Τετάρτη, 26 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΝΑΡΚΗ

«Ὁ Οὐΐνστων Τσῶρτσιλλ ἀφίχθη εἰς Πορτοφίνο ἐπί τῆς θαλαμηγοῦ “Χριστῖνα” ἐνῷ κατηυθύνετο εἰς Πορτοφίνο διέτρεξε τή νύκτα σοβαρόν κίνδυνον. Ἐπάνω ἀκριβῶς εἰς τήν πορείαν της εὑρίσκετο ἐπιπλέουσα νάρκη, ἡ ὁποία εὐτυχῶς ἡλιεύθη». Δέν εἶναι ἀπίθανον αὐτήν τήν νάρκην νά τήν εἶχε τοποθετήσει ὁ ἀπαρηγόρητος Μενεγκίνι, διά νά βυθίσῃ «κουέστα μαλεντέττα νάβε» –αὐτό τό κατηραμένο πλοῖον, μέ τό ὁποῖον ἔγινεν ἡ ἀκόμη πιό κατηραμένη κρουαζιέρα, ὅταν ὁ ἴδιος διετέλει ἀκόμη ἐν… νάρκῃ!…. Ὁ Τσῶρτσιλλ, ὅμως, τί τοῦ ἔπταιεν;… Ἐκτός ἄν ἐκλήθη νά πληρώσῃ τά σπασμένα, ὅπως ὅλοι οἱ… διαιτηταί!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ ΤΗΣ
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Ὁ ὑπ. τῶν Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιωτόπουλος, εἰς συνομιλίαν του μετά τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Τύπου, ἐτόνισεν ὅτι πρόθεσις τῆς Κυβερνήσεως Πιπινέλη εἶναι νά διεξαχθοῦν αἱ βουλευτικαί ἐκλογαί μέ ἀπολύτως λεξικογραφημένους τούς καταλόγους ὁλοκλήρου τῆς χώρας. Ἤδη, ἐκτός τῆς ἀσχολουμένης μέ τήν λεξικογράφησιν ἑταιρείας, θά ἐπιδιωχθῇ ὅπως βοηθήσουν εἰς τό ἔργον αὐτό καί ἄλλαι δημόσιαι ὑπηρεσίαι διαθέτουσαι ἠλεκτρονικά μηχανήματα διά τήν ταχυτέραν καί πληρεστέραν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τῆς λεξικογραφήσεως.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις