Τετάρτη, 25 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ

«Ὁ στρατάρχης Τίτο, ὁμιλῶν πρός τῆς 4ης ὁλομέλειας τῆς Κ. E. τοῦ Κ. Κ., ἐτόνισεν, ὅτι ἡ οἰκονομική κατάστασις τῆς Νοτιοσλαυΐας δέν εἶναι καλή, καί ἀνεκοίνωσεν, ὅτι ὡρισμένοι ἡγέται τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας ἀντικατεστάθησαν». Διατί, ὅμως, δέν ἀνεκοίνωσε τά ὀνόματά των; Ἄδικον δέν εἶναι νά τούς καταπιῇ ἔτσι τό σκοτάδι καί νά μή μάθουν οἱ Νοτιοσλαῦοι, ποῖοι εἶναι αὐτοί οἱ ἡγέται, πού… ἐπλήρωσαν τά σπασμένα διά τάς ἀποτυχίας τῆς ἐρυθρᾶς δικτατορίας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο Ο.Γ.Α. ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ!

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐν συνεννοήσει μέ τόν Ὀργανισμόν Γεωργικῶν Ἀσφαλίσεων (ΟΓΑ), θά κυκλοφορήσῃ τήν 30ήν Ὀκτωβρίου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς καταβολῆς τῶν πρώτων ἀγροτικῶν συντάξεων, νέαν σειράν γραμματοσήμων μέ παραστάσεις ἀπό εἰκόνας τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς. Ἡ νέα σειρά γραμματοσήμων θ’ ἀποτελῆται ἀπό δύο κλάσεις τῶν 1,50 καί 2,50 δρχ. Εἰς τά διαφημιστικά γραμματόσημα θ’ ἀναγράφεται ἡ φράσις «Ἀγροτική Ἀσφάλισις» καί «Ο.Γ.Α.».

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…