ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

NOBLESSE OBLIGE

Ἐκ Τεχεράνης τηλεγραφοῦν: «Ὁ πρώην ἀρχηγός τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου τοῦ Περσικοῦ στρατοῦ στρατηγός Ἀβδουλλάχ Χενταγυάτ συνελήφθη διότι κατεχράσθη ποσόν μεγαλείτερον τῶν 2.000.000 δολλαρίων (60.000.000 δρχ.). Ὁ 63ετής στρατηγός, ὁ ὁποῖος ἀπεστρατεύθη τό 1961 θά δικασθῇ συντόμως ἀπό Στρατοδικεῖον». Δέν ἦτο, δηλαδή, καθόλου εὐκαταφρόνητον, τό ποσόν πού κατεχράσθη ὁ κ. Ἀρχηγός τοῦ Ἐπιτελείου. Ἀλλ’ ὡς φαίνεται θά ἔκρινε… κατώτερον τοῦ ὑψηλοῦ βαθμοῦ του νά κλέψῃ ὀλιγώτερα!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΟΛΠ ἐνεκρίθη τό ποσόν τῶν 23 ἑκατομμυρίων δραχμῶν διά τήν ἐξαγοράν τῶν, παρά τόν προλιμένα τοῦ Πειραιῶς, λειτουργούντων τῶν παλαιῶν ναυπηγείων Βασιλειάδη. Τά ἐν λόγῳ ναυπηγεῖα ἀγοραζόμενα θά κατεδαφισθοῦν διά τήν ἀνωτέραν διακίνησιν τῶν ἐμπορευμάτων, εἰς τήν ἐλευθέραν ζώνην τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ