Τετάρτη, 22 Ἀπριλίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΙΚΟΦΑΓΟΙ

Σχολιάζουσα τό ἄρθρον μας κατά τῶν προικοθηρῶν καί «προικοφάγων», πού δέν φορολογοῦν καί εἰς τήν Ἑλλάδα –ὡς συμβαίνει ἐν Ἀμερικῇ– χωριστά τήν περιουσίαν τῶν συζύγων, ἡ πρωινή Παπανδρεϊκή ἐφημερίς ἰσχυρίζεται ὅτι, «ὡς πρῶτον θετικόν βῆμα διαχωρισμοῦ, ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε νά χωρίζῃ τό ἐξ ἐργασίας προερχόμενον εἰσόδημα τῆς συζύγου». Ἀλλά ἐν πρώτοις, αὐτό ἰσχύει πρό καιροῦ ἤδη ἐν Ἑλλάδι, ἀπό τῆς ἐποχῆς τῶν Καραμανλικῶν κυβερνήσεων. Βεβαίως δέ, δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν μέ ὅσα ἐγράφομεν ἡμεῖς περί τῶν προικοφάγων κυρίων, πού ἐννοοῦν νά τρώγουν τήν προῖκα ἤ τά σπίτια τῶν συζύγων των, ὡς νά ἦσαν ἰδικά των! Ἄς λείπουν, ἑπομένως, αἱ προφάσεις…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ

Τήν ἑσπέραν ὀργανοῦται, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, συνέντευξις μέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ Τύπου τῶν δύο ἀπελαθέντων ἐκ Κωνσταντινουπόλεως μητροπολιτῶν, σεβασμιωτάτων Ἰακώβου καί Αἰμιλιανοῦ, εἰς τήν ἐνταῦθα Ἀμερικανικήν ἐκκλησίαν. Ἡ συνέντευξις ἀναμένεται μετά μεγάλου ἐνδιαφέροντος τόσον μεταξύ τῶν Γαλλικῶν φιλελληνικῶν, ὅσον καί γενικώτερον, τῶν ἐκκλησιαστικῶν κύκλων, διότι, ὡς πιστεύεται, θά ἀποτελέσῃ τήν ἔναρξιν δραστηρίας ἐκστρατείας τῆς παγκοσμίου Χριστιανωσύνης διά τήν προάσπισιν τοῦ κινδυνεύοντος Πατριαρχείου.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ