Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΑΙ ΤΗΣ… ΠΛΑΚΑΣ!

Ἐνῶ εἷχεν ἀναγγελθῇ ὅτι ἀπηγορεύθη εἰς τήν Πλάκαν ἡ ἀνέγερσις σπιτιῶν ὑπερβαινόντων τό οἰκοδομικόν ὕψος, πού είχεν ὁρισθῇ ἐπί Κοτζιᾶ -8,50 μ. νομίζομεν- βλέπομεν νά ὑψοῦται ἐκεῖ, ἕνα νέον οἰκοδομικόν μεγαθήριον μέ 5 ἤ 6 ὀρόφους καί ρετιρέ. Ἐν τούτοις, ἔχει γενικῶς ἀναγνωρισθῇ, ὅτι ὁ μόνος τρόπος νά προστατευθῇ καί ἡ Ἀκρόπολις καί ὁ χαρακτήρ τῆς Πλάκας, ἦτο ν’ ἀπαγορευθῇ ἡ ἀνέγερσις ὑψηλῶν πολυκατοικιῶν εἰς τά στενά δρομάκια τῆς παληᾶς Ἀθήνας. Τί κάμνει, λοιπόν, τό Ὑπουργεῖον; Τόσον γρήγορα ἐλησμόνησε τάς καλάς του προθέσεις;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Κορίνθου, συνεπείᾳ ἰσχυρᾶς δονήσεως ἡ ὁποία ἐσημειώθη εἰς τήν περιοχήν χθές, κατέρρευσαν τρεῖς οἰκίαι εἰς τό χωρίον Μπούζιον καί ὑπέστησαν σοβαράς ζημίας τρεῖς οἰκίαι τοῦ χωρίου Ψάριον. Κατά τηλεγράφημα, ἐξ ἄλλου, ἐκ Καρπενησίου, συνεπείᾳ ἰσχυρᾶς σεισμικῆς δονήσεως, διαρκείας 8΄΄, ἡ ὁποία ἐσημειώθη χθές εἰς Εὐρυτανίαν, ὑπέστησαν ρωγμάς τρεῖς ναοί τῆς περιοχῆς.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.