ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 24 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

«Ἐκ τῶν Τουρκικῶν ταχυδρομείων ἀνεκοινώθη, ὅτι ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 1400ῆς ἐπετείου ἀπό τίς κτίσεως τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, θά τεθῇ εἰς κυκλοφορίαν ἡ ἀκόλουθος ὀνομαστική σειρά γραμματοσήμων: 1) Τό σπίτι τῆς Παναγίας εἰς τήν Ἔφεσον 2) Ἐξωτερική ὄψις τοῦ σπιτιοῦ τῆς Παναγίας 3) Ἐσωτερική ὄψις τοῦ σπιτιοῦ τῆς Παναγίας 4) Ἄγαλμα τῆς Παναγίας». Ὥστε, ὄχι μόνον ἐκμεταλλεύονται τουριστικῶς οἱ Τοῦρκοι τήν Παναγίαν (ἡ ὁποία οὐδέποτε ἐξῆλθε τῆς Ἱερουσαλήμ!) ἐπιμένοντες ὅτι διέμεινεν εἰς τήν Ἔφεσον, ἀλλά ἐκδίδουν τώρα καί γραμματόσημα! Διατί, λοιπόν, δέν ἐκδίδομεν καί ἡμεῖς γραμματόσημα μέ τήν Ἁγ. Σοφίαν, ἡ ὁποία, τοὐλάχιστον ἦτο πράγματι Ἑλληνική;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΚΟΜΙΣΘΗ Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ

Τήν 10ην π.μ. διεκομίσθη μέ ἱερατικήν πομπήν, ἐκ τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τόν ναόν τῆς Μητροπόλεως, ἡ σορός τοῦ μητροπολίτου Οὑγγροβλαχίας Ἰγνατίου, μεγάλου ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου τῶν χρόνων τοῦ ’21 καί ἐξετέθη εἰς λαϊκόν προσκύνημα.

ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ

Ἡ τελετή τῆς παραδόσεως, ὑπό τοῦ Ἀμερικανικοῦ πρεσβευτοῦ κ. Λαμπουΐς, εἰς τό Ἑλληνικόν Βασιλικόν Ναυτικόν, τοῦ νέου κτιρίου τῆς Σχολῆς ναυτοπαίδων, εἰς Πόρον ἀνεβλήθη διά τεχνικούς λόγους.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.