Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ

«Ὑπό τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν ἀνεκοινώθη ὅτι ἡ Τουρκική κυβέρνησις παρέχει δύο μετεκπαιδευτικάς ὑποτροφίας εἰς Ἕλληνας πτυχιούχους διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 1962-63. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νά τύχουν τῶν ὑποτροφιῶν αὐτῶν πρέπει νά ὑποβάλουν αἰτήσεις μετά σχετικῶν πιστοποιητικῶν εἰς τήν Διεύθυνσιν Μορφωτικῶν Σχέσεων, τοῦ ἀνωτέρω ὑπουργείου». Ὥστε θά ἀποστέλλωμεν, τώρα, Ἕλληνας ἐπιστήμονας εἰς τήν χώραν τῶν κανιβάλλων τῆς 6ης Σεπτεμβρίου, διά νά μετεκπαιδεύωνται εἰς τήν… βαρβαρότητα καί τήν ἀνθελληνικήν προπαγάνδαν; Ἀλλ’ ἀφοῦ τόσον ἀρέσει ἡ ἰδέα αὐτή εἰς τόν κ. Τοσίτσαν, διατί δέν στέλλει πρῶτος τά παιδιά του, ἐκεῖ, νά γίνουν γενίτσαροι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ

Τήν πρωίαν ἀπέθανεν αἰφνιδίως ἐκ καρδιακῆς προσβολῆς ὁ Διευθυντής τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν, καθηγητής Σπῦρος Φαραντᾶτος. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ αὔριον τήν 10ην πρωινήν ἐκ τοῦ Α΄ Νεκροταφείου Ἀθηνῶν. Συμφώνως πρός ἐπιθυμίαν, ἐπανειλημμένως ἐκδηλωθεῖσαν ὑπό τοῦ μεταστάντος, δέν θά κατατεθοῦν, ἐπί τῆς σοροῦ του, στέφανοι.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ