Τετάρτη, 28 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ… ΦΕΡΜΠΟΤΕΝ!

«Σύλλογος διά τήν προστασίαν τῶν μή καπνιστῶν ἱδρύθη ἐνταῦθα, μέ σκοπόν νά καταστήσῃ τήν ζωήν ἀνυπόφορον διά τούς καπνιστάς. Ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Σάουτερ καί 57 ἄλλα μέλη ἐνέκριναν καταστατικόν ἐκ δέκα ἄρθρων, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται αἱ ἑξῆς ἐπιδιώξεις: Μεγαλειτέρα φορολογία ἐπί τοῦ καπνοῦ, ἀπαγόρευσις πάσης διαφημίσεως καπνικῶν προϊόντων, ἀπαγόρευσις ὅπως καπνίζουν οἱ ἐπιβάται κάθε μεταφορικοῦ μέσου καί ἀπαγόρευσις ὅπως οἱ ἐργαζόμενοι καπνίζουν κατά τάς ἐργασίμους ὥρας». Μᾶλλον ὑπερβολικαί φαίνονται αἱ ἀξιώσεις! Ναί μέν, οἱ καπνισταί δέν πρέπει νά καπνίζουν ἀλλά διατί, τάχα, πρέπει καί οἱ μή καπνισταί νά ζητοῦν… ὅ,τι τούς καπνίσῃ;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΤΗΝ 13ΗΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ Η 13Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ!

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ὅτι τήν 13ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. θά ἑορτασθῇ εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν ἡ 13η ἐπέτειος τῆς συστάσεως τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. Εἰς τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ περιλαμβάνεται σημαιοστολισμός, φωταγώγησις, παρέλασις στρατιωτικῶν τμημάτων πρό τοῦ Μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, εἰδικαί ὁμιλίαι κ.ἄ.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924