ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 30 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

«Ἡ χθεσινή “Μαύρη Τρίτη” τοῦ χρηματιστηρίου, ὅπου ἐσημειώθη ρεκόρ πτώσεως τῶν μετοχῶν, δύναται νά συγκριθῇ μόνον μέ τήν ἄλλην “Μαύρην Τρίτην” τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1929, ὅταν προεκλήθη ὁ γνωστός οἰκονομικός πανικός. Σήμερον τό Χρηματιστήριον θά εἶναι κλειστόν, λόγῳ τῆς ἀμερικανικῆς Ἑορτῆς τῶν Νεκρῶν, θά γίνουν, ὅμως, αἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν ἀγοραπωλησιῶν τῶν δύο ἡμερῶν». Εἶναι πολύ ἐπίκαιρος, πράγματι, αὐτή ἡ Ἑορτή τῶν Νεκρῶν, ἐρχομένη μετά τήν «Μαύρην Τρίτην» καί τό ἐξ αὐτῆς πένθος τῶν μετοχῶν. Ἀσφαλῶς δέ, αἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν ἀγοραπωλησιῶν θά ἀποτελέσουν ἕνα εἶδος… μνημοσύνου πολλῶν περιουσιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰαπωνικοῦ Μονοπωλίου Καπνοῦ, κ. Σακάτα, συνωμίλησε κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς του εἰς Ἀθήνας, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀγορᾶς Ἑλληνικῶν καπνῶν, μετά τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου, τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ Καπνοῦ καί μετά καπνεμπόρων. Ὁ κ. Σακάτα ἀνεχώρησεν ἤδη ἐξ Ἑλλάδος.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ