Τετάρτη, 24 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ

Ἐκ Λίμας τηλεγραφοῦν. «Ὁ Βρεταννός πιλότος Πῆτερ Ἔλλιοτ συνελήφθη μέ τήν κατηγορίαν ὅτι ἐφόνευσε Περουβιανήν, τήν ὁποίαν ἐγνώρισεν εἰς νυκτερινόν κέντρον τῆς πόλεως. Ὁ Ἔλλιοτ ἐφόνευσε τήν 25Ετῆ Ἀλμπίνα Ρενγκίφο κατόπιν διαφωνίας σχετικῶς μέ τήν τιμήν τήν ὁποίαν ἐζήτει ἡ νέα διά νά διασκεδάσουν μαζῆ». Εἶναι, ἴσως, ἡ πρώτη φορά κατά τήν ὁποίαν γίνεται φόνος διά τέτοιον λόγον· ἀλλά ἀφοῦ ὁ φονεύς ἦτο Ἄγγλος, φυσικόν ἢτο νά μή σεβασθῇ τήν …αὐτοδιάθεσιν τῆς νεαρᾶς Περουβιανῆς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ «ΓΑΜΒΡΟΣ»!

Ὑπό ὀργάνων τῆς Γεν. Ἀσφαλείας συνελήφθη ὁ Π. Τ., ἐτῶν 48, κάτοικος Γιαννιτσῶν, ὁ ὁποῖος ἐπί μία 30ετίαν ἐμφανιζόμενος ὑπό διάφορα ὀνόματα περιήρχετο τήν ὕπαιθρον καί ἐνυμφεύετο ἤ ἐμνηστεύετο διαφόρων γυναικῶν, τάς ὁποίας ἐγκατέλειπεν ἐν συνεχείᾳ, συναποκομίζων τήν προῖκα ἤ τήν προγαμιαίαν δωρεάν. Ὁ ἐπαγγελματίας αὐτός «γαμβρός» συνῆψεν 7 μνηστείας καί 3 γάμους, ἀποκτήσας καί 4 τέκνα, ἐνῷ κατά διαστήματα συνέζη μετ’ ἄλλων γυναικῶν, τῶν ὁποίων οὔτε ἐνθυμεῖται τά ὀνόματα. Ὁ Τ. εἶχε τελευταίως ἀπαγάγει ἑκουσίως νέαν ἐκ χωρίου τῆς περιοχῆς Γιαννιτσῶν καί ἐγκατεστάθη μετ’ αὐτῆς εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου καί συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας τοῦ πατρός της.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.