Τετάρτη, 30 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΨΥΧΙΚΟ!

«Κατόπιν τῶν συγκεντρωθέντων στοιχείων τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 1961, εἰς τόν δῆμον τῶν Ἀθηναίων ἔλαβον χώραν τό 39% τῶν γάμων τοῦ 1960 τῆς περιοχῆς πρωτευούσης, τό 36% τῶν γεννήσεων καί τό 50% τῶν θανάτων. Ἡ κοινότης μέ τούς ὀλιγωτέρους γάμους, 13 τόν ἀριθμόν, ἦτο τῆς Νέας Χαλκηδόνος· καί ἡ κοινότης μέ τούς ὀλιγωτέρους θανάτους, 2 τόν ἀριθμόν, ἦτο τό Ψυχικόν». Φαίνεται λοιπόν, ὅτι ἡ… ρωμαλέα μουσική τῶν λατομείων, τά ὁποῖα ἐργάζονται ἐκεῖ, συντελεῖ εἰς τήν μακροβιότητα τῶν κατοίκων τοῦ Ψυχικοῦ. Ἐν πάσῃ ὅμως περιπτώσει, ἄς τό ἔχουν ὑπ’ ὄψει των καί οἱ κτηματομεσῖται εἰς τάς ἀγγελίας των: «Ὅποιος κάθεται στό Ψυχικό, ποτέ δέν πεθαίνει…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΥΡΙΟΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟΝ

Ἐνώπιον τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ἐν δημοσίᾳ συνεδριάσει θά ἐνεργηθῇ αὔριον τήν 9.30 π.μ. ἡ κλήρωσις τῶν μελῶν τοῦ Ἐκλογοδικείου, τό ὁποῖον εἶναι ἁρμόδιον διά τήν ἐκδίκασιν ἐνστάσεων, στρεφομένων κατά τοῦ κύρους τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν. Τό Ἐκλογοδικεῖον συγκροτεῖται ἐκ τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, ὡς Προέδρου, ἐκ πέντε Συμβούλων τῆς Ἐπικρατείας καί πέντε Ἀρεοπαγιτῶν, ὁριζομένων διά κληρώσεως.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις