Τετάρτη, 3 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ…
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

«Ἡ Μ. Μ., 90 ἐτῶν, ἄν καί πάσχουσα ἀπό τήν καρδιά της, διενήργει λαθρεμπόριον δυναμίτιδος εἰς τήν νῆσον Σκῦρον καί κατελήφθη, εἰς τήν οἰκίαν της, ἐνῷ διαπραγματεύετο τήν πώλησιν δυόμισυ κιλῶν δυναμίτιδος καί 40 καψυλλίων εἰς ἁλιέα τῆς Σκύρου. Λόγῳ τῆς ἡλικίας της δέν συνελήφθη». Ναί μέν, πάσχει ἀπό τήν καρδίαν της, ἀλλά, κατά τά ἄλλα «τό λέει ἡ περδικούλα της», ἀφοῦ κοιμᾶται δίπλα εἰς τά φυσίγγια καί τά καψύλλια τῆς δυναμίτιδος, ὡς νά ἦσαν… βαμβάκι διά τήν ρόκαν της! Ἄν ἔζη κατά τήν Ἐπανάστασιν, θά εἶχε γίνει καί αὐτή ἡρωίς τοῦ Εἰκοσιένα· ἀλλ’ ἐγεννήθη 80 χρόνια ἀργότερα τοῦ δέοντος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΩΣ ΔΗΜΟΙ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν ὅτι, διά Διατάγματος ἀποσταλέντος πρός δημοσίευσιν, ἀναγνωρίζονται ὡς δῆμοι, αἱ μέχρι τοῦδε κοινότητες τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς Ἁγίας Βαρβάρας, Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίου Δημητρίου, Ἁγίων Ἀναργύρων, Γαλατσίου, Ἡλιουπόλεως, Νέων Λιοσίων, Περάματος, Ὑμηττοῦ καί Χολαργοῦ, ὡς καί τῆς κοινότητος Σταυρουπόλεως τοῦ νομοῦ καί ἐπαρχίας Θεσσαλονίκης. Οἱ ὡς ἄνω νέοι δῆμοι θά ἐξακολουθήσουν διοικούμενοι ὑπό τῶν κοινοτικῶν των συμβούλων, μέχρι τῶν προσεχῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν, ὅτε θά ἐκλεγοῦν δήμαρχοι.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ