Τετάρτη, 3 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

«Κατόπιν τροποποιήσεως τοῦ Αἰγυπτιακοῦ ποινικοῦ νόμου τά ἐγκλήματα διά λόγους τιμῆς, τιμωροῦνται ἐφεξῆς μέ θάνατον, ὅταν οἱ ἀδελφοί, οἱ πατέρες, ἐνίοτε δέ καί οἱ θεῖοι φονεύουν “ἀνεξετάστως” καί “διά τό παραμικρόν” τάς ἀδελφάς, θυγατέρας καί ἀνεψιᾶς των». Ὁμολογοῦμεν, ὅτι αὐτό τό «ἀνεξετάστως» μᾶς ἐμβάλλει εἰς σκέψεις. Δηλαδή, ἐάν οἱ πατέρες, ἀδελφοί καί θεῖοι ἐξετάζουν, πρῶτον, τά διαπραχθέντα ὑπό τῶν θηλέων τῆς οἰκογενείας των, θά δικαιοῦνται νά τάς ἐκτελοῦν;… Καί ποιός θά κρίνῃ τί εἶναι τό «παραμικρόν» καί τί τό πολύ μεγάλο;… Ἀσφαλῶς, ἐπί ὀλισθηροῦ ἐδάφους κινεῖται ὁ κ. Νάσερ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΩΠΛΙΣΜΕΝΑ 224 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τά ἀργοῦντα ὑπό Ἑλληνικήν σημαίαν 120 σκάφη εἶναι ὁλικῆς χωρητικότητος 724.016 κόρων. Τά ἀργοῦντα ὑπό ξένην σημαίαν Ἑλληνικῆς πλοιοκτησίας πλοῖα ἀνήρχοντο εἰς 104 ὁλικῆς χωρητικότητος 700.916 κόρων. Οὕτω, τό σύνολον τῶν παρωπλισμένων σκαφῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων ἀνήρχετο εἰς 224 πλοῖα χωρητικότητος 1.424.932 κόρων.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»