Τετάρτη, 23 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

«Οἱ θυρωροί πολυκατοικιῶν, ὅπως ἔγινε πλέον γνωστόν, ἐξαγοράζουν τήν θέσιν αὐτήν καταβάλλοντες ποσόν ἀπό 80 λιρῶν μέχρι 200 καί 300, μέ ἀντιστάθμισμα μισθοῦ μεταξύ 1.500 καί 1.800 δραχμῶν. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά εἰσπράττουν ὡς μισθόν τόν τόκον τῶν χρημάτων πού προσφέρουν, χωρίς καμμίαν ἐλπίδα νά ξαναπάρουν ποτέ τό κεφάλαιον πού κατέβαλον». Ὥστε καί αὐτή ἡ «θέσις» ἔχει γίνει ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως καί ἀντί νά πληρώνωνται οἱ εὐτυχεῖς πορτιέρηδες, τάς πληρώνουν. Ἀλλ’ αὐτός ἦτο, ἀνέκαθεν, ὁ πόθος ὅλων τῶν Ἑλλήνων μικροαστῶν: Νά κάθωνται εἰς μίαν πόρταν καί νά παρακολουθοῦν τόν κόσμον, πού πάει εἰς τήν… δουλείαν του. Τώρα ἔχουν καί οἱ πορτιέρηδες ἀνάγκην κάποιας προστασίας. Ἀλλ’ εὐτυχῶς, δέν ἐθεσπίσθησαν ἀκόμη τά… Πορτοδικεῖα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (τεῦχος Β. ἀριθμ. 460) τό διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ἐπεκτείνεται τό δικαίωμα ἐξαγορᾶς τῆς ὑποχρεώσεως ἐκπληρώσεως στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας καί εἰς τούς στρατευσίμους τῶν κλάσεων 1962, 1963 καί 1964 τῶν ἀναχωρησάντων ἤ μελλόντων ν’ ἀναχωρήσουν ἐξ Ἑλλάδος μέχρι καί τῆς προηγουμένης ἡμερομηνίας κατατάξεως τῆς κλάσεώς των. Ἐπίσης παρέχεται τό δικαίωμα τῆς διά καταβολῆς ἀντισηκώματος ἀπαλλαγῆς τῆς ἐκπληρώσεως τῶν στρατιωτικῶν ὑποχρεώσεων τῶν στρατεύσιμων τῶν προαναφερθεισῶν κλάσεων τῶν ἐγκατασταθέντων μονίμως εἰς τήν ἀλλοδαπήν ὡς μεταναστῶν.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»