Τετάρτη, 28 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ… ΦΕΡΜΠΟΤΕΝ!

«Σύλλογος διά τήν προστασίαν τῶν μή καπνιστῶν ἱδρύθη ἐνταῦθα, μέ σκοπόν νά καταστήσῃ τήν ζωήν ἀνυπόφορον διά τούς καπνιστάς. Ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Σάουτερ καί 57 ἄλλα μέλη ἐνέκριναν καταστατικόν ἐκ δέκα ἄρθρων, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται αἱ ἑξῆς ἐπιδιώξεις: Μεγαλειτέρα φορολογία ἐπί τοῦ καπνοῦ, ἀπαγόρευσις πάσης διαφημίσεως καπνικῶν προϊόντων, ἀπαγόρευσις ὅπως καπνίζουν οἱ ἐπιβάται κάθε μεταφορικοῦ μέσου καί ἀπαγόρευσις ὅπως οἱ ἐργαζόμενοι καπνίζουν κατά τάς ἐργασίμους ὥρας». Μᾶλλον ὑπερβολικαί φαίνονται αἱ ἀξιώσεις! Ναί μέν, οἱ καπνισταί δέν πρέπει νά καπνίζουν ἀλλά διατί, τάχα, πρέπει καί οἱ μή καπνισταί νά ζητοῦν… ὅ,τι τούς καπνίσῃ;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΤΗΝ 13ΗΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ Η 13Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ!

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ὅτι τήν 13ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. θά ἑορτασθῇ εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν ἡ 13η ἐπέτειος τῆς συστάσεως τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. Εἰς τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ περιλαμβάνεται σημαιοστολισμός, φωταγώγησις, παρέλασις στρατιωτικῶν τμημάτων πρό τοῦ Μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, εἰδικαί ὁμιλίαι κ.ἄ.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ