Τετάρτη, 25 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ

«Ὁ στρατάρχης Τίτο, ὁμιλῶν πρός τῆς 4ης ὁλομέλειας τῆς Κ. E. τοῦ Κ. Κ., ἐτόνισεν, ὅτι ἡ οἰκονομική κατάστασις τῆς Νοτιοσλαυΐας δέν εἶναι καλή, καί ἀνεκοίνωσεν, ὅτι ὡρισμένοι ἡγέται τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας ἀντικατεστάθησαν». Διατί, ὅμως, δέν ἀνεκοίνωσε τά ὀνόματά των; Ἄδικον δέν εἶναι νά τούς καταπιῇ ἔτσι τό σκοτάδι καί νά μή μάθουν οἱ Νοτιοσλαῦοι, ποῖοι εἶναι αὐτοί οἱ ἡγέται, πού… ἐπλήρωσαν τά σπασμένα διά τάς ἀποτυχίας τῆς ἐρυθρᾶς δικτατορίας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο Ο.Γ.Α. ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ!

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ἐν συνεννοήσει μέ τόν Ὀργανισμόν Γεωργικῶν Ἀσφαλίσεων (ΟΓΑ), θά κυκλοφορήσῃ τήν 30ήν Ὀκτωβρίου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς καταβολῆς τῶν πρώτων ἀγροτικῶν συντάξεων, νέαν σειράν γραμματοσήμων μέ παραστάσεις ἀπό εἰκόνας τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς. Ἡ νέα σειρά γραμματοσήμων θ’ ἀποτελῆται ἀπό δύο κλάσεις τῶν 1,50 καί 2,50 δρχ. Εἰς τά διαφημιστικά γραμματόσημα θ’ ἀναγράφεται ἡ φράσις «Ἀγροτική Ἀσφάλισις» καί «Ο.Γ.Α.».

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ