ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ

«Ὑπό τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν ἀνεκοινώθη ὅτι ἡ Τουρκική κυβέρνησις παρέχει δύο μετεκπαιδευτικάς ὑποτροφίας εἰς Ἕλληνας πτυχιούχους διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 1962-63. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νά τύχουν τῶν ὑποτροφιῶν αὐτῶν πρέπει νά ὑποβάλουν αἰτήσεις μετά σχετικῶν πιστοποιητικῶν εἰς τήν Διεύθυνσιν Μορφωτικῶν Σχέσεων, τοῦ ἀνωτέρω ὑπουργείου». Ὥστε θά ἀποστέλλωμεν, τώρα, Ἕλληνας ἐπιστήμονας εἰς τήν χώραν τῶν κανιβάλλων τῆς 6ης Σεπτεμβρίου, διά νά μετεκπαιδεύωνται εἰς τήν… βαρβαρότητα καί τήν ἀνθελληνικήν προπαγάνδαν; Ἀλλ’ ἀφοῦ τόσον ἀρέσει ἡ ἰδέα αὐτή εἰς τόν κ. Τοσίτσαν, διατί δέν στέλλει πρῶτος τά παιδιά του, ἐκεῖ, νά γίνουν γενίτσαροι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ

Τήν πρωίαν ἀπέθανεν αἰφνιδίως ἐκ καρδιακῆς προσβολῆς ὁ Διευθυντής τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν, καθηγητής Σπῦρος Φαραντᾶτος. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ αὔριον τήν 10ην πρωινήν ἐκ τοῦ Α΄ Νεκροταφείου Ἀθηνῶν. Συμφώνως πρός ἐπιθυμίαν, ἐπανειλημμένως ἐκδηλωθεῖσαν ὑπό τοῦ μεταστάντος, δέν θά κατατεθοῦν, ἐπί τῆς σοροῦ του, στέφανοι.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ