Τετάρτη, 28 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ… ΦΕΡΜΠΟΤΕΝ!

«Σύλλογος διά τήν προστασίαν τῶν μή καπνιστῶν ἱδρύθη ἐνταῦθα, μέ σκοπόν νά καταστήσῃ τήν ζωήν ἀνυπόφορον διά τούς καπνιστάς. Ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Σάουτερ καί 57 ἄλλα μέλη ἐνέκριναν καταστατικόν ἐκ δέκα ἄρθρων, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται αἱ ἑξῆς ἐπιδιώξεις: Μεγαλειτέρα φορολογία ἐπί τοῦ καπνοῦ, ἀπαγόρευσις πάσης διαφημίσεως καπνικῶν προϊόντων, ἀπαγόρευσις ὅπως καπνίζουν οἱ ἐπιβάται κάθε μεταφορικοῦ μέσου καί ἀπαγόρευσις ὅπως οἱ ἐργαζόμενοι καπνίζουν κατά τάς ἐργασίμους ὥρας». Μᾶλλον ὑπερβολικαί φαίνονται αἱ ἀξιώσεις! Ναί μέν, οἱ καπνισταί δέν πρέπει νά καπνίζουν ἀλλά διατί, τάχα, πρέπει καί οἱ μή καπνισταί νά ζητοῦν… ὅ,τι τούς καπνίσῃ;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΤΗΝ 13ΗΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ Η 13Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ!

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ὅτι τήν 13ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. θά ἑορτασθῇ εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν ἡ 13η ἐπέτειος τῆς συστάσεως τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. Εἰς τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ περιλαμβάνεται σημαιοστολισμός, φωταγώγησις, παρέλασις στρατιωτικῶν τμημάτων πρό τοῦ Μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, εἰδικαί ὁμιλίαι κ.ἄ.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ