Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 1961

O ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ

Εἰς τήν Γιάφφαν τοῦ Ἰσραήλ πυρκαϊά ἀπετέφρωσε τόν παλαιόν ἑλληνορθόδοξον ναόν καί τά ἐν αὐτῷ ἀποτεθειμένα ὀστᾶ τοῦ ἀειμνήστου ἐπισκόπου Κιτίου, Νικοδήμου, πού ἐπρόκειτο νά μεταφερθοῦν πρός ταφήν εἰς Κύπρον. Ἴσως, ὅμως, νά ἦτο προτιμότερον. Διότι ὁ ἀείμνηστος Νικόδημος, πρωτοστατήσας εἰς τήν Κυπριακήν ἐξέγερσιν τοῦ 1931 καί ἐξορισθείς χάριν τῆς Ἑνώσεως, ἤλπιζε ὅτι θά τοῦ παρείχετο μεταθανάτιος ἀνάπαυσις εἰς τήν «ποθεινήν πατρίδα» ἀλλ’ ὡς τοιαύτην ἐθεώρει μόνον τήν ἑλληνικήν Κύπρον. Καί, ἀσφαλῶς θά ἔτριζαν τά ὀστᾶ τοῦ ἱεράρχου, ἄν ἐνεταφιάζετο εἰς τήν Ἀγγλοτουρκικήν δουλοπαροικίαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ

Ἔγκυροι κύκλοι τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἀναφερόμενοι εἰς τό Χριστουγεννιάτικον μήνυμα τοῦ ἀποχωροῦντος ἐξ Ἑλλάδος Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ κ. Μπρίγκς, εἰς τό ὁποῖον ἀνεφέρετο ὅτι «αἱ ἐκλογαί τοῦ Ὀκτωβρίου ἀπετέλεσαν ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τῆς πίστεως εἰς τά ἰδεώδη αὐτά» (τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀτόμου), ὑπεγράμμιζον ὅτι ἡ ἀναφορά αὐτή ἀπετέλεσεν ἀστόχημα, διότι ὁ πρέσβυς φέρεται ἀναμιγνυόμενος εἰς θέμα πολιτικῆς διαμάχης εἰς τήν Ἑλλάδα. Οἱ ἴδιοι προσθέτουν, διά τῶν ἀπόψεων, τάς ὁποίας ὑποστηρίζει ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς, δίδει εἰς τήν άκραν Ἀριστεράν ἐπιχειρήματα, διά νά ὑποστηρίζῃ ὅτι ἡ Ἀμερική ἀναμειγνύεται εἰς τάς ἐν Ἑλλάδι πολιτικάς ἀντιθέσεις.

 

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924