ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑΡΑ ΥΠ’ ΑΡ. 2

«Ἡ κ. Σάρα Χήθ, θυγάτηρ τοῦ Βρεταννού πρωθυπουργοῦ κ. Μακμίλλαν, ἐτιμωρήθη διά προστίμου 30 λιρῶν, διότι ἠγνόει νά συμπληρώνῃ ἔντυπα. Συγκεκριμένως, ὅταν ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου Μεταφορῶν τῆς ἐπέδωσεν ἔντυπον σχετικόν μέ τήν ἀνανέωσιν τῆς ἀδείας τοῦ αὐτοκινήτου της, αὐτή τό ὑπέγραψε χωρίς σχεδόν νά τό ἀναγνώσῃ, γεγονός πού τήν ὡδήγησεν ἀργότερα ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου μέ τήν κατηγορίαν τῆς ψευδοῦς δηλώσεως». Ὥστε δέν ἔχει μόνον ὁ κ. Τσῶρτσιλ τήν Σάραν του. Ἔχει καί ὁ κ. Μακμίλλαν τήν ἰδικήν του! Ἴσως, μάλιστα, θά ἔπρεπε νά λέγεται Μάρα, διά νά ταιριάζουν καί αἱ δύο μέ τό κακόν συναπάντημα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ

Εἰς συνέντευξιν, τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κ. Σπ. Μελᾶ μετ’ ἀνταποκριτοῦ τῆς «Πράβδας», ἐπί τῆς ἀποφάσεως τοῦ 22ου Συνεδρίου τῶν Σοβιέτ τῆς Ρωσσίας ὑπέρ τῆς ἐπιδιώξεως ὅπως ἀπαλλαγῇ ὁ κόσμος ἀπό τήν ἀπειλήν τοῦ Πολέμου, ὁ Ρῶσσος ἀνταποκριτής παρενέβαλε καί μίαν φράσιν περί τοῦ «μέχρις αὐτοθυσίας ἀγῶνος τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ, διά τήν οἰκοδόμησιν τῆς νέας κοινωνίας».

Ἡ φράσις αὐτή, κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ κ. Μελᾶ, οὐδέποτε ἐλέχθη ὑπ’ αὐτοῦ, τοσούτῳ μᾶλλον, καθ’ ὅσον ὁ ἴδιος διαφωνεῖ πρός τήν «νέαν κοινωνίαν» τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!