Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΥΚΟΥΜΑΚΙ ΣΥΡΙΑΝΟ

«Τάς μεταμεσημβρινάς ὥρας τῆς παρελθούσης Πέμπτης, ὑπαξιωματικός τοῦ Λιμεναρχείου Σύρου, ὑπεχρέωσε Συριανήν λουομένην, εἰς τήν πρό τοῦ τουριστικοῦ ξενοδοχείου παραλίαν, νά ἐνδυθῇ καί νά ἀποχωρήσῃ τῆς πλάζ, διότι ἐφόρει “μπικίνι”. Ὁ ὑπαξιωματικός αὐτός ἔψεξε δημοσίᾳ τήν λουομένην διότι ἠγνόει ὅτι τό “μπικίνι” ἀπαγορεύεται ὡς μέσον προκλήσεως σκανδάλου». Ὁ καϋμένος ὁ ὑπαξιωματικός εἶδε σάν… λουκούμι τήν νεαράν Συριανήν μέ τό «μπικίνι» καί ἐσκανδαλίσθη. Διότι, πράγματι, τά Συριανά λουκούμια δέν ἐπιτρέπεται ποτέ νά προσφέρωνται γυμνά, ἀλλά πάντοτε πασπαλισμένα μέ πολλήν ζάχαρι.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΝΕΑΙ ΠΛΑΖ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, ἡ κίνησις τῶν λουομένων κατά τήν Κυριακήν εἰς τήν πλάζ Βουλιαγμένης ἀνῆλθεν εἰς 19.000. Ἤδη δέ, ὁ ΕΟΤ μελετᾷ τήν ἵδρυσιν δύο εἰσέτι πλάζ, μιᾶς εἰς Βούλαν καί ἑτέρας εἰς Βάρκιζαν. Αὗται θά δύνανται νά ἐξυπηρετοῦν 30.000 ἐν συνόλῳ λουομένους. Εἰς Νέον Φάληρον δέν καθίσταται δυνατή, ἐπί τοῦ παρόντος, ἡ ἵδρυσις πλάζ καθ’ ὅσον πρέπει νά προηγηθοῦν ἐκεῖ τά ἔργα ἀποχετεύσεως καί ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ βυθοῦ.

Απόψεις

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

Ἡ τρέλα τῶν ἀνθρώπων

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ δημοσιογράφοι εἴμαστε ἐδῶ, ὑποτίθεται, γιά νά ἀπαντᾶμε

Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

Ὁδεύουμε πρός ἕναν ἀπρόβλεπτο χειμῶνα

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι μία ἐποχή, κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας…

Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ