Τετάρτη, 25 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ

«Ὁ στρατάρχης Τίτο, ὁμιλῶν πρός τῆς 4ης ὁλομέλειας τῆς Κ. E. τοῦ Κ. Κ., ἐτόνισεν, ὅτι ἡ οἰκονομική κατάστασις τῆς Νοτιοσλαυΐας δέν εἶναι καλή, καί ἀνεκοίνωσεν, ὅτι ὡρισμένοι ἡγέται τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας ἀντικατεστάθησαν». Διατί, ὅμως, δέν ἀνεκοίνωσε τά ὀνόματά των; Ἄδικον δέν εἶναι νά τούς καταπιῇ ἔτσι τό σκοτάδι καί νά μή μάθουν οἱ Νοτιοσλαῦοι, ποῖοι εἶναι αὐτοί οἱ ἡγέται, πού… ἐπλήρωσαν τά σπασμένα διά τάς ἀποτυχίας τῆς ἐρυθρᾶς δικτατορίας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο Ο.Γ.Α. ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ!

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐν συνεννοήσει μέ τόν Ὀργανισμόν Γεωργικῶν Ἀσφαλίσεων (ΟΓΑ), θά κυκλοφορήσῃ τήν 30ήν Ὀκτωβρίου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς καταβολῆς τῶν πρώτων ἀγροτικῶν συντάξεων, νέαν σειράν γραμματοσήμων μέ παραστάσεις ἀπό εἰκόνας τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς. Ἡ νέα σειρά γραμματοσήμων θ’ ἀποτελῆται ἀπό δύο κλάσεις τῶν 1,50 καί 2,50 δρχ. Εἰς τά διαφημιστικά γραμματόσημα θ’ ἀναγράφεται ἡ φράσις «Ἀγροτική Ἀσφάλισις» καί «Ο.Γ.Α.».

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!