ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 1961

O ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ

Εἰς τήν Γιάφφαν τοῦ Ἰσραήλ πυρκαϊά ἀπετέφρωσε τόν παλαιόν ἑλληνορθόδοξον ναόν καί τά ἐν αὐτῷ ἀποτεθειμένα ὀστᾶ τοῦ ἀειμνήστου ἐπισκόπου Κιτίου, Νικοδήμου, πού ἐπρόκειτο νά μεταφερθοῦν πρός ταφήν εἰς Κύπρον. Ἴσως, ὅμως, νά ἦτο προτιμότερον. Διότι ὁ ἀείμνηστος Νικόδημος, πρωτοστατήσας εἰς τήν Κυπριακήν ἐξέγερσιν τοῦ 1931 καί ἐξορισθείς χάριν τῆς Ἑνώσεως, ἤλπιζε ὅτι θά τοῦ παρείχετο μεταθανάτιος ἀνάπαυσις εἰς τήν «ποθεινήν πατρίδα» ἀλλ’ ὡς τοιαύτην ἐθεώρει μόνον τήν ἑλληνικήν Κύπρον. Καί, ἀσφαλῶς θά ἔτριζαν τά ὀστᾶ τοῦ ἱεράρχου, ἄν ἐνεταφιάζετο εἰς τήν Ἀγγλοτουρκικήν δουλοπαροικίαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

Ἔγκυροι κύκλοι τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἀναφερόμενοι εἰς τό Χριστουγεννιάτικον μήνυμα τοῦ ἀποχωροῦντος ἐξ Ἑλλάδος Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κ. Μπρίγκς, εἰς τό ὁποῖον ἀνεφέρετο ὅτι «αἱ ἐκλογαί τοῦ Ὀκτωβρίου ἀπετέλεσαν ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τῆς πίστεως εἰς τά ἰδεώδη αὐτά» (τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀτόμου), ὑπεγράμμιζον ὅτι ἡ ἀναφορά αὐτή ἀπετέλεσεν ἀστόχημα, διότι ὁ πρέσβυς φέρεται ἀναμιγνυόμενος εἰς θέμα πολιτικῆς διαμάχης εἰς τήν Ἑλλάδα. Οἱ ἴδιοι προσθέτουν, διά τῶν ἀπόψεων, τάς ὁποίας ὑποστηρίζει ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς, δίδει εἰς τήν άκραν Ἀριστεράν ἐπιχειρήματα, διά νά ὑποστηρίζῃ ὅτι ἡ Ἀμερική ἀναμειγνύεται εἰς τάς ἐν Ἑλλάδι πολιτικάς ἀντιθέσεις.

 

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ