Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ

«Ὑπό τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν ἀνεκοινώθη ὅτι ἡ Τουρκική κυβέρνησις παρέχει δύο μετεκπαιδευτικάς ὑποτροφίας εἰς Ἕλληνας πτυχιούχους διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 1962-63. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νά τύχουν τῶν ὑποτροφιῶν αὐτῶν πρέπει νά ὑποβάλουν αἰτήσεις μετά σχετικῶν πιστοποιητικῶν εἰς τήν Διεύθυνσιν Μορφωτικῶν Σχέσεων, τοῦ ἀνωτέρω ὑπουργείου». Ὥστε θά ἀποστέλλωμεν, τώρα, Ἕλληνας ἐπιστήμονας εἰς τήν χώραν τῶν κανιβάλλων τῆς 6ης Σεπτεμβρίου, διά νά μετεκπαιδεύωνται εἰς τήν… βαρβαρότητα καί τήν ἀνθελληνικήν προπαγάνδαν; Ἀλλ’ ἀφοῦ τόσον ἀρέσει ἡ ἰδέα αὐτή εἰς τόν κ. Τοσίτσαν, διατί δέν στέλλει πρῶτος τά παιδιά του, ἐκεῖ, νά γίνουν γενίτσαροι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ

Τήν πρωίαν ἀπέθανεν αἰφνιδίως ἐκ καρδιακῆς προσβολῆς ὁ Διευθυντής τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν, καθηγητής Σπῦρος Φαραντᾶτος. Ἡ κηδεία του θά γίνῃ αὔριον τήν 10ην πρωινήν ἐκ τοῦ Α΄ Νεκροταφείου Ἀθηνῶν. Συμφώνως πρός ἐπιθυμίαν, ἐπανειλημμένως ἐκδηλωθεῖσαν ὑπό τοῦ μεταστάντος, δέν θά κατατεθοῦν, ἐπί τῆς σοροῦ του, στέφανοι.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»