ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑΡΑ ΥΠ’ ΑΡ. 2

«Ἡ κ. Σάρα Χήθ, θυγάτηρ τοῦ Βρεταννού πρωθυπουργοῦ κ. Μακμίλλαν, ἐτιμωρήθη διά προστίμου 30 λιρῶν, διότι ἠγνόει νά συμπληρώνῃ ἔντυπα. Συγκεκριμένως, ὅταν ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου Μεταφορῶν τῆς ἐπέδωσεν ἔντυπον σχετικόν μέ τήν ἀνανέωσιν τῆς ἀδείας τοῦ αὐτοκινήτου της, αὐτή τό ὑπέγραψε χωρίς σχεδόν νά τό ἀναγνώσῃ, γεγονός πού τήν ὡδήγησεν ἀργότερα ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου μέ τήν κατηγορίαν τῆς ψευδοῦς δηλώσεως». Ὥστε δέν ἔχει μόνον ὁ κ. Τσῶρτσιλ τήν Σάραν του. Ἔχει καί ὁ κ. Μακμίλλαν τήν ἰδικήν του! Ἴσως, μάλιστα, θά ἔπρεπε νά λέγεται Μάρα, διά νά ταιριάζουν καί αἱ δύο μέ τό κακόν συναπάντημα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ

Εἰς συνέντευξιν, τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κ. Σπ. Μελᾶ μετ’ ἀνταποκριτοῦ τῆς «Πράβδας», ἐπί τῆς ἀποφάσεως τοῦ 22ου Συνεδρίου τῶν Σοβιέτ τῆς Ρωσσίας ὑπέρ τῆς ἐπιδιώξεως ὅπως ἀπαλλαγῇ ὁ κόσμος ἀπό τήν ἀπειλήν τοῦ Πολέμου, ὁ Ρῶσσος ἀνταποκριτής παρενέβαλε καί μίαν φράσιν περί τοῦ «μέχρις αὐτοθυσίας ἀγῶνος τοῦ Ρωσσικοῦ λαοῦ, διά τήν οἰκοδόμησιν τῆς νέας κοινωνίας».

Ἡ φράσις αὐτή, κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ κ. Μελᾶ, οὐδέποτε ἐλέχθη ὑπ’ αὐτοῦ, τοσούτῳ μᾶλλον, καθ’ ὅσον ὁ ἴδιος διαφωνεῖ πρός τήν «νέαν κοινωνίαν» τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!