Τετάρτη, 24 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

«Ἐκ τῶν Τουρκικῶν ταχυδρομείων ἀνεκοινώθη, ὅτι ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 1400ῆς ἐπετείου ἀπό τίς κτίσεως τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, θά τεθῇ εἰς κυκλοφορίαν ἡ ἀκόλουθος ὀνομαστική σειρά γραμματοσήμων: 1) Τό σπίτι τῆς Παναγίας εἰς τήν Ἔφεσον 2) Ἐξωτερική ὄψις τοῦ σπιτιοῦ τῆς Παναγίας 3) Ἐσωτερική ὄψις τοῦ σπιτιοῦ τῆς Παναγίας 4) Ἄγαλμα τῆς Παναγίας». Ὥστε, ὄχι μόνον ἐκμεταλλεύονται τουριστικῶς οἱ Τοῦρκοι τήν Παναγίαν (ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐξῆλθε τῆς Ἱερουσαλήμ!) ἐπιμένοντες ὅτι διέμεινεν εἰς τήν Ἔφεσον, ἀλλά ἐκδίδουν τώρα καί γραμματόσημα! Διατί, λοιπόν, δέν ἐκδίδομεν καί ἡμεῖς γραμματόσημα μέ τήν Ἁγ. Σοφίαν, ἡ ὁποία, τοὐλάχιστον ἦτο πράγματι Ἑλληνική;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΚΟΜΙΣΘΗ Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ

Τήν 10ην π.μ. διεκομίσθη μέ ἱερατικήν πομπήν, ἐκ τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τόν ναόν τῆς Μητροπόλεως, ἡ σορός τοῦ μητροπολίτου Οὑγγροβλαχίας Ἰγνατίου, μεγάλου ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου τῶν χρόνων τοῦ ’21 καί ἐξετέθη εἰς λαϊκόν προσκύνημα.

ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ

Ἡ τελετή τῆς παραδόσεως, ὑπό τοῦ Ἀμερικανικοῦ πρεσβευτοῦ κ. Λαμπουΐς, εἰς τό Ἑλληνικόν Βασιλικόν Ναυτικόν, τοῦ νέου κτιρίου τῆς Σχολῆς ναυτοπαίδων, εἰς Πόρον ἀνεβλήθη διά τεχνικούς λόγους.

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!