ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 3 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΦΕΛΕΙΑ

«Ἡ σύζυγος τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κ. Τόμσον ἐχόρευσε μέ τόν ἀστροναύτην Γιούρι Γκαγκάριν, εἰς τό Κρεμλῖνον, κατά τή δεξίωσιν τῆς Παραμονῆς τοῦ Νέου Ἔτους, ἀπεποιήθη, ὅμως, πρόσκλησιν, ὅπως ταξιδεύσῃ εἰς τό Διάστημα: “Θά θέλατε νά πετάξετε εἰς τό Διάστημα”, εἶχεν ἐρωτήσει ὁ ἀστροναύτης τήν κ. Τόμσον, ἥτις ἀπήντησεν: “Ὄχι! Δέν ἔχω ἄδειαν ὁδηγοῦ διαστημοπλοίου”». Ἐνόμισεν, ἄραγε, ἡ κ. Τόμσον, ὅτι ἄν ἔλεγε «ναί» θά ἦτο ἕτοιμος, τήν ἑπομένην, ὁ πύραυλος πού θά ἐξεσφενδόνιζε τόν δορυφόρον μέ τό… «μπουντουάρ» της δι’ ἕνα περίπατον εἰς τό Διάστημα; Ὑποθέτομεν ὅτι ἡ Ἀμερικανίς πρέσβειρα, δέν εἶναι τόσον ἀφελής. Ἐνῷ, ἀντιθέτως, ἡ ἀφέλεια τῶν Ἀμερικανῶν ἀνταποκριτῶν εἶναι ἀπύθμενος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΝΤΙΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Τό ὑπουργεῖον Προνοίας, ἐπιδιῶκον, ὅπως γενικεύσῃ τόν ἀντιδιφθεριτικόν ἐμβολιασμόν τῶν παίδων εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν, ἐζήτησεν ἀπό τά Ὑγειονομικά Κέντρα, ὅπως ἀναφέρουν λεπτομερῶς τόν ἀριθμόν τῶν ἐμβολιασθέντων παίδων κατά τά ἔτη 1960 καί 1961, ὡς καί τήν ἡλικίαν τούτων. Προστίθεται σχετικῶς, ὅτι ἐμβολιάζονται παιδιά ἀπό ἡλικίας 6 μηνῶν ἕως 15 ἐτῶν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ