Τετάρτη, 30 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

«Ἡ χθεσινή “Μαύρη Τρίτη” τοῦ χρηματιστηρίου, ὅπου ἐσημειώθη ρεκόρ πτώσεως τῶν μετοχῶν, δύναται νά συγκριθῇ μόνον μέ τήν ἄλλην “Μαύρην Τρίτην” τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1929, ὅταν προεκλήθη ὁ γνωστός οἰκονομικός πανικός. Σήμερον τό Χρηματιστήριον θά εἶναι κλειστόν, λόγῳ τῆς ἀμερικανικῆς Ἑορτῆς τῶν Νεκρῶν, θά γίνουν, ὅμως, αἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν ἀγοραπωλησιῶν τῶν δύο ἡμερῶν». Εἶναι πολύ ἐπίκαιρος, πράγματι, αὐτή ἡ Ἑορτή τῶν Νεκρῶν, ἐρχομένη μετά τήν «Μαύρην Τρίτην» καί τό ἐξ αὐτῆς πένθος τῶν μετοχῶν. Ἀσφαλῶς δέ, αἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν ἀγοραπωλησιῶν θά ἀποτελέσουν ἕνα εἶδος… μνημοσύνου πολλῶν περιουσιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰαπωνικοῦ Μονοπωλίου Καπνοῦ, κ. Σακάτα, συνωμίλησε κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς του εἰς Ἀθήνας, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀγορᾶς Ἑλληνικῶν καπνῶν, μετά τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου, τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ Καπνοῦ καί μετά καπνεμπόρων. Ὁ κ. Σακάτα ἀνεχώρησεν ἤδη ἐξ Ἑλλάδος.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.