Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;

Γράφει ἡ πρωινή Καραμανλίς ἐπί τῶν δηλώσεων τοῦ Ντεκτάς: «…Ἄς μή αὐταπατᾶται ὁ κ. Ντεκτάς. Εἰς τήν πραγματικότητα, ὅλοι εἶναι πεπεισμένοι, μηδ’ αὐτοῦ ἐξαιρουμένου, ὅτι ἡ Κύπρος δέν ἔχει τίποτε τό τουρκικόν». Τίποτε τό τουρκικόν ἡ Κύπρος, μέ τό βέτο τοῦ Τούρκου Ἀντιπροέδρου της; Τίποτε τό τουρκικόν μέ τό 30% καί 40% τῶν Τούρκων εἰς τόν στρατόν καί τήν διοίκησιν; Τίποτε τό τουρκικόν μέ τόν τουρκικόν στρατόν κατοχῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνεξάρτητος τοῦ στρατοῦ τῶν ἀλητῶν;… Προφανῶς, ἡ καλή ἐφημερίς ἐλησμόνησε τήν προδοσίαν τῆς Ζυρίχης!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΝ

Τό ὑπ. Ἐργασίας, δι’ ἐγγράφου του πρός τό ὑπ. Ἐσωτερικῶν, ἐζήτησε τήν ἀποφυγήν τῆς ἐκδόσεως διαβατηρίων εἰς Ἕλληνας ἐργάτας πρός ἐργασίαν εἰς τήν Ἑλβετίαν, διότι ἡ μετακίνησίς των κρίνεται ἀσύμφορος διά διαφόρους λόγους. Κυριώτεροι τῶν λόγων τούτων εἶναι διότι εἰς τήν Ἑλβετίαν ἐπιβάλλεται ὑψηλή φορολογία ἐπί τοῦ ἐργατικοῦ εἰσοδήματος καί διότι αἱ κρατήσεις ἐπί τῶν ἀποδοχῶν των δι’ εἰσφορᾶς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως δέν συνυπολογίζονται εἰς τήν Ἑλλάδα καί οὕτω δέν ἐξασφαλίζεται ὁ ὅρος παροχῆς συντάξεως, ἀσθενείας κ.λπ. Τέλος, ἀνακοινοῦται ὅτι δέν ἔχει συναφθῇ Ἑλληνοελβετική διμερής συμφωνία ἀνάλογος μέ τήν ὑπογραφεῖσαν μεταξύ Ἑλλάδος καί τοῦ Βελγίου καί τῆς Δυτ. Γερμανίας.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ