Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΥΚΟΥΜΑΚΙ ΣΥΡΙΑΝΟ

«Τάς μεταμεσημβρινάς ὥρας τῆς παρελθούσης Πέμπτης, ὑπαξιωματικός τοῦ Λιμεναρχείου Σύρου, ὑπεχρέωσε Συριανήν λουομένην, εἰς τήν πρό τοῦ τουριστικοῦ ξενοδοχείου παραλίαν, νά ἐνδυθῇ καί νά ἀποχωρήσῃ τῆς πλάζ, διότι ἐφόρει “μπικίνι”. Ὁ ὑπαξιωματικός αὐτός ἔψεξε δημοσίᾳ τήν λουομένην διότι ἠγνόει ὅτι τό “μπικίνι” ἀπαγορεύεται ὡς μέσον προκλήσεως σκανδάλου». Ὁ καϋμένος ὁ ὑπαξιωματικός εἶδε σάν… λουκούμι τήν νεαράν Συριανήν μέ τό «μπικίνι» καί ἐσκανδαλίσθη. Διότι, πράγματι, τά Συριανά λουκούμια δέν ἐπιτρέπεται ποτέ νά προσφέρωνται γυμνά, ἀλλά πάντοτε πασπαλισμένα μέ πολλήν ζάχαρι.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΝΕΑΙ ΠΛΑΖ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, ἡ κίνησις τῶν λουομένων κατά τήν Κυριακήν εἰς τήν πλάζ Βουλιαγμένης ἀνῆλθεν εἰς 19.000. Ἤδη δέ, ὁ ΕΟΤ μελετᾷ τήν ἵδρυσιν δύο εἰσέτι πλάζ, μιᾶς εἰς Βούλαν καί ἑτέρας εἰς Βάρκιζαν. Αὗται θά δύνανται νά ἐξυπηρετοῦν 30.000 ἐν συνόλῳ λουομένους. Εἰς Νέον Φάληρον δέν καθίσταται δυνατή, ἐπί τοῦ παρόντος, ἡ ἵδρυσις πλάζ καθ’ ὅσον πρέπει νά προηγηθοῦν ἐκεῖ τά ἔργα ἀποχετεύσεως καί ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ βυθοῦ.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ