Τετάρτη, 26 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΝΑΡΚΗ

«Ὁ Οὐΐνστων Τσῶρτσιλλ ἀφίχθη εἰς Πορτοφίνο ἐπί τῆς θαλαμηγοῦ “Χριστῖνα” ἐνῷ κατηυθύνετο εἰς Πορτοφίνο διέτρεξε τή νύκτα σοβαρόν κίνδυνον. Ἐπάνω ἀκριβῶς εἰς τήν πορείαν της εὑρίσκετο ἐπιπλέουσα νάρκη, ἡ ὁποία εὐτυχῶς ἡλιεύθη». Δέν εἶναι ἀπίθανον αὐτήν τήν νάρκην νά τήν εἶχε τοποθετήσει ὁ ἀπαρηγόρητος Μενεγκίνι, διά νά βυθίσῃ «κουέστα μαλεντέττα νάβε» –αὐτό τό κατηραμένο πλοῖον, μέ τό ὁποῖον ἔγινεν ἡ ἀκόμη πιό κατηραμένη κρουαζιέρα, ὅταν ὁ ἴδιος διετέλει ἀκόμη ἐν… νάρκῃ!…. Ὁ Τσῶρτσιλλ, ὅμως, τί τοῦ ἔπταιεν;… Ἐκτός ἄν ἐκλήθη νά πληρώσῃ τά σπασμένα, ὅπως ὅλοι οἱ… διαιτηταί!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ ΤΗΣ
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Ὁ ὑπ. τῶν Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιωτόπουλος, εἰς συνομιλίαν του μετά τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Τύπου, ἐτόνισεν ὅτι πρόθεσις τῆς Κυβερνήσεως Πιπινέλη εἶναι νά διεξαχθοῦν αἱ βουλευτικαί ἐκλογαί μέ ἀπολύτως λεξικογραφημένους τούς καταλόγους ὁλοκλήρου τῆς χώρας. Ἤδη, ἐκτός τῆς ἀσχολουμένης μέ τήν λεξικογράφησιν ἑταιρείας, θά ἐπιδιωχθῇ ὅπως βοηθήσουν εἰς τό ἔργον αὐτό καί ἄλλαι δημόσιαι ὑπηρεσίαι διαθέτουσαι ἠλεκτρονικά μηχανήματα διά τήν ταχυτέραν καί πληρεστέραν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τῆς λεξικογραφήσεως.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!