Τετάρτη, 24 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

«Ἐκ τῶν Τουρκικῶν ταχυδρομείων ἀνεκοινώθη, ὅτι ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 1400ῆς ἐπετείου ἀπό τίς κτίσεως τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, θά τεθῇ εἰς κυκλοφορίαν ἡ ἀκόλουθος ὀνομαστική σειρά γραμματοσήμων: 1) Τό σπίτι τῆς Παναγίας εἰς τήν Ἔφεσον 2) Ἐξωτερική ὄψις τοῦ σπιτιοῦ τῆς Παναγίας 3) Ἐσωτερική ὄψις τοῦ σπιτιοῦ τῆς Παναγίας 4) Ἄγαλμα τῆς Παναγίας». Ὥστε, ὄχι μόνον ἐκμεταλλεύονται τουριστικῶς οἱ Τοῦρκοι τήν Παναγίαν (ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐξῆλθε τῆς Ἱερουσαλήμ!) ἐπιμένοντες ὅτι διέμεινεν εἰς τήν Ἔφεσον, ἀλλά ἐκδίδουν τώρα καί γραμματόσημα! Διατί, λοιπόν, δέν ἐκδίδομεν καί ἡμεῖς γραμματόσημα μέ τήν Ἁγ. Σοφίαν, ἡ ὁποία, τοὐλάχιστον ἦτο πράγματι Ἑλληνική;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΚΟΜΙΣΘΗ Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ

Τήν 10ην π.μ. διεκομίσθη μέ ἱερατικήν πομπήν, ἐκ τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τόν ναόν τῆς Μητροπόλεως, ἡ σορός τοῦ μητροπολίτου Οὑγγροβλαχίας Ἰγνατίου, μεγάλου ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου τῶν χρόνων τοῦ ’21 καί ἐξετέθη εἰς λαϊκόν προσκύνημα.

ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ

Ἡ τελετή τῆς παραδόσεως, ὑπό τοῦ Ἀμερικανικοῦ πρεσβευτοῦ κ. Λαμπουΐς, εἰς τό Ἑλληνικόν Βασιλικόν Ναυτικόν, τοῦ νέου κτιρίου τῆς Σχολῆς ναυτοπαίδων, εἰς Πόρον ἀνεβλήθη διά τεχνικούς λόγους.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.