ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΥΚΟΥΜΑΚΙ ΣΥΡΙΑΝΟ

«Τάς μεταμεσημβρινάς ὥρας τῆς παρελθούσης Πέμπτης, ὑπαξιωματικός τοῦ Λιμεναρχείου Σύρου, ὑπεχρέωσε Συριανήν λουομένην, εἰς τήν πρό τοῦ τουριστικοῦ ξενοδοχείου παραλίαν, νά ἐνδυθῇ καί νά ἀποχωρήσῃ τῆς πλάζ, διότι ἐφόρει “μπικίνι”. Ὁ ὑπαξιωματικός αὐτός ἔψεξε δημοσίᾳ τήν λουομένην διότι ἠγνόει ὅτι τό “μπικίνι” ἀπαγορεύεται ὡς μέσον προκλήσεως σκανδάλου». Ὁ καϋμένος ὁ ὑπαξιωματικός εἶδε σάν… λουκούμι τήν νεαράν Συριανήν μέ τό «μπικίνι» καί ἐσκανδαλίσθη. Διότι, πράγματι, τά Συριανά λουκούμια δέν ἐπιτρέπεται ποτέ νά προσφέρωνται γυμνά, ἀλλά πάντοτε πασπαλισμένα μέ πολλήν ζάχαρι.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΝΕΑΙ ΠΛΑΖ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, ἡ κίνησις τῶν λουομένων κατά τήν Κυριακήν εἰς τήν πλάζ Βουλιαγμένης ἀνῆλθεν εἰς 19.000. Ἤδη δέ, ὁ ΕΟΤ μελετᾷ τήν ἵδρυσιν δύο εἰσέτι πλάζ, μιᾶς εἰς Βούλαν καί ἑτέρας εἰς Βάρκιζαν. Αὗται θά δύνανται νά ἐξυπηρετοῦν 30.000 ἐν συνόλῳ λουομένους. Εἰς Νέον Φάληρον δέν καθίσταται δυνατή, ἐπί τοῦ παρόντος, ἡ ἵδρυσις πλάζ καθ’ ὅσον πρέπει νά προηγηθοῦν ἐκεῖ τά ἔργα ἀποχετεύσεως καί ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ βυθοῦ.

Απόψεις

Μηνύματα ἀπό τήν κρίση τῆς κυπριακῆς Κεντροδεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ἐκλογές στήν Κύπρο προσέθεσαν ἕνα ἀκόμη κεφάλαιο στήν κρίση τῶν κεντροδεξιῶν κομμάτων στήν Εὐρώπη. Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μακαρίου δέν κατόρθωσε νά προκριθεῖ στό δεύτερο γῦρο ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τοῦ ἱστορικοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» Ἀβέρωφ Νεοφύτου.

«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση