ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 3 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ…
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

«Ἡ Μ. Μ., 90 ἐτῶν, ἄν καί πάσχουσα ἀπό τήν καρδιά της, διενήργει λαθρεμπόριον δυναμίτιδος εἰς τήν νῆσον Σκῦρον καί κατελήφθη, εἰς τήν οἰκίαν της, ἐνῷ διαπραγματεύετο τήν πώλησιν δυόμισυ κιλῶν δυναμίτιδος καί 40 καψυλλίων εἰς ἁλιέα τῆς Σκύρου. Λόγῳ τῆς ἡλικίας της δέν συνελήφθη». Ναί μέν, πάσχει ἀπό τήν καρδίαν της, ἀλλά, κατά τά ἄλλα «τό λέει ἡ περδικούλα της», ἀφοῦ κοιμᾶται δίπλα εἰς τά φυσίγγια καί τά καψύλλια τῆς δυναμίτιδος, ὡς νά ἦσαν… βαμβάκι διά τήν ρόκαν της! Ἄν ἔζη κατά τήν Ἐπανάστασιν, θά εἶχε γίνει καί αὐτή ἡρωίς τοῦ Εἰκοσιένα· ἀλλ’ ἐγεννήθη 80 χρόνια ἀργότερα τοῦ δέοντος!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΩΣ ΔΗΜΟΙ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν ὅτι, διά Διατάγματος ἀποσταλέντος πρός δημοσίευσιν, ἀναγνωρίζονται ὡς δῆμοι, αἱ μέχρι τοῦδε κοινότητες τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς Ἁγίας Βαρβάρας, Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίου Δημητρίου, Ἁγίων Ἀναργύρων, Γαλατσίου, Ἡλιουπόλεως, Νέων Λιοσίων, Περάματος, Ὑμηττοῦ καί Χολαργοῦ, ὡς καί τῆς κοινότητος Σταυρουπόλεως τοῦ νομοῦ καί ἐπαρχίας Θεσσαλονίκης. Οἱ ὡς ἄνω νέοι δῆμοι θά ἐξακολουθήσουν διοικούμενοι ὑπό τῶν κοινοτικῶν των συμβούλων, μέχρι τῶν προσεχῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν, ὅτε θά ἐκλεγοῦν δήμαρχοι.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…