ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 29 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

«Ὁ πρόεδρος Νάσερ εἶναι ἀδύνατον νά ἐργασθῇ στό γραφεῖον του ἐπί τῶν κρατικῶν ὑποθέσεων, ἄν δέν ἀκούσῃ προηγουμένως στό ραδιόφωνο τόν λαϊκόν τραγουδιστήν Ἀμπντέλ Χαλίμ. Τά τραγούδια του ἐξιστοροῦν τήν ἄνοδο τοῦ Νάσερ καί τήν ἐπανάστασι, τήν γέννησί της, τόν πόλεμο τοῦ Σουέζ, τήν ἕνωσι μέ τήν Συρία καί εἶναι γεμᾶτα ἐκκλήσεις γιά τήν ἐνίσχυσι τοῦ σοσιαλισμοῦ καί τῆς ἀραβικῆς ἑνότητος». Μέ ἄλλους λόγους, ὁ λαμπρός αὐτός τραγουδιστής εἶναι ἔμμετρος ἀρθρογράφος, ὁ ὁποῖος τραγουδεῖ τάς προόδους τῆς Αἰγύπτου, καί κυριολεκτικῶς… τά ψάλλει εἰς ὅλους τούς ἐχθρούς τοῦ Προέδρου Νάσερ, ὁ ὁποῖος τοῦ κρατεῖ τό ἴσο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Οἰκονομικῶν, ἀπαγορεύεται, συμφώνως πρός ὑπουργικήν ἀπόφασιν, ἡ πώλησις καινούργιων ὡρολογίων χειρός καί τσέπης ἀπό πλανοδίους πωλητάς (γυρολόγους κλπ.), καθώς καί ἡ ἐκ μέρους ἰδιωτῶν ἀγορά παρά τῶν ἀνωτέρω τοιούτων ὡρολογίων. Οἱ πωλοῦντες, ὡς καί οἱ ἀγοράζοντες κατά τόν ἀνωτέρω τρόπον ὡρολόγια, τιμωροῦνται διά προστίμου ἤ καί μέ ποινάς λαθρεμπορίας, ἄν ἤθελεν ἀποδειχθῆ ὅτι τά πωλούμενα ὡρολόγια ἦσαν λαθρεμπορικῆς προελεύσεως.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ