Τετάρτη, 22 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ

Φέρων τσαρούχια καί κρατῶν γκλίτσαν ἐφωτογραφήθη ὑπερηφάνως εἰς Μέτσοβον, μετά τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ, ὁ ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Τοσίτσας. Ἀλλά εἰς τί ἀποβλέπει, ἄραγε, ὁ διπλωματικός αὐτός καρνάβαλος; Τό πρῶτον, ποῦ ἠμπορεῖ νά σκεφθῇ ὁ βλέπων τήν φωτογραφίαν εἶναι, ὅτι, χωρίς νά ἔχῃ κερδίσει τίποτε ἡ διπλωματία, ἐχάθη ἕνας καλός τσοπάνος! Ἀμφιβάλλομεν, ὅμως, ἐάν θά τό ἤκουαν αὐτό εὐχαρίστως οἱ τσοπάνοι…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Ρόδου, συμφώνως πρός ἐπίσημα στοιχεῖα τῶν ἐκεῖ ὑπηρεσιῶν, τό ἕν δέκατον τοῦ ἐκ τοῦ Τουρισμοῦ εἰσρέοντος συναλλάγματος εἰς τήν Ἑλλάδα, εἰσπράττεται ἀπό μόνην τήν Ρόδον. Κατά τά τρία παρελθόντα ἔτη, εἰσεπράχθησαν εἰς Ρόδον περί τά 6-7 ἑκατομμύρια δολλάρια ἐτησίως, ὡς γνωστόν δέ, κατά τό τελευταῖον ἔτος 1961 τό εἰσρεῦσαν εἰς τήν χώραν συνάλλαγμα ἐκ τοῦ Τουρισμοῦ, ἀνῆλθεν εἰς 67 ἑκατομμύρια δολλάρια.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ