Τετάρτη, 3 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

«Κατόπιν τροποποιήσεως τοῦ Αἰγυπτιακοῦ ποινικοῦ νόμου τά ἐγκλήματα διά λόγους τιμῆς, τιμωροῦνται ἐφεξῆς μέ θάνατον, ὅταν οἱ ἀδελφοί, οἱ πατέρες, ἐνίοτε δέ καί οἱ θεῖοι φονεύουν “ἀνεξετάστως” καί “διά τό παραμικρόν” τάς ἀδελφάς, θυγατέρας καί ἀνεψιᾶς των». Ὁμολογοῦμεν, ὅτι αὐτό τό «ἀνεξετάστως» μᾶς ἐμβάλλει εἰς σκέψεις. Δηλαδή, ἐάν οἱ πατέρες, ἀδελφοί καί θεῖοι ἐξετάζουν, πρῶτον, τά διαπραχθέντα ὑπό τῶν θηλέων τῆς οἰκογενείας των, θά δικαιοῦνται νά τάς ἐκτελοῦν;… Καί ποιός θά κρίνῃ τί εἶναι τό «παραμικρόν» καί τί τό πολύ μεγάλο;… Ἀσφαλῶς, ἐπί ὀλισθηροῦ ἐδάφους κινεῖται ὁ κ. Νάσερ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΩΠΛΙΣΜΕΝΑ 224 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τά ἀργοῦντα ὑπό Ἑλληνικήν σημαίαν 120 σκάφη εἶναι ὁλικῆς χωρητικότητος 724.016 κόρων. Τά ἀργοῦντα ὑπό ξένην σημαίαν Ἑλληνικῆς πλοιοκτησίας πλοῖα ἀνήρχοντο εἰς 104 ὁλικῆς χωρητικότητος 700.916 κόρων. Οὕτω, τό σύνολον τῶν παρωπλισμένων σκαφῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων ἀνήρχετο εἰς 224 πλοῖα χωρητικότητος 1.424.932 κόρων.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ