Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;

Γράφει ἡ πρωινή Καραμανλίς ἐπί τῶν δηλώσεων τοῦ Ντεκτάς: «…Ἄς μή αὐταπατᾶται ὁ κ. Ντεκτάς. Εἰς τήν πραγματικότητα, ὅλοι εἶναι πεπεισμένοι, μηδ’ αὐτοῦ ἐξαιρουμένου, ὅτι ἡ Κύπρος δέν ἔχει τίποτε τό τουρκικόν». Τίποτε τό τουρκικόν ἡ Κύπρος, μέ τό βέτο τοῦ Τούρκου Ἀντιπροέδρου της; Τίποτε τό τουρκικόν μέ τό 30% καί 40% τῶν Τούρκων εἰς τόν στρατόν καί τήν διοίκησιν; Τίποτε τό τουρκικόν μέ τόν τουρκικόν στρατόν κατοχῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνεξάρτητος τοῦ στρατοῦ τῶν ἀλητῶν;… Προφανῶς, ἡ καλή ἐφημερίς ἐλησμόνησε τήν προδοσίαν τῆς Ζυρίχης!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΝ

Τό ὑπ. Ἐργασίας, δι’ ἐγγράφου του πρός τό ὑπ. Ἐσωτερικῶν, ἐζήτησε τήν ἀποφυγήν τῆς ἐκδόσεως διαβατηρίων εἰς Ἕλληνας ἐργάτας πρός ἐργασίαν εἰς τήν Ἑλβετίαν, διότι ἡ μετακίνησίς των κρίνεται ἀσύμφορος διά διαφόρους λόγους. Κυριώτεροι τῶν λόγων τούτων εἶναι διότι εἰς τήν Ἑλβετίαν ἐπιβάλλεται ὑψηλή φορολογία ἐπί τοῦ ἐργατικοῦ εἰσοδήματος καί διότι αἱ κρατήσεις ἐπί τῶν ἀποδοχῶν των δι’ εἰσφορᾶς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως δέν συνυπολογίζονται εἰς τήν Ἑλλάδα καί οὕτω δέν ἐξασφαλίζεται ὁ ὅρος παροχῆς συντάξεως, ἀσθενείας κ.λπ. Τέλος, ἀνακοινοῦται ὅτι δέν ἔχει συναφθῇ Ἑλληνοελβετική διμερής συμφωνία ἀνάλογος μέ τήν ὑπογραφεῖσαν μεταξύ Ἑλλάδος καί τοῦ Βελγίου καί τῆς Δυτ. Γερμανίας.

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!