Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

«Οἱ “τρεῖς σοφοί” τοῦ ΝΑΤΟ διά τήν Ἑλλάδα καί Τουρκίαν συνωμίλησαν χθές μέ τόν Ἀμερικανόν Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ράσκ. Οἱ “τρεῖς σοφοί” θά ὑποβάλουν εἰς τό Συμβούλιον Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τοῦ ΝΑΤΟ, πού θά συνέλθῃ τόν Μάιον εἰς Ἀθήνας, ἔκθεσιν, προβλέπουσαν τά μέσα τά ὁποῖα θά χρησιμοποιηθοῦν πρός χορήγησιν συμπληρωματικῆς βοηθείας εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκίαν». Μολονότι εἶναι κάπως ἀταίριαστον, νά κομίζῃ κανείς γλαῦκα εἰς Ἀθήνας, εἶναι εὐτύχημα, ὅτι ἐπελέγησαν σοφοί ἄνδρες, πρός ρύθμισιν τοῦ ζητήματος τῆς βοηθείας, διότι ἡ πρός τήν Τουρκίαν τοὐλάχιστον βοηθεία ἐδόθη ἄλλοτε, ἀπό ἄνδρας λίαν… ἀσόφους!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐδόθησαν ὁδηγίαι διά τήν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν πέριξ τοῦ σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ τῶν Σ.Ε.Κ. κτισμάτων, πρός ἀνέγερσιν τοῦ νέου ὑπεραστικοῦ λεωφορειακοῦ σταθμοῦ. Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν ὑπό τῶν λεωφορειούχων σχέδιον, ὁ νέος σταθμός τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων θά περιλαμβάνῃ ἐπαρκῆ χῶρον διά τήν στάθμευσιν τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων, χώρους δι’ ἀποθήκας ἐμπορευμάτων, διά γραφεῖα, δι’ αἰθούσας ἀναμονῆς κ.λ.π.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!