ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 29 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

«Ὁ πρόεδρος Νάσερ εἶναι ἀδύνατον νά ἐργασθῇ στό γραφεῖον του ἐπί τῶν κρατικῶν ὑποθέσεων, ἄν δέν ἀκούσῃ προηγουμένως στό ραδιόφωνο τόν λαϊκόν τραγουδιστήν Ἀμπντέλ Χαλίμ. Τά τραγούδια του ἐξιστοροῦν τήν ἄνοδο τοῦ Νάσερ καί τήν ἐπανάστασι, τήν γέννησί της, τόν πόλεμο τοῦ Σουέζ, τήν ἕνωσι μέ τήν Συρία καί εἶναι γεμᾶτα ἐκκλήσεις γιά τήν ἐνίσχυσι τοῦ σοσιαλισμοῦ καί τῆς ἀραβικῆς ἑνότητος». Μέ ἄλλους λόγους, ὁ λαμπρός αὐτός τραγουδιστής εἶναι ἔμμετρος ἀρθρογράφος, ὁ ὁποῖος τραγουδεῖ τάς προόδους τῆς Αἰγύπτου, καί κυριολεκτικῶς… τά ψάλλει εἰς ὅλους τούς ἐχθρούς τοῦ Προέδρου Νάσερ, ὁ ὁποῖος τοῦ κρατεῖ τό ἴσο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Οἰκονομικῶν, ἀπαγορεύεται, συμφώνως πρός ὑπουργικήν ἀπόφασιν, ἡ πώλησις καινούργιων ὡρολογίων χειρός καί τσέπης ἀπό πλανοδίους πωλητάς (γυρολόγους κλπ.), καθώς καί ἡ ἐκ μέρους ἰδιωτῶν ἀγορά παρά τῶν ἀνωτέρω τοιούτων ὡρολογίων. Οἱ πωλοῦντες, ὡς καί οἱ ἀγοράζοντες κατά τόν ἀνωτέρω τρόπον ὡρολόγια, τιμωροῦνται διά προστίμου ἤ καί μέ ποινάς λαθρεμπορίας, ἄν ἤθελεν ἀποδειχθῆ ὅτι τά πωλούμενα ὡρολόγια ἦσαν λαθρεμπορικῆς προελεύσεως.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ