρνησις Πιπινέλη, ἦτο κυβέρνησις ὑπηρεσιακή καί κατά συνέπειαν μειωμένου κύρους. Τό θέμα, ἐτονίσθη ἀπό Ἀγγλικῆς πλευρᾶς, θά ἐπανεξετασθῇ μετά τόν σχηματισμόν πολιτικῆς κυβερνήσεως, στηριζομένης εἰς τήν νέαν Βουλήν.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ