Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑΡΑ ΥΠ’ ΑΡ. 2

«Ἡ κ. Σάρα Χήθ, θυγάτηρ τοῦ Βρεταννού πρωθυπουργοῦ κ. Μακμίλλαν, ἐτιμωρήθη διά προστίμου 30 λιρῶν, διότι ἠγνόει νά συμπληρώνῃ ἔντυπα. Συγκεκριμένως, ὅταν ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου Μεταφορῶν τῆς ἐπέδωσεν ἔντυπον σχετικόν μέ τήν ἀνανέωσιν τῆς ἀδείας τοῦ αὐτοκινήτου της, αὐτή τό ὑπέγραψε χωρίς σχεδόν νά τό ἀναγνώσῃ, γεγονός πού τήν ὡδήγησεν ἀργότερα ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου μέ τήν κατηγορίαν τῆς ψευδοῦς δηλώσεως». Ὥστε δέν ἔχει μόνον ὁ κ. Τσῶρτσιλ τήν Σάραν του. Ἔχει καί ὁ κ. Μακμίλλαν τήν ἰδικήν του! Ἴσως, μάλιστα, θά ἔπρεπε νά λέγεται Μάρα, διά νά ταιριάζουν καί αἱ δύο μέ τό κακόν συναπάντημα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ

Εἰς συνέντευξιν, τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κ. Σπ. Μελᾶ μετ’ ἀνταποκριτοῦ τῆς «Πράβδας», ἐπί τῆς ἀποφάσεως τοῦ 22ου Συνεδρίου τῶν Σοβιέτ τῆς Ρωσσίας ὑπέρ τῆς ἐπιδιώξεως ὅπως ἀπαλλαγῇ ὁ κόσμος ἀπό τήν ἀπειλήν τοῦ Πολέμου, ὁ Ρῶσσος ἀνταποκριτής παρενέβαλε καί μίαν φράσιν περί τοῦ «μέχρις αὐτοθυσίας ἀγῶνος τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ, διά τήν οἰκοδόμησιν τῆς νέας κοινωνίας».

Ἡ φράσις αὐτή, κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ κ. Μελᾶ, οὐδέποτε ἐλέχθη ὑπ’ αὐτοῦ, τοσούτῳ μᾶλλον, καθ’ ὅσον ὁ ἴδιος διαφωνεῖ πρός τήν «νέαν κοινωνίαν» τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος.

Απόψεις

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπαντᾶ στόν κ. Βενιζέλο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στό Facebook κατά τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀνάρτησή της σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές

Ὁ Εὐάγγελος ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο καί ὀνειρεύεται τήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
Στίς 10 Iουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους…

Σέ τουρκική ζώνη παραμένει τό πλωτό γεωτρύπανο

Εφημερίς Εστία
Πανηγυρικός ἀπόπλους τοῦ «Ἀμπντουλχαμίντ χάν»

Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ σπουδαίου Ἰαματικοῦ Τουρισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στό θέμα τῆς ὑποβαθμίσεως τῶν ἑλληνικῶν λουτροπόλεων καί ἰαματικῶν πηγῶν

Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ