Τετάρτη, 3 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΦΕΛΕΙΑ

«Ἡ σύζυγος τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κ. Τόμσον ἐχόρευσε μέ τόν ἀστροναύτην Γιούρι Γκαγκάριν, εἰς τό Κρεμλῖνον, κατά τή δεξίωσιν τῆς Παραμονῆς τοῦ Νέου Ἔτους, ἀπεποιήθη, ὅμως, πρόσκλησιν, ὅπως ταξιδεύσῃ εἰς τό Διάστημα: “Θά θέλατε νά πετάξετε εἰς τό Διάστημα”, εἶχεν ἐρωτήσει ὁ ἀστροναύτης τήν κ. Τόμσον, ἥτις ἀπήντησεν: “Ὄχι! Δέν ἔχω ἄδειαν ὁδηγοῦ διαστημοπλοίου”». Ἐνόμισεν, ἄραγε, ἡ κ. Τόμσον, ὅτι ἄν ἔλεγε «ναί» θά ἦτο ἕτοιμος, τήν ἑπομένην, ὁ πύραυλος πού θά ἐξεσφενδόνιζε τόν δορυφόρον μέ τό… «μπουντουάρ» της δι’ ἕνα περίπατον εἰς τό Διάστημα; Ὑποθέτομεν ὅτι ἡ Ἀμερικανίς πρέσβειρα, δέν εἶναι τόσον ἀφελής. Ἐνῷ, ἀντιθέτως, ἡ ἀφέλεια τῶν Ἀμερικανῶν ἀνταποκριτῶν εἶναι ἀπύθμενος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΝΤΙΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Τό ὑπουργεῖον Προνοίας, ἐπιδιῶκον, ὅπως γενικεύσῃ τόν ἀντιδιφθεριτικόν ἐμβολιασμόν τῶν παίδων εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν, ἐζήτησεν ἀπό τά Ὑγειονομικά Κέντρα, ὅπως ἀναφέρουν λεπτομερῶς τόν ἀριθμόν τῶν ἐμβολιασθέντων παίδων κατά τά ἔτη 1960 καί 1961, ὡς καί τήν ἡλικίαν τούτων. Προστίθεται σχετικῶς, ὅτι ἐμβολιάζονται παιδιά ἀπό ἡλικίας 6 μηνῶν ἕως 15 ἐτῶν.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ