Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΑΙ ΤΗΣ… ΠΛΑΚΑΣ!

Ἐνῶ εἷχεν ἀναγγελθῇ ὅτι ἀπηγορεύθη εἰς τήν Πλάκαν ἡ ἀνέγερσις σπιτιῶν ὑπερβαινόντων τό οἰκοδομικόν ὕψος, πού είχεν ὁρισθῇ ἐπί Κοτζιᾶ -8,50 μ. νομίζομεν- βλέπομεν νά ὑψοῦται ἐκεῖ, ἕνα νέον οἰκοδομικόν μεγαθήριον μέ 5 ἤ 6 ὀρόφους καί ρετιρέ. Ἐν τούτοις, ἔχει γενικῶς ἀναγνωρισθῇ, ὅτι ὁ μόνος τρόπος νά προστατευθῇ καί ἡ Ἀκρόπολις καί ὁ χαρακτήρ τῆς Πλάκας, ἦτο ν’ ἀπαγορευθῇ ἡ ἀνέγερσις ὑψηλῶν πολυκατοικιῶν εἰς τά στενά δρομάκια τῆς παληᾶς Ἀθήνας. Τί κάμνει, λοιπόν, τό Ὑπουργεῖον; Τόσον γρήγορα ἐλησμόνησε τάς καλάς του προθέσεις;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Κορίνθου, συνεπείᾳ ἰσχυρᾶς δονήσεως ἡ ὁποία ἐσημειώθη εἰς τήν περιοχήν χθές, κατέρρευσαν τρεῖς οἰκίαι εἰς τό χωρίον Μπούζιον καί ὑπέστησαν σοβαράς ζημίας τρεῖς οἰκίαι τοῦ χωρίου Ψάριον. Κατά τηλεγράφημα, ἐξ ἄλλου, ἐκ Καρπενησίου, συνεπείᾳ ἰσχυρᾶς σεισμικῆς δονήσεως, διαρκείας 8΄΄, ἡ ὁποία ἐσημειώθη χθές εἰς Εὐρυτανίαν, ὑπέστησαν ρωγμάς τρεῖς ναοί τῆς περιοχῆς.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ