Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 1961

O ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ

Εἰς τήν Γιάφφαν τοῦ Ἰσραήλ πυρκαϊά ἀπετέφρωσε τόν παλαιόν ἑλληνορθόδοξον ναόν καί τά ἐν αὐτῷ ἀποτεθειμένα ὀστᾶ τοῦ ἀειμνήστου ἐπισκόπου Κιτίου, Νικοδήμου, πού ἐπρόκειτο νά μεταφερθοῦν πρός ταφήν εἰς Κύπρον. Ἴσως, ὅμως, νά ἦτο προτιμότερον. Διότι ὁ ἀείμνηστος Νικόδημος, πρωτοστατήσας εἰς τήν Κυπριακήν ἐξέγερσιν τοῦ 1931 καί ἐξορισθείς χάριν τῆς Ἑνώσεως, ἤλπιζε ὅτι θά τοῦ παρείχετο μεταθανάτιος ἀνάπαυσις εἰς τήν «ποθεινήν πατρίδα» ἀλλ’ ὡς τοιαύτην ἐθεώρει μόνον τήν ἑλληνικήν Κύπρον. Καί, ἀσφαλῶς θά ἔτριζαν τά ὀστᾶ τοῦ ἱεράρχου, ἄν ἐνεταφιάζετο εἰς τήν Ἀγγλοτουρκικήν δουλοπαροικίαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

Ἔγκυροι κύκλοι τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἀναφερόμενοι εἰς τό Χριστουγεννιάτικον μήνυμα τοῦ ἀποχωροῦντος ἐξ Ἑλλάδος Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κ. Μπρίγκς, εἰς τό ὁποῖον ἀνεφέρετο ὅτι «αἱ ἐκλογαί τοῦ Ὀκτωβρίου ἀπετέλεσαν ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τῆς πίστεως εἰς τά ἰδεώδη αὐτά» (τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀτόμου), ὑπεγράμμιζον ὅτι ἡ ἀναφορά αὐτή ἀπετέλεσεν ἀστόχημα, διότι ὁ πρέσβυς φέρεται ἀναμιγνυόμενος εἰς θέμα πολιτικῆς διαμάχης εἰς τήν Ἑλλάδα. Οἱ ἴδιοι προσθέτουν, διά τῶν ἀπόψεων, τάς ὁποίας ὑποστηρίζει ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς, δίδει εἰς τήν άκραν Ἀριστεράν ἐπιχειρήματα, διά νά ὑποστηρίζῃ ὅτι ἡ Ἀμερική ἀναμειγνύεται εἰς τάς ἐν Ἑλλάδι πολιτικάς ἀντιθέσεις.

 

Απόψεις

Ἡ ΝΔ καταγγέλλει τούς «Βρούτους» πού δείχνουν τήν ἔξοδο στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Μητσοτάκη ἀπό φιλικά συγκροτήματα – Μέ τήν φράση «πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ὅποιο κόστος» – Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀναζητεῖται νέος ἡγέτης γιά τόν κεντρῶο χῶρο καί μιλοῦν γιά ὑποκλοπές ὀκτώ ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων – Γιά «εὐφάνταστα σενάρια» ὁμιλεῖ ἡ Πειραιῶς

Τό ἀριστερό κράτος

Μανώλης Κοττάκης
ΟΤΑΝ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀρθρογραφεῖ γιά νά χαρακτηρίσει μέ ἀφορμή τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν τήν ἕδρα τῆς Κυβέρνησης «Χούντα τοῦ Μαξίμου» καί τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση «ἐγκληματική ὀργάνωση», ὅπως ἀντιλαμβάνεστε δέν πρόκειται γιά καλό οἰωνό γι’ αὐτά πού ἔρχονται. Ὅ,τι κι ἄν ἔχει συμβεῖ.

Ἡ ὄμορφη Ἀθήνα τοῦ Δεκαπενταύγουστου

Δημήτρης Καπράνος
Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀθήνα! Ἐπιστροφή ἀπό τά ἰαματικά λουτρά καί ἑτοιμασίες γιά τό ἐξοχικό, στήν Σαλαμῖνα, πρός ἀγροτουρισμό. Οἱ τομάτες εἶναι μιά χαρά, τά πεπόνια φουσκώνουν.

Πρόβα θερμοῦ ἐπεισοδίου στόν Ἕβρο μέ μετανάστες

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΝΑ καλομελετημένο σχέδιο ἡ Τουρκία προσπάθησε νά προκαλέσει θερμό ἐπεισόδιο στόν Ἕβρο, χρησιμοποιῶντας ὡς «δόλωμα» μετανάστες ἀπό τήν Συρία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 14 Αὐγούστου 1922