Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

NOBLESSE OBLIGE

Ἐκ Τεχεράνης τηλεγραφοῦν: «Ὁ πρώην ἀρχηγός τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου τοῦ Περσικοῦ στρατοῦ στρατηγός Ἀβδουλλάχ Χενταγυάτ συνελήφθη διότι κατεχράσθη ποσόν μεγαλείτερον τῶν 2.000.000 δολλαρίων (60.000.000 δρχ.). Ὁ 63ετής στρατηγός, ὁ ὁποῖος ἀπεστρατεύθη τό 1961 θά δικασθῇ συντόμως ἀπό Στρατοδικεῖον». Δέν ἦτο, δηλαδή, καθόλου εὐκαταφρόνητον, τό ποσόν πού κατεχράσθη ὁ κ. Ἀρχηγός τοῦ Ἐπιτελείου. Ἀλλ’ ὡς φαίνεται θά ἔκρινε… κατώτερον τοῦ ὑψηλοῦ βαθμοῦ του νά κλέψῃ ὀλιγώτερα!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΟΛΠ ἐνεκρίθη τό ποσόν τῶν 23 ἑκατομμυρίων δραχμῶν διά τήν ἐξαγοράν τῶν, παρά τόν προλιμένα τοῦ Πειραιῶς, λειτουργούντων τῶν παλαιῶν ναυπηγείων Βασιλειάδη. Τά ἐν λόγῳ ναυπηγεῖα ἀγοραζόμενα θά κατεδαφισθοῦν διά τήν ἀνωτέραν διακίνησιν τῶν ἐμπορευμάτων, εἰς τήν ἐλευθέραν ζώνην τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.