ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 29 Ἰανουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

Εἰς κύκλον Ἀθηναϊκόν, ἐξεφράζετο ἡ ἀπορία, πῶς καί διατί ὁ κ. Πρωθυπουργός, προκειμένου νά ἐνημερώσῃ τά κόμματα ἐπί τῶν ἐξελίξεων τοῦ Κυπριακοῦ, ἐκάλεσεν, ὡς ἐκπρόσωπον τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, τόν κ. Παπανδέρου-υἱόν: «Ὁ νέος αὐτός –ἔλεγαν μερικοί– εἶναι καθηγητής τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας εἰς ἕν Ἀμερικανικόν Πανεπιστήμιον. Ποίαν, λοιπόν, ἁρμοδιότητα ἔχει (ἀφοῦ δέν εἶναι βουλευτής) ν’ ἀναμιγνύεται ἐκεῖ πού δέν τόν σπέρνουν;». Ἀλλά ὁ θυμόσοφος δικαστικός, πού ἤκουσε τήν συζήτησιν, παρενέβη, διά νά λύσῃ τήν ἀπορίαν: «Δέν εἴδατε –εἶπεν– ὅτι εἰς ὅλα τά ἔκτακτα πολιτικά συμβούλια πηγαίνει, τώρα, καί ὁ Διάδοχος;… Ἔ, λοιπόν, καί ὁ υἱός Παπανδρέου, διάδοχος εἶναι!». Καί οἱ ἀκηκοότες συνεφώνησαν – Ἴσως, διότι δέν ἦσαν βενιζελικοί.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΚΟΠΗ
ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΙΣ ΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΦΥΤΩΝ

Διά Β. Δ. δημοσιευμένου εἰς τήν Ἐφημ. τῆς Κυβερνήσεως ἀπαγορεύεται ἡ κοπή καί ἐκρίζωσις μελισσοτροφικῶν φυτῶν, ὡς εἶναι ἡ ρήγανη, τό τσάι τοῦ βουνοῦ, ἡ φασκομηλιά κλπ. ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐπαυξήσεως τῆς μελισσοκομικῆς χλωρίδος τῆς χώρας. Τό διάταγμα τῆς ἀπαγορεύσεως, θά τοιχοκολληθῇ εἰς τάς πινακίδας τῶν προκηρύξεων τῶν κοινοτήτων. Ἡ κοπή τῆς ρηγάνεως, τοῦ τσαγιοῦ τοῦ βουνοῦ καί τῆς φασκομηλιᾶς, ἐπιτρέπεται μετά τήν ἀνθοφορίαν των. Ἡ κοπή τῆς ἐρείκης καί τῶν κούμαρων ἐπιτρέπεται, μόνον κατόπιν ἀδείας τοῦ οἰκείου νομάρχου, μετά σχετικήν εἰσήγησιν τῆς ἁρμοδίας διευθύνσεως δασῶν.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.