Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

«Ἡ τύχη τῶν ἐρωτικῶν ραντεβού κρίνεται τό Σάββατον, εἰς τόν Ἄρειον Πάγον. Πράγματι, τό Ἀνώτατον Δικαστήριον θ’ ἀποφασίσῃ, ἄν θά μποροῦν εἰς τό μέλλον ἕνας νέος καί μία νέα νά βγαίνουν εἰς περίπατον κρυφά, χωρίς νά ἐμπίπτουν στήν ἔννοια τοῦ ἄρθρου 328 τοῦ ποινικοῦ κώδικος περί ἑκουσίας ἀπαγωγῆς. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ ὁ νέος εἶχε καταδικασθῇ εἰς 2 μηνῶν φυλάκισιν. Ὁ νέος ἔκαμεν ἀναίρεσιν εἰς τόν Ἄρειον Πάγον, ὁ ὁποῖος καλεῖται τώρα ν’ ἀποφανθῇ ἐπί τοῦ θέματος». Ἀπό τήν ἀπόφασιν τοῦ Ἀρείου Πάγου θά ἐξαρτηθῇ, ἄν θά τιμωροῦνται στό ἑξῆς αἱ κρυφαί συναντήσεις ὡς ἑκούσιαι ἀπαγωγαί. Καί τό κακόν εἶναι, ὅτι ἐάν συμβῇ κάτι τέτοιο, δέν θά μένῃ, πλέον, εἰς τάς ἐρωτευμένας νέας, παρά… νά δέχωνται τούς φίλους των οἴκαδε!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΙΛΚΙΣ

Τό ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν διέταξε τόν διοικητήν Χωροφυλακῆς Κιλκίς, ὅπως ἀναφέρῃ λεπτομερῶς ἐπί τῶν δημοσιευομένων πληροφοριῶν περί δῆθεν ρίψεως δι’ ἀλεξιπτώτου, ἀσυρμάτου, ἀποκρυβέντος εἰς τήν περιοχήν ὑπό τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν. Σχετικῶς ἀνεκοινώθη, ὅτι πάντα τά ἀναγραφέντα στηρίζονται εἰς φανταστικά γεγονότα. Εἰδικώτερον, ὁ ἀρχηγός τῆς Χωροφυλακῆς στρατηγός Γ. Βαρδουλάκης, ἀναφερόμενος σχετικῶς, ἐχαρακτήρισε τά δημοσιεύματα ὡς ἀποκυήματα φαντασίας, χαρακτηριστικῶς δέ ἐδήλωσεν: «Πρόκειται περί παραληρήματος, διά τήν ἀνεύρεσιν θησαυρῶν καί ἀσυρμάτων».

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.