ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 29 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

«Ὁ πρόεδρος Νάσερ εἶναι ἀδύνατον νά ἐργασθῇ στό γραφεῖον του ἐπί τῶν κρατικῶν ὑποθέσεων, ἄν δέν ἀκούσῃ προηγουμένως στό ραδιόφωνο τόν λαϊκόν τραγουδιστήν Ἀμπντέλ Χαλίμ. Τά τραγούδια του ἐξιστοροῦν τήν ἄνοδο τοῦ Νάσερ καί τήν ἐπανάστασι, τήν γέννησί της, τόν πόλεμο τοῦ Σουέζ, τήν ἕνωσι μέ τήν Συρία καί εἶναι γεμᾶτα ἐκκλήσεις γιά τήν ἐνίσχυσι τοῦ σοσιαλισμοῦ καί τῆς ἀραβικῆς ἑνότητος». Μέ ἄλλους λόγους, ὁ λαμπρός αὐτός τραγουδιστής εἶναι ἔμμετρος ἀρθρογράφος, ὁ ὁποῖος τραγουδεῖ τάς προόδους τῆς Αἰγύπτου, καί κυριολεκτικῶς… τά ψάλλει εἰς ὅλους τούς ἐχθρούς τοῦ Προέδρου Νάσερ, ὁ ὁποῖος τοῦ κρατεῖ τό ἴσο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Οἰκονομικῶν, ἀπαγορεύεται, συμφώνως πρός ὑπουργικήν ἀπόφασιν, ἡ πώλησις καινούργιων ὡρολογίων χειρός καί τσέπης ἀπό πλανοδίους πωλητάς (γυρολόγους κλπ.), καθώς καί ἡ ἐκ μέρους ἰδιωτῶν ἀγορά παρά τῶν ἀνωτέρω τοιούτων ὡρολογίων. Οἱ πωλοῦντες, ὡς καί οἱ ἀγοράζοντες κατά τόν ἀνωτέρω τρόπον ὡρολόγια, τιμωροῦνται διά προστίμου ἤ καί μέ ποινάς λαθρεμπορίας, ἄν ἤθελεν ἀποδειχθῆ ὅτι τά πωλούμενα ὡρολόγια ἦσαν λαθρεμπορικῆς προελεύσεως.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!