Τετάρτη, 3 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΦΕΛΕΙΑ

«Ἡ σύζυγος τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κ. Τόμσον ἐχόρευσε μέ τόν ἀστροναύτην Γιούρι Γκαγκάριν, εἰς τό Κρεμλῖνον, κατά τή δεξίωσιν τῆς Παραμονῆς τοῦ Νέου Ἔτους, ἀπεποιήθη, ὅμως, πρόσκλησιν, ὅπως ταξιδεύσῃ εἰς τό Διάστημα: “Θά θέλατε νά πετάξετε εἰς τό Διάστημα”, εἶχεν ἐρωτήσει ὁ ἀστροναύτης τήν κ. Τόμσον, ἥτις ἀπήντησεν: “Ὄχι! Δέν ἔχω ἄδειαν ὁδηγοῦ διαστημοπλοίου”». Ἐνόμισεν, ἄραγε, ἡ κ. Τόμσον, ὅτι ἄν ἔλεγε «ναί» θά ἦτο ἕτοιμος, τήν ἑπομένην, ὁ πύραυλος πού θά ἐξεσφενδόνιζε τόν δορυφόρον μέ τό… «μπουντουάρ» της δι’ ἕνα περίπατον εἰς τό Διάστημα; Ὑποθέτομεν ὅτι ἡ Ἀμερικανίς πρέσβειρα, δέν εἶναι τόσον ἀφελής. Ἐνῷ, ἀντιθέτως, ἡ ἀφέλεια τῶν Ἀμερικανῶν ἀνταποκριτῶν εἶναι ἀπύθμενος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΝΤΙΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Τό ὑπουργεῖον Προνοίας, ἐπιδιῶκον, ὅπως γενικεύσῃ τόν ἀντιδιφθεριτικόν ἐμβολιασμόν τῶν παίδων εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν, ἐζήτησεν ἀπό τά Ὑγειονομικά Κέντρα, ὅπως ἀναφέρουν λεπτομερῶς τόν ἀριθμόν τῶν ἐμβολιασθέντων παίδων κατά τά ἔτη 1960 καί 1961, ὡς καί τήν ἡλικίαν τούτων. Προστίθεται σχετικῶς, ὅτι ἐμβολιάζονται παιδιά ἀπό ἡλικίας 6 μηνῶν ἕως 15 ἐτῶν.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ