Τετάρτη, 24 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ

Ἐκ Λίμας τηλεγραφοῦν. «Ὁ Βρεταννός πιλότος Πῆτερ Ἔλλιοτ συνελήφθη μέ τήν κατηγορίαν ὅτι ἐφόνευσε Περουβιανήν, τήν ὁποίαν ἐγνώρισεν εἰς νυκτερινόν κέντρον τῆς πόλεως. Ὁ Ἔλλιοτ ἐφόνευσε τήν 25Ετῆ Ἀλμπίνα Ρενγκίφο κατόπιν διαφωνίας σχετικῶς μέ τήν τιμήν τήν ὁποίαν ἐζήτει ἡ νέα διά νά διασκεδάσουν μαζῆ». Εἶναι, ἴσως, ἡ πρώτη φορά κατά τήν ὁποίαν γίνεται φόνος διά τέτοιον λόγον· ἀλλά ἀφοῦ ὁ φονεύς ἦτο Ἄγγλος, φυσικόν ἢτο νά μή σεβασθῇ τήν …αὐτοδιάθεσιν τῆς νεαρᾶς Περουβιανῆς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ «ΓΑΜΒΡΟΣ»!

Ὑπό ὀργάνων τῆς Γεν. Ἀσφαλείας συνελήφθη ὁ Π. Τ., ἐτῶν 48, κάτοικος Γιαννιτσῶν, ὁ ὁποῖος ἐπί μία 30ετίαν ἐμφανιζόμενος ὑπό διάφορα ὀνόματα περιήρχετο τήν ὕπαιθρον καί ἐνυμφεύετο ἤ ἐμνηστεύετο διαφόρων γυναικῶν, τάς ὁποίας ἐγκατέλειπεν ἐν συνεχείᾳ, συναποκομίζων τήν προῖκα ἤ τήν προγαμιαίαν δωρεάν. Ὁ ἐπαγγελματίας αὐτός «γαμβρός» συνῆψεν 7 μνηστείας καί 3 γάμους, ἀποκτήσας καί 4 τέκνα, ἐνῷ κατά διαστήματα συνέζη μετ’ ἄλλων γυναικῶν, τῶν ὁποίων οὔτε ἐνθυμεῖται τά ὀνόματα. Ὁ Τ. εἶχε τελευταίως ἀπαγάγει ἑκουσίως νέαν ἐκ χωρίου τῆς περιοχῆς Γιαννιτσῶν καί ἐγκατεστάθη μετ’ αὐτῆς εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου καί συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας τοῦ πατρός της.

Απόψεις

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».