Τετάρτη, 3 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΦΕΛΕΙΑ

«Ἡ σύζυγος τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κ. Τόμσον ἐχόρευσε μέ τόν ἀστροναύτην Γιούρι Γκαγκάριν, εἰς τό Κρεμλῖνον, κατά τή δεξίωσιν τῆς Παραμονῆς τοῦ Νέου Ἔτους, ἀπεποιήθη, ὅμως, πρόσκλησιν, ὅπως ταξιδεύσῃ εἰς τό Διάστημα: “Θά θέλατε νά πετάξετε εἰς τό Διάστημα”, εἶχεν ἐρωτήσει ὁ ἀστροναύτης τήν κ. Τόμσον, ἥτις ἀπήντησεν: “Ὄχι! Δέν ἔχω ἄδειαν ὁδηγοῦ διαστημοπλοίου”». Ἐνόμισεν, ἄραγε, ἡ κ. Τόμσον, ὅτι ἄν ἔλεγε «ναί» θά ἦτο ἕτοιμος, τήν ἑπομένην, ὁ πύραυλος πού θά ἐξεσφενδόνιζε τόν δορυφόρον μέ τό… «μπουντουάρ» της δι’ ἕνα περίπατον εἰς τό Διάστημα; Ὑποθέτομεν ὅτι ἡ Ἀμερικανίς πρέσβειρα, δέν εἶναι τόσον ἀφελής. Ἐνῷ, ἀντιθέτως, ἡ ἀφέλεια τῶν Ἀμερικανῶν ἀνταποκριτῶν εἶναι ἀπύθμενος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΝΤΙΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Τό ὑπουργεῖον Προνοίας, ἐπιδιῶκον, ὅπως γενικεύσῃ τόν ἀντιδιφθεριτικόν ἐμβολιασμόν τῶν παίδων εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν, ἐζήτησεν ἀπό τά Ὑγειονομικά Κέντρα, ὅπως ἀναφέρουν λεπτομερῶς τόν ἀριθμόν τῶν ἐμβολιασθέντων παίδων κατά τά ἔτη 1960 καί 1961, ὡς καί τήν ἡλικίαν τούτων. Προστίθεται σχετικῶς, ὅτι ἐμβολιάζονται παιδιά ἀπό ἡλικίας 6 μηνῶν ἕως 15 ἐτῶν.

Απόψεις

«Ἴσος πόλεμον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
ΕΙναι κατανοητό ὅτι ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν θέλησε νά δώσει στήν ὁρκωμοσία του πανηγυρικό χαρακτῆρα.

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εφημερίς Εστία
Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Τό περιβάλλον, ἡ προστασία του καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Χθές εἴχαμε τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἐντελῶς τυχαίως, ἦταν καί «τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Λές καί ἤθελε ἡ Θεία Χάρις νά μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νά προσέχουμε, ἤτοι «Τό περιβάλλον καί τά μάτια μας»!

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!