ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 23 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

«Οἱ θυρωροί πολυκατοικιῶν, ὅπως ἔγινε πλέον γνωστόν, ἐξαγοράζουν τήν θέσιν αὐτήν καταβάλλοντες ποσόν ἀπό 80 λιρῶν μέχρι 200 καί 300, μέ ἀντιστάθμισμα μισθοῦ μεταξύ 1.500 καί 1.800 δραχμῶν. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά εἰσπράττουν ὡς μισθόν τόν τόκον τῶν χρημάτων πού προσφέρουν, χωρίς καμμίαν ἐλπίδα νά ξαναπάρουν ποτέ τό κεφάλαιον πού κατέβαλον». Ὥστε καί αὐτή ἡ «θέσις» ἔχει γίνει ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως καί ἀντί νά πληρώνωνται οἱ εὐτυχεῖς πορτιέρηδες, τάς πληρώνουν. Ἀλλ’ αὐτός ἦτο, ἀνέκαθεν, ὁ πόθος ὅλων τῶν Ἑλλήνων μικροαστῶν: Νά κάθωνται εἰς μίαν πόρταν καί νά παρακολουθοῦν τόν κόσμον, πού πάει εἰς τήν… δουλείαν του. Τώρα ἔχουν καί οἱ πορτιέρηδες ἀνάγκην κάποιας προστασίας. Ἀλλ’ εὐτυχῶς, δέν ἐθεσπίσθησαν ἀκόμη τά… Πορτοδικεῖα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (τεῦχος Β. ἀριθμ. 460) τό διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ἐπεκτείνεται τό δικαίωμα ἐξαγορᾶς τῆς ὑποχρεώσεως ἐκπληρώσεως στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας καί εἰς τούς στρατευσίμους τῶν κλάσεων 1962, 1963 καί 1964 τῶν ἀναχωρησάντων ἤ μελλόντων ν’ ἀναχωρήσουν ἐξ Ἑλλάδος μέχρι καί τῆς προηγουμένης ἡμερομηνίας κατατάξεως τῆς κλάσεώς των. Ἐπίσης παρέχεται τό δικαίωμα τῆς διά καταβολῆς ἀντισηκώματος ἀπαλλαγῆς τῆς ἐκπληρώσεως τῶν στρατιωτικῶν ὑποχρεώσεων τῶν στρατεύσιμων τῶν προαναφερθεισῶν κλάσεων τῶν ἐγκατασταθέντων μονίμως εἰς τήν ἀλλοδαπήν ὡς μεταναστῶν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923