ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;

Γράφει ἡ πρωινή Καραμανλίς ἐπί τῶν δηλώσεων τοῦ Ντεκτάς: «…Ἄς μή αὐταπατᾶται ὁ κ. Ντεκτάς. Εἰς τήν πραγματικότητα, ὅλοι εἶναι πεπεισμένοι, μηδ’ αὐτοῦ ἐξαιρουμένου, ὅτι ἡ Κύπρος δέν ἔχει τίποτε τό τουρκικόν». Τίποτε τό τουρκικόν ἡ Κύπρος, μέ τό βέτο τοῦ Τούρκου Ἀντιπροέδρου της; Τίποτε τό τουρκικόν μέ τό 30% καί 40% τῶν Τούρκων εἰς τόν στρατόν καί τήν διοίκησιν; Τίποτε τό τουρκικόν μέ τόν τουρκικόν στρατόν κατοχῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνεξάρτητος τοῦ στρατοῦ τῶν ἀλητῶν;… Προφανῶς, ἡ καλή ἐφημερίς ἐλησμόνησε τήν προδοσίαν τῆς Ζυρίχης!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΝ

Τό ὑπ. Ἐργασίας, δι’ ἐγγράφου του πρός τό ὑπ. Ἐσωτερικῶν, ἐζήτησε τήν ἀποφυγήν τῆς ἐκδόσεως διαβατηρίων εἰς Ἕλληνας ἐργάτας πρός ἐργασίαν εἰς τήν Ἑλβετίαν, διότι ἡ μετακίνησίς των κρίνεται ἀσύμφορος διά διαφόρους λόγους. Κυριώτεροι τῶν λόγων τούτων εἶναι διότι εἰς τήν Ἑλβετίαν ἐπιβάλλεται ὑψηλή φορολογία ἐπί τοῦ ἐργατικοῦ εἰσοδήματος καί διότι αἱ κρατήσεις ἐπί τῶν ἀποδοχῶν των δι’ εἰσφορᾶς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως δέν συνυπολογίζονται εἰς τήν Ἑλλάδα καί οὕτω δέν ἐξασφαλίζεται ὁ ὅρος παροχῆς συντάξεως, ἀσθενείας κ.λπ. Τέλος, ἀνακοινοῦται ὅτι δέν ἔχει συναφθῇ Ἑλληνοελβετική διμερής συμφωνία ἀνάλογος μέ τήν ὑπογραφεῖσαν μεταξύ Ἑλλάδος καί τοῦ Βελγίου καί τῆς Δυτ. Γερμανίας.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;