Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ

«Εἰς τό ἐνταῦθα Δεύτερον Παγκόσμιον Συνέδριον Ἁλιείας ἀνεκοινώθη, ὅτι ἐπιστήμονες θά παραμείνουν ἐπί ἕξ ἑβδομάδας ἐντός ὑποβρυχίων ἐργαστηρίων εἰς τήν Ἐρυθράν Θάλασσαν, διά νά μελετήσουν τήν συμπεριφοράν τῶν ἰχθύων καθώς καί τούς ἤχους πού συνοδεύουν τάς ἐρωτικάς των ἐκδηλώσεις». Μέ άλλας λέξεις, οἱ ἐπιστήμονες αὐτοί θά γίνουν… ἡδονοβλεψίαι τοῦ βυθοῦ, παρακολουθοῦντες, τάς ἐρωτικάς ἐκδηλώσεις τῶν ψαριῶν! Ἄς προσέξουν, ὅμως, μήπως πάθουν ὅ,τι καί οἱ ἐρωτιδεῖς τῆς ἐπιφανείας, κατά τό δίστιχον τοῦ Κλήδωνα: «Τί τοῦ κάκου κοπιάζεις καί ἀδίκως πολεμᾶς; Τό ψαράκι πού ψαρεύεις δέν εἶν’ τρόπος νά τό φᾶς!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΤΟΣ
ΤΡΟΥΜΑΝ

Ὁ κ. Πρωθυπουργός τήν 6ην μ.μ. σήμερον θά ἀποκαλύψῃ τόν ἀνδριάντα τοῦ πρώην Προέδρου τῶν Η.Π.Α. κ. Χάρρυ Τρούμαν, ὁ ὁποῖος ἐτοποθετήθη παρά τήν συμβολήν τῆς λεωφόρου βασιλέως Κωνσταντίνου καί τῆς ὁδοῦ Παύλου Μελᾶ. Εἰς τήν τελετήν θά παραστοῦν ὁ πρέσβυς τῶν Η.Π.Α., ὁ πρόεδρος τῆς ΑΧΕΠΑ, κ.ἄ.

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924