ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 24 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΛΩΤΑ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ

Ἀπέπλευσε σήμερον εἰς κρουαζιέραν ἀνά τούς λιμένας τῆς Ἱσπανίας, φέρει ὡς ἐπιβάτας καί 100 περίπου ἀγάμους, ἄνδρας καί γυναῖκας, μέλη τοῦ συλλόγου τῶν «Μοναχικῶν καρδιῶν» Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς, πού ἐλπίζουν ὅτι κατά τήν 5θήμερον κρουαζιέραν θά εὕρουν σύντροφον.» Ἡ μέθοδος αὐτή εἶναι ἀνωτέρα, βεβαίως, τῆς τῶν πρακτορείων γάμου καί οἱουδήποτε ἄλλου τρόπου προξενιᾶς, διότι καλεῖται νά συνεργήσῃ καί ἡ περιπέτεια τοῦ ρωμαντικοῦ καί σεληνοφωτίστου ταξιδίου. Ἀπαιτεῖ, ὅμως, ἕνα προσόν: Νά μή τάς «πιάνῃ» ἡ θάλασσα τάς «μοναχάς καρδίας», ὥστε νά μήν τούς ἔρχεται ναυτία, ὅταν ἀντικρύζῃ ἡ μία τήν ἄλλην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΔΟΚΙΜΑΙ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Ἐντός τοῦ προσεχοῦς μηνός Αὐγούστου ἀρχίζουν αἱ πρῶται δοκιμαί τοῦ ἐργοστασίου ἀζωτούχων λιπασμάτων. Τό ἀνωτέρω ἐργοστάσιον, τοῦ ὁποίου οἱ ἐργασίαι ἀνεγέρσεως διήρκεσαν τρία καί ἥμισυ ἔτη, θά ἀρχίσῃ νά παραδίδῃ λιπάσματα, ὡς ὑπολογίζεται ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ 1964. Τό ἐν τῷ μεταξύ διάστημα θά ἀναλωθῇ εἰς δοκιμάς καί τήν διαδοχικήν θέσιν εἰς λειτουργίαν τῶν μονάδων του, ἡ κατά μέρος παραγωγή τῶν ὁποίων θά χρησιμοποιηθῇ διά τό τελικόν προϊόν. Μέ τήν ἔναρξιν τοῦ 1964 θά εὑρίσκεται, πλέον, εἰς λειτουργίαν ὁλόκληρον τό συγκρότημα.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ