Τετάρτη, 24 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ

Ἐκ Λίμας τηλεγραφοῦν. «Ὁ Βρεταννός πιλότος Πῆτερ Ἔλλιοτ συνελήφθη μέ τήν κατηγορίαν ὅτι ἐφόνευσε Περουβιανήν, τήν ὁποίαν ἐγνώρισεν εἰς νυκτερινόν κέντρον τῆς πόλεως. Ὁ Ἔλλιοτ ἐφόνευσε τήν 25Ετῆ Ἀλμπίνα Ρενγκίφο κατόπιν διαφωνίας σχετικῶς μέ τήν τιμήν τήν ὁποίαν ἐζήτει ἡ νέα διά νά διασκεδάσουν μαζῆ». Εἶναι, ἴσως, ἡ πρώτη φορά κατά τήν ὁποίαν γίνεται φόνος διά τέτοιον λόγον· ἀλλά ἀφοῦ ὁ φονεύς ἦτο Ἄγγλος, φυσικόν ἢτο νά μή σεβασθῇ τήν …αὐτοδιάθεσιν τῆς νεαρᾶς Περουβιανῆς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ «ΓΑΜΒΡΟΣ»!

Ὑπό ὀργάνων τῆς Γεν. Ἀσφαλείας συνελήφθη ὁ Π. Τ., ἐτῶν 48, κάτοικος Γιαννιτσῶν, ὁ ὁποῖος ἐπί μία 30ετίαν ἐμφανιζόμενος ὑπό διάφορα ὀνόματα περιήρχετο τήν ὕπαιθρον καί ἐνυμφεύετο ἤ ἐμνηστεύετο διαφόρων γυναικῶν, τάς ὁποίας ἐγκατέλειπεν ἐν συνεχείᾳ, συναποκομίζων τήν προῖκα ἤ τήν προγαμιαίαν δωρεάν. Ὁ ἐπαγγελματίας αὐτός «γαμβρός» συνῆψεν 7 μνηστείας καί 3 γάμους, ἀποκτήσας καί 4 τέκνα, ἐνῷ κατά διαστήματα συνέζη μετ’ ἄλλων γυναικῶν, τῶν ὁποίων οὔτε ἐνθυμεῖται τά ὀνόματα. Ὁ Τ. εἶχε τελευταίως ἀπαγάγει ἑκουσίως νέαν ἐκ χωρίου τῆς περιοχῆς Γιαννιτσῶν καί ἐγκατεστάθη μετ’ αὐτῆς εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου καί συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας τοῦ πατρός της.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ