Τετάρτη, 24 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΛΩΤΑ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ

Ἀπέπλευσε σήμερον εἰς κρουαζιέραν ἀνά τούς λιμένας τῆς Ἱσπανίας, φέρει ὡς ἐπιβάτας καί 100 περίπου ἀγάμους, ἄνδρας καί γυναῖκας, μέλη τοῦ συλλόγου τῶν «Μοναχικῶν καρδιῶν» Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς, πού ἐλπίζουν ὅτι κατά τήν 5θήμερον κρουαζιέραν θά εὕρουν σύντροφον.» Ἡ μέθοδος αὐτή εἶναι ἀνωτέρα, βεβαίως, τῆς τῶν πρακτορείων γάμου καί οἱουδήποτε ἄλλου τρόπου προξενιᾶς, διότι καλεῖται νά συνεργήσῃ καί ἡ περιπέτεια τοῦ ρωμαντικοῦ καί σεληνοφωτίστου ταξιδίου. Ἀπαιτεῖ, ὅμως, ἕνα προσόν: Νά μή τάς «πιάνῃ» ἡ θάλασσα τάς «μοναχάς καρδίας», ὥστε νά μήν τούς ἔρχεται ναυτία, ὅταν ἀντικρύζῃ ἡ μία τήν ἄλλην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΔΟΚΙΜΑΙ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Ἐντός τοῦ προσεχοῦς μηνός Αὐγούστου ἀρχίζουν αἱ πρῶται δοκιμαί τοῦ ἐργοστασίου ἀζωτούχων λιπασμάτων. Τό ἀνωτέρω ἐργοστάσιον, τοῦ ὁποίου οἱ ἐργασίαι ἀνεγέρσεως διήρκεσαν τρία καί ἥμισυ ἔτη, θά ἀρχίσῃ νά παραδίδῃ λιπάσματα, ὡς ὑπολογίζεται ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ 1964. Τό ἐν τῷ μεταξύ διάστημα θά ἀναλωθῇ εἰς δοκιμάς καί τήν διαδοχικήν θέσιν εἰς λειτουργίαν τῶν μονάδων του, ἡ κατά μέρος παραγωγή τῶν ὁποίων θά χρησιμοποιηθῇ διά τό τελικόν προϊόν. Μέ τήν ἔναρξιν τοῦ 1964 θά εὑρίσκεται, πλέον, εἰς λειτουργίαν ὁλόκληρον τό συγκρότημα.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!