ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ

«Οἱ “τρεῖς σοφοί” τοῦ ΝΑΤΟ διά τήν Ἑλλάδα καί Τουρκίαν συνωμίλησαν χθές μέ τόν Ἀμερικανόν Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Ράσκ. Οἱ “τρεῖς σοφοί” θά ὑποβάλουν εἰς τό Συμβούλιον Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τοῦ ΝΑΤΟ, πού θά συνέλθῃ τόν Μάιον εἰς Ἀθήνας, ἔκθεσιν, προβλέπουσαν τά μέσα τά ὁποῖα θά χρησιμοποιηθοῦν πρός χορήγησιν συμπληρωματικῆς βοηθείας εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκίαν». Μολονότι εἶναι κάπως ἀταίριαστον, νά κομίζῃ κανείς γλαῦκα εἰς Ἀθήνας, εἶναι εὐτύχημα, ὅτι ἐπελέγησαν σοφοί ἄνδρες, πρός ρύθμισιν τοῦ ζητήματος τῆς βοηθείας, διότι ἡ πρός τήν Τουρκίαν τοὐλάχιστον βοηθεία ἐδόθη ἄλλοτε, ἀπό ἄνδρας λίαν… ἀσόφους!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐδόθησαν ὁδηγίαι διά τήν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν πέριξ τοῦ σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ τῶν Σ.Ε.Κ. κτισμάτων, πρός ἀνέγερσιν τοῦ νέου ὑπεραστικοῦ λεωφορειακοῦ σταθμοῦ. Συμφώνως πρός τό καταρτισθέν ὑπό τῶν λεωφορειούχων σχέδιον, ὁ νέος σταθμός τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων θά περιλαμβάνῃ ἐπαρκῆ χῶρον διά τήν στάθμευσιν τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων, χώρους δι’ ἀποθήκας ἐμπορευμάτων, διά γραφεῖα, δι’ αἰθούσας ἀναμονῆς κ.λ.π.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.