ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

«Οἱ “τρεῖς σοφοί” τοῦ ΝΑΤΟ διά τήν Ἑλλάδα καί Τουρκίαν συνωμίλησαν χθές μέ τόν Ἀμερικανόν Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ράσκ. Οἱ “τρεῖς σοφοί” θά ὑποβάλουν εἰς τό Συμβούλιον Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τοῦ ΝΑΤΟ, πού θά συνέλθῃ τόν Μάιον εἰς Ἀθήνας, ἔκθεσιν, προβλέπουσαν τά μέσα τά ὁποῖα θά χρησιμοποιηθοῦν πρός χορήγησιν συμπληρωματικῆς βοηθείας εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκίαν». Μολονότι εἶναι κάπως ἀταίριαστον, νά κομίζῃ κανείς γλαῦκα εἰς Ἀθήνας, εἶναι εὐτύχημα, ὅτι ἐπελέγησαν σοφοί ἄνδρες, πρός ρύθμισιν τοῦ ζητήματος τῆς βοηθείας, διότι ἡ πρός τήν Τουρκίαν τοὐλάχιστον βοηθεία ἐδόθη ἄλλοτε, ἀπό ἄνδρας λίαν… ἀσόφους!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐδόθησαν ὁδηγίαι διά τήν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν πέριξ τοῦ σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ τῶν Σ.Ε.Κ. κτισμάτων, πρός ἀνέγερσιν τοῦ νέου ὑπεραστικοῦ λεωφορειακοῦ σταθμοῦ. Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν ὑπό τῶν λεωφορειούχων σχέδιον, ὁ νέος σταθμός τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων θά περιλαμβάνῃ ἐπαρκῆ χῶρον διά τήν στάθμευσιν τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων, χώρους δι’ ἀποθήκας ἐμπορευμάτων, διά γραφεῖα, δι’ αἰθούσας ἀναμονῆς κ.λ.π.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ