ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

NOBLESSE OBLIGE

Ἐκ Τεχεράνης τηλεγραφοῦν: «Ὁ πρώην ἀρχηγός τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου τοῦ Περσικοῦ στρατοῦ στρατηγός Ἀβδουλλάχ Χενταγυάτ συνελήφθη διότι κατεχράσθη ποσόν μεγαλείτερον τῶν 2.000.000 δολλαρίων (60.000.000 δρχ.). Ὁ 63ετής στρατηγός, ὁ ὁποῖος ἀπεστρατεύθη τό 1961 θά δικασθῇ συντόμως ἀπό Στρατοδικεῖον». Δέν ἦτο, δηλαδή, καθόλου εὐκαταφρόνητον, τό ποσόν πού κατεχράσθη ὁ κ. Ἀρχηγός τοῦ Ἐπιτελείου. Ἀλλ’ ὡς φαίνεται θά ἔκρινε… κατώτερον τοῦ ὑψηλοῦ βαθμοῦ του νά κλέψῃ ὀλιγώτερα!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΟΛΠ ἐνεκρίθη τό ποσόν τῶν 23 ἑκατομμυρίων δραχμῶν διά τήν ἐξαγοράν τῶν, παρά τόν προλιμένα τοῦ Πειραιῶς, λειτουργούντων τῶν παλαιῶν ναυπηγείων Βασιλειάδη. Τά ἐν λόγῳ ναυπηγεῖα ἀγοραζόμενα θά κατεδαφισθοῦν διά τήν ἀνωτέραν διακίνησιν τῶν ἐμπορευμάτων, εἰς τήν ἐλευθέραν ζώνην τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…