Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

«Ἡ τύχη τῶν ἐρωτικῶν ραντεβού κρίνεται τό Σάββατον, εἰς τόν Ἄρειον Πάγον. Πράγματι, τό Ἀνώτατον Δικαστήριον θ’ ἀποφασίσῃ, ἄν θά μποροῦν εἰς τό μέλλον ἕνας νέος καί μία νέα νά βγαίνουν εἰς περίπατον κρυφά, χωρίς νά ἐμπίπτουν στήν ἔννοια τοῦ ἄρθρου 328 τοῦ ποινικοῦ κώδικος περί ἑκουσίας ἀπαγωγῆς. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ ὁ νέος εἶχε καταδικασθῇ εἰς 2 μηνῶν φυλάκισιν. Ὁ νέος ἔκαμεν ἀναίρεσιν εἰς τόν Ἄρειον Πάγον, ὁ ὁποῖος καλεῖται τώρα ν’ ἀποφανθῇ ἐπί τοῦ θέματος». Ἀπό τήν ἀπόφασιν τοῦ Ἀρείου Πάγου θά ἐξαρτηθῇ, ἄν θά τιμωροῦνται στό ἑξῆς αἱ κρυφαί συναντήσεις ὡς ἑκούσιαι ἀπαγωγαί. Καί τό κακόν εἶναι, ὅτι ἐάν συμβῇ κάτι τέτοιο, δέν θά μένῃ, πλέον, εἰς τάς ἐρωτευμένας νέας, παρά… νά δέχωνται τούς φίλους των οἴκαδε!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΙΛΚΙΣ

Τό ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν διέταξε τόν διοικητήν Χωροφυλακῆς Κιλκίς, ὅπως ἀναφέρῃ λεπτομερῶς ἐπί τῶν δημοσιευομένων πληροφοριῶν περί δῆθεν ρίψεως δι’ ἀλεξιπτώτου, ἀσυρμάτου, ἀποκρυβέντος εἰς τήν περιοχήν ὑπό τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν. Σχετικῶς ἀνεκοινώθη, ὅτι πάντα τά ἀναγραφέντα στηρίζονται εἰς φανταστικά γεγονότα. Εἰδικώτερον, ὁ ἀρχηγός τῆς Χωροφυλακῆς στρατηγός Γ. Βαρδουλάκης, ἀναφερόμενος σχετικῶς, ἐχαρακτήρισε τά δημοσιεύματα ὡς ἀποκυήματα φαντασίας, χαρακτηριστικῶς δέ ἐδήλωσεν: «Πρόκειται περί παραληρήματος, διά τήν ἀνεύρεσιν θησαυρῶν καί ἀσυρμάτων».

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις