ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

«Οἱ “τρεῖς σοφοί” τοῦ ΝΑΤΟ διά τήν Ἑλλάδα καί Τουρκίαν συνωμίλησαν χθές μέ τόν Ἀμερικανόν Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ράσκ. Οἱ “τρεῖς σοφοί” θά ὑποβάλουν εἰς τό Συμβούλιον Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τοῦ ΝΑΤΟ, πού θά συνέλθῃ τόν Μάιον εἰς Ἀθήνας, ἔκθεσιν, προβλέπουσαν τά μέσα τά ὁποῖα θά χρησιμοποιηθοῦν πρός χορήγησιν συμπληρωματικῆς βοηθείας εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκίαν». Μολονότι εἶναι κάπως ἀταίριαστον, νά κομίζῃ κανείς γλαῦκα εἰς Ἀθήνας, εἶναι εὐτύχημα, ὅτι ἐπελέγησαν σοφοί ἄνδρες, πρός ρύθμισιν τοῦ ζητήματος τῆς βοηθείας, διότι ἡ πρός τήν Τουρκίαν τοὐλάχιστον βοηθεία ἐδόθη ἄλλοτε, ἀπό ἄνδρας λίαν… ἀσόφους!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐδόθησαν ὁδηγίαι διά τήν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν πέριξ τοῦ σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ τῶν Σ.Ε.Κ. κτισμάτων, πρός ἀνέγερσιν τοῦ νέου ὑπεραστικοῦ λεωφορειακοῦ σταθμοῦ. Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν ὑπό τῶν λεωφορειούχων σχέδιον, ὁ νέος σταθμός τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων θά περιλαμβάνῃ ἐπαρκῆ χῶρον διά τήν στάθμευσιν τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων, χώρους δι’ ἀποθήκας ἐμπορευμάτων, διά γραφεῖα, δι’ αἰθούσας ἀναμονῆς κ.λ.π.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ