ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 22 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ

Φέρων τσαρούχια καί κρατῶν γκλίτσαν ἐφωτογραφήθη ὑπερηφάνως εἰς Μέτσοβον, μετά τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ, ὁ ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας. Ἀλλά εἰς τί ἀποβλέπει, ἄραγε, ὁ διπλωματικός αὐτός καρνάβαλος; Τό πρῶτον, ποῦ ἠμπορεῖ νά σκεφθῇ ὁ βλέπων τήν φωτογραφίαν εἶναι, ὅτι, χωρίς νά ἔχῃ κερδίσει τίποτε ἡ διπλωματία, ἐχάθη ἕνας καλός τσοπάνος! Ἀμφιβάλλομεν, ὅμως, ἐάν θά τό ἤκουαν αὐτό εὐχαρίστως οἱ τσοπάνοι…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρόδου, συμφώνως πρός ἐπίσημα στοιχεῖα τῶν ἐκεῖ ὑπηρεσιῶν, τό ἕν δέκατον τοῦ ἐκ τοῦ Τουρισμοῦ εἰσρέοντος συναλλάγματος εἰς τήν Ἑλλάδα, εἰσπράττεται ἀπό μόνην τήν Ρόδον. Κατά τά τρία παρελθόντα ἔτη, εἰσεπράχθησαν εἰς Ρόδον περί τά 6-7 ἑκατομμύρια δολλάρια ἐτησίως, ὡς γνωστόν δέ, κατά τό τελευταῖον ἔτος 1961 τό εἰσρεῦσαν εἰς τήν χώραν συνάλλαγμα ἐκ τοῦ Τουρισμοῦ, ἀνῆλθεν εἰς 67 ἑκατομμύρια δολλάρια.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!