Τετάρτη, 24 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΜΑΝΝΕΚΕΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Ἐπί προσφάτου σχολίου μας, διά τήν ἐξ Ἀθηνῶν μετάβασιν τριῶν μαννεκέν πρός ἐπίδειξιν τῶν Ἑλληνικῶν ὑφασμάτων εἰς τάς γυναῖκας τῶν ὑπηρετούντων εἰς τό ἐν Νεαπόλει κλιμάκιον τοῦ ΝΑΤΟ ξένων ἀξιωματικῶν, ἐλάβομεν ἐπιστολήν τοῦ κ. Τ. Διάκου, ὅστις πληροφορεῖ, ὅτι τά τρία μαννεκέν δέν ἐπεβιβάσθησαν εἰδικοῦ ἀεροσκάφους τῆς Β. Ἀεροπορίας, ἀλλά τοῦ κατά μῆνα δρομολογουμένου δι’ ὑπηρεσιακάς ἀνάγκας τακτοῦ ἀεροπλάνου. Ὅσον δέ διά τήν ὀργανωθεῖσαν σχετικῶς ἑορτήν, αἱ εἰσπράξεις της διετέθησαν ὑπέρ ἑνός τῶν ἐν Ἀθήναις ἀγαθοεργῶν ἱδρυμάτων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ «ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ»

Συνεχίσθηκαν καί σήμερον, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, αἱ ἐργασίαι τοῦ Συμποσίου τοῦ διοργανωθέντος ἐνταῦθα ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Ἀτομικῆς Ἐνέργειας καί τοῦ Ὀργανισμοῦ Τροφίμων καί Γεωργίας ἐπί τῆς χρήσεως τῶν ραδιοϊσοτόπων καί ἀκτινοβολιῶν εἰς τήν καταπολέμησιν τῶν βλαπτικῶν διά τά φυτά καί τά ζῶα ἐντόμων. Εἰς προσεχεῖς συνεδριάσεις θά γίνουν ἀνακοινώσεις Ἑλλήνων συνέδρων ἐπί τῶν διεξαγομένων ἐν Ἑλλάδι ἐρευνῶν ἐπί τοῦ θέματος τοῦ δάκου τῆς ἐλαίας.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!