ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑΡΑ ΥΠ’ ΑΡ. 2

«Ἡ κ. Σάρα Χήθ, θυγάτηρ τοῦ Βρεταννού πρωθυπουργοῦ κ. Μακμίλλαν, ἐτιμωρήθη διά προστίμου 30 λιρῶν, διότι ἠγνόει νά συμπληρώνῃ ἔντυπα. Συγκεκριμένως, ὅταν ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου Μεταφορῶν τῆς ἐπέδωσεν ἔντυπον σχετικόν μέ τήν ἀνανέωσιν τῆς ἀδείας τοῦ αὐτοκινήτου της, αὐτή τό ὑπέγραψε χωρίς σχεδόν νά τό ἀναγνώσῃ, γεγονός πού τήν ὡδήγησεν ἀργότερα ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου μέ τήν κατηγορίαν τῆς ψευδοῦς δηλώσεως». Ὥστε δέν ἔχει μόνον ὁ κ. Τσῶρτσιλ τήν Σάραν του. Ἔχει καί ὁ κ. Μακμίλλαν τήν ἰδικήν του! Ἴσως, μάλιστα, θά ἔπρεπε νά λέγεται Μάρα, διά νά ταιριάζουν καί αἱ δύο μέ τό κακόν συναπάντημα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ

Εἰς συνέντευξιν, τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κ. Σπ. Μελᾶ μετ’ ἀνταποκριτοῦ τῆς «Πράβδας», ἐπί τῆς ἀποφάσεως τοῦ 22ου Συνεδρίου τῶν Σοβιέτ τῆς Ρωσσίας ὑπέρ τῆς ἐπιδιώξεως ὅπως ἀπαλλαγῇ ὁ κόσμος ἀπό τήν ἀπειλήν τοῦ Πολέμου, ὁ Ρῶσσος ἀνταποκριτής παρενέβαλε καί μίαν φράσιν περί τοῦ «μέχρις αὐτοθυσίας ἀγῶνος τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ, διά τήν οἰκοδόμησιν τῆς νέας κοινωνίας».

Ἡ φράσις αὐτή, κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ κ. Μελᾶ, οὐδέποτε ἐλέχθη ὑπ’ αὐτοῦ, τοσούτῳ μᾶλλον, καθ’ ὅσον ὁ ἴδιος διαφωνεῖ πρός τήν «νέαν κοινωνίαν» τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ