Τετάρτη, 30 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

«Ἡ χθεσινή “Μαύρη Τρίτη” τοῦ χρηματιστηρίου, ὅπου ἐσημειώθη ρεκόρ πτώσεως τῶν μετοχῶν, δύναται νά συγκριθῇ μόνον μέ τήν ἄλλην “Μαύρην Τρίτην” τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1929, ὅταν προεκλήθη ὁ γνωστός οἰκονομικός πανικός. Σήμερον τό Χρηματιστήριον θά εἶναι κλειστόν, λόγῳ τῆς ἀμερικανικῆς Ἑορτῆς τῶν Νεκρῶν, θά γίνουν, ὅμως, αἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν ἀγοραπωλησιῶν τῶν δύο ἡμερῶν». Εἶναι πολύ ἐπίκαιρος, πράγματι, αὐτή ἡ Ἑορτή τῶν Νεκρῶν, ἐρχομένη μετά τήν «Μαύρην Τρίτην» καί τό ἐξ αὐτῆς πένθος τῶν μετοχῶν. Ἀσφαλῶς δέ, αἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν ἀγοραπωλησιῶν θά ἀποτελέσουν ἕνα εἶδος… μνημοσύνου πολλῶν περιουσιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰαπωνικοῦ Μονοπωλίου Καπνοῦ, κ. Σακάτα, συνωμίλησε κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς του εἰς Ἀθήνας, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀγορᾶς Ἑλληνικῶν καπνῶν, μετά τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου, τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ Καπνοῦ καί μετά καπνεμπόρων. Ὁ κ. Σακάτα ἀνεχώρησεν ἤδη ἐξ Ἑλλάδος.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε