ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΥΚΟΥΜΑΚΙ ΣΥΡΙΑΝΟ

«Τάς μεταμεσημβρινάς ὥρας τῆς παρελθούσης Πέμπτης, ὑπαξιωματικός τοῦ Λιμεναρχείου Σύρου, ὑπεχρέωσε Συριανήν λουομένην, εἰς τήν πρό τοῦ τουριστικοῦ ξενοδοχείου παραλίαν, νά ἐνδυθῇ καί νά ἀποχωρήσῃ τῆς πλάζ, διότι ἐφόρει “μπικίνι”. Ὁ ὑπαξιωματικός αὐτός ἔψεξε δημοσίᾳ τήν λουομένην διότι ἠγνόει ὅτι τό “μπικίνι” ἀπαγορεύεται ὡς μέσον προκλήσεως σκανδάλου». Ὁ καϋμένος ὁ ὑπαξιωματικός εἶδε σάν… λουκούμι τήν νεαράν Συριανήν μέ τό «μπικίνι» καί ἐσκανδαλίσθη. Διότι, πράγματι, τά Συριανά λουκούμια δέν ἐπιτρέπεται ποτέ νά προσφέρωνται γυμνά, ἀλλά πάντοτε πασπαλισμένα μέ πολλήν ζάχαρι.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΝΕΑΙ ΠΛΑΖ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, ἡ κίνησις τῶν λουομένων κατά τήν Κυριακήν εἰς τήν πλάζ Βουλιαγμένης ἀνῆλθεν εἰς 19.000. Ἤδη δέ, ὁ ΕΟΤ μελετᾷ τήν ἵδρυσιν δύο εἰσέτι πλάζ, μιᾶς εἰς Βούλαν καί ἑτέρας εἰς Βάρκιζαν. Αὗται θά δύνανται νά ἐξυπηρετοῦν 30.000 ἐν συνόλῳ λουομένους. Εἰς Νέον Φάληρον δέν καθίσταται δυνατή, ἐπί τοῦ παρόντος, ἡ ἵδρυσις πλάζ καθ’ ὅσον πρέπει νά προηγηθοῦν ἐκεῖ τά ἔργα ἀποχετεύσεως καί ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ βυθοῦ.

Απόψεις

Την Κυριακή 24.09 με την Εστία: Ιωάννης Καποδίστριας

Εφημερίς Εστία
Στις 24.09 για πρώτη φορά με την Εστία της Κυριακής: Ιωάννης Καποδίστριας • O αναμορφωτής, ο δημιουργός , ο κυβερνήτης.

Ἡ γελοιοποίησις τοῦ δημοσίου βίου

Εφημερίς Εστία
Ἡ «περιοδεία» Κασσελάκη στούς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου – Τό κινητό τοῦ «Μαυρογιαλούρου» – Ἡ ἀναζήτησις τῆς… «πεθερᾶς» του στίς ΗΠΑ ἀπό πρωινές ἐκπομπές – Οἱ κυβιστήσεις ὑποστηρίξεως πρός τόν νεαρό ἀπό βουλευτές – Ἡ «θεία» πού ἰσχυρίζεται πώς ὁ Στέφανος «ἦταν ΝΔ», καί ἡ γιαγιά πού ἀμφισβητεῖται…

Μείζων ἐπαρχιωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Μεγάλη ἀναταραχή, ὑπέροχη κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἐκεῖ πού ὅλα ἔβαιναν καλῶς γιά τήν «κυβερνῶσα Ἀριστερά» (κυβερνήσασα, μᾶλλον) καί «ἔβραζε στό ζουμί της», ἀπολαμβάνοντας τήν καλοκαιρινή ραστώνη, ὅπως ταιριάζει σέ κάθε συνεπῆ ὀπαδό τῆς ἀρχῆς «δέν θά χαλάσουμε τίς διακοπές μας γιά τό κόμμα», ἔρχονται, μέσα σέ εἴκοσι μέρες, «τά πάνω-κάτω».