Τετάρτη, 28 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ… ΦΕΡΜΠΟΤΕΝ!

«Σύλλογος διά τήν προστασίαν τῶν μή καπνιστῶν ἱδρύθη ἐνταῦθα, μέ σκοπόν νά καταστήσῃ τήν ζωήν ἀνυπόφορον διά τούς καπνιστάς. Ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Σάουτερ καί 57 ἄλλα μέλη ἐνέκριναν καταστατικόν ἐκ δέκα ἄρθρων, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται αἱ ἑξῆς ἐπιδιώξεις: Μεγαλειτέρα φορολογία ἐπί τοῦ καπνοῦ, ἀπαγόρευσις πάσης διαφημίσεως καπνικῶν προϊόντων, ἀπαγόρευσις ὅπως καπνίζουν οἱ ἐπιβάται κάθε μεταφορικοῦ μέσου καί ἀπαγόρευσις ὅπως οἱ ἐργαζόμενοι καπνίζουν κατά τάς ἐργασίμους ὥρας». Μᾶλλον ὑπερβολικαί φαίνονται αἱ ἀξιώσεις! Ναί μέν, οἱ καπνισταί δέν πρέπει νά καπνίζουν ἀλλά διατί, τάχα, πρέπει καί οἱ μή καπνισταί νά ζητοῦν… ὅ,τι τούς καπνίσῃ;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΤΗΝ 13ΗΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ Η 13Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ!

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ὅτι τήν 13ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. θά ἑορτασθῇ εἰς ὁλόκληρον τήν χώραν ἡ 13η ἐπέτειος τῆς συστάσεως τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. Εἰς τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ περιλαμβάνεται σημαιοστολισμός, φωταγώγησις, παρέλασις στρατιωτικῶν τμημάτων πρό τοῦ Μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, εἰδικαί ὁμιλίαι κ.ἄ.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ