Τετάρτη, 3 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

«Κατόπιν τροποποιήσεως τοῦ Αἰγυπτιακοῦ ποινικοῦ νόμου τά ἐγκλήματα διά λόγους τιμῆς, τιμωροῦνται ἐφεξῆς μέ θάνατον, ὅταν οἱ ἀδελφοί, οἱ πατέρες, ἐνίοτε δέ καί οἱ θεῖοι φονεύουν “ἀνεξετάστως” καί “διά τό παραμικρόν” τάς ἀδελφάς, θυγατέρας καί ἀνεψιᾶς των». Ὁμολογοῦμεν, ὅτι αὐτό τό «ἀνεξετάστως» μᾶς ἐμβάλλει εἰς σκέψεις. Δηλαδή, ἐάν οἱ πατέρες, ἀδελφοί καί θεῖοι ἐξετάζουν, πρῶτον, τά διαπραχθέντα ὑπό τῶν θηλέων τῆς οἰκογενείας των, θά δικαιοῦνται νά τάς ἐκτελοῦν;… Καί ποιός θά κρίνῃ τί εἶναι τό «παραμικρόν» καί τί τό πολύ μεγάλο;… Ἀσφαλῶς, ἐπί ὀλισθηροῦ ἐδάφους κινεῖται ὁ κ. Νάσερ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΩΠΛΙΣΜΕΝΑ 224 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τά ἀργοῦντα ὑπό Ἑλληνικήν σημαίαν 120 σκάφη εἶναι ὁλικῆς χωρητικότητος 724.016 κόρων. Τά ἀργοῦντα ὑπό ξένην σημαίαν Ἑλληνικῆς πλοιοκτησίας πλοῖα ἀνήρχοντο εἰς 104 ὁλικῆς χωρητικότητος 700.916 κόρων. Οὕτω, τό σύνολον τῶν παρωπλισμένων σκαφῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων ἀνήρχετο εἰς 224 πλοῖα χωρητικότητος 1.424.932 κόρων.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;