ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 28 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΩΡΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

«Αἰγύπτιος δημοσιογράφος, μεταμφιεσθείς εἰς ἐπαίτην ἀπεκάλυψε σπεῖραν, ἡ ὁποία περισυνέλεγεν ἀλήτας καί ἐξώγαμα παιδιά, τά παρεμόρφωνε, τ’ ἀκρωτηρίαζε ἤ τούς ἔβγαζε τά μάτια διά νά ζητιανεύουν. Ὁ δημοσιογράφος, ὁ ὁποῖος προσεποιεῖτο τόν ἀνάπηρον καί τόν τυφλόν ἐκέρδιζεν ἀπό τήν ἐπαιτείαν τρεῖς Αἰγυπτιακάς λίρας τήν ἡμέραν». Ὡραία ἡ δημοσιογραφική ἀποστολή: Χάρις εἰς αὐτήν ὁ ρεπόρτερ προσέθετεν ἐνενήντα αἰγυπτιακάς λίρας (7.500 περίπου δραχμάς) εἰς τόν μισθόν του! Ἀλλά διά νά γράψῃ τάς ἀποκαλύψεις του ἠναγκάσθη… δυστυχῶς νά ἐγκαταλείψῃ τήν ἐπαιτείαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Τό προσεχές Σάββατον μεταβαίνουν εἰς Θεσσαλονίκην ὁ Πρόεδρος τοῦ Ο.Β.Α. κ. Σπηλιόπουλος καί ὁ Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φαρμακίδης, προκειμένου νά παραστοῦν εἰς τά ἐγκαίνια τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ἀκολούθως ἐκεῖθεν οἱ κ.κ. Σπηλιόπουλος καί Φαρμακίδης θά ἐπισκεφθοῦν εἰς Πτολεμαΐδα τό ἐργοστάσιον παραγωγῆς ἀζωτούχων λιπασμάτων καί θά παρακολουθήσουν τήν ἀρξαμένην ἤδη δοκιμαστικήν λειτουργίαν του. Ὡς γνωστόν, τήν ἐκμετάλλευσιν, διά λογαριασμόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, πρόκειται νά ἀναλάβουν ἀπό κοινοῦ ὁ Ο.Β.Α. καί ἡ Ἀγροτική Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ἡ δέ ὡς ἀνωτέρω ἐπίσκεψις τῶν κ. κ. Προέδρου καί Διευθύνοντος Συμβούλου τοῦ Ο.Β.Α. ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἐπίσπευσιν τοῦ ὅλου θέματος κανονικῆς λειτουργίας τοῦ ἐργοστασίου.

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»