Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑΡΑ ΥΠ’ ΑΡ. 2

«Ἡ κ. Σάρα Χήθ, θυγάτηρ τοῦ Βρεταννού πρωθυπουργοῦ κ. Μακμίλλαν, ἐτιμωρήθη διά προστίμου 30 λιρῶν, διότι ἠγνόει νά συμπληρώνῃ ἔντυπα. Συγκεκριμένως, ὅταν ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου Μεταφορῶν τῆς ἐπέδωσεν ἔντυπον σχετικόν μέ τήν ἀνανέωσιν τῆς ἀδείας τοῦ αὐτοκινήτου της, αὐτή τό ὑπέγραψε χωρίς σχεδόν νά τό ἀναγνώσῃ, γεγονός πού τήν ὡδήγησεν ἀργότερα ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου μέ τήν κατηγορίαν τῆς ψευδοῦς δηλώσεως». Ὥστε δέν ἔχει μόνον ὁ κ. Τσῶρτσιλ τήν Σάραν του. Ἔχει καί ὁ κ. Μακμίλλαν τήν ἰδικήν του! Ἴσως, μάλιστα, θά ἔπρεπε νά λέγεται Μάρα, διά νά ταιριάζουν καί αἱ δύο μέ τό κακόν συναπάντημα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ

Εἰς συνέντευξιν, τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κ. Σπ. Μελᾶ μετ’ ἀνταποκριτοῦ τῆς «Πράβδας», ἐπί τῆς ἀποφάσεως τοῦ 22ου Συνεδρίου τῶν Σοβιέτ τῆς Ρωσσίας ὑπέρ τῆς ἐπιδιώξεως ὅπως ἀπαλλαγῇ ὁ κόσμος ἀπό τήν ἀπειλήν τοῦ Πολέμου, ὁ Ρῶσσος ἀνταποκριτής παρενέβαλε καί μίαν φράσιν περί τοῦ «μέχρις αὐτοθυσίας ἀγῶνος τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ, διά τήν οἰκοδόμησιν τῆς νέας κοινωνίας».

Ἡ φράσις αὐτή, κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ κ. Μελᾶ, οὐδέποτε ἐλέχθη ὑπ’ αὐτοῦ, τοσούτῳ μᾶλλον, καθ’ ὅσον ὁ ἴδιος διαφωνεῖ πρός τήν «νέαν κοινωνίαν» τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924