ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 21 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΛΑΧΑΝΟΤΣΙΓΑΡΑ

«Οἱ ἐρευνηταί τοῦ Ἀντικαρκινικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ρόσγουελ Πάρκ ἔθεσαν εἰς κυκλοφορίαν νέους τύπους ἀκινδύνων σιγαρέττων, διά τήν κατασκευήν τῶν ὁποίων οὐδέ κόκκος καπνοῦ χρησιμοποιεῖται. Τά σιγαρέττα αὐτά κατασκευάζονται ἀπό ἕνα φυτικόν μίγμα εἰς καταλλήλους δόσεις, ἀποτελούμενον, μεταξύ ἄλλων, ἀπό λαχανόφυλλα, φύλλα τεύτλων καί ἀφάκης». Διερωτᾶται, ὅμως, κανείς, διατί πρέπει οἱ ἄνθρωποι νά… καπνίζουν τά λαχανόφυλλα καί τά τεῦτλα, ἀντί νά τά τρώγουν! Τοὐλάχιστον, ὁ καπνός δέν μαγειρεύεται οὔτε τρώγεται κατ’ ἄλλον τρόπον –καί ἐλπίζομεν νά μή μᾶς τόν κάμουν εἰς τό μέλλον… σούπαν, ὅταν θά μείνουν ἄνεργοι, λόγῳ τῶν λαχανοτσιγάρων, οἱ καπνοπαραγωγοί!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μεταβαίνει προσεχῶς εἰς Γαλλίαν ὁ σύμβουλος τοῦ Α.Σ.Δ.Υ. κ. Α. Βαρβαρέσσος, προκειμένου νά παρακολουθήσῃ, κατ’ ἐντολήν τῆς Κυβερνήσεως, τά τῆς λειτουργίας ἐν Γαλλίᾳ τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Διοικήσεως, πρός τόν σκοπόν ὅπως ἱδρυθῇ καί ἐν Ἑλλάδι παρομοία σχολή ἐπιμορφώσεως τῶν ἐν ἐνεργείᾳ δημοσίων ὑπαλλήλων, οἵτινες θά προαλείφωνται διά τάς ἀνωτάτας διοικητικάς θέσεις. Ὁ κ. Βαρβαρέσσος θά ἔχῃ ἐπαφάς μετά τῶν ἐκπροσώπων τῆς Δημοσίας Διοικήσεως εἰς Γαλλίαν καί θά ἐνημερωθῇ ἐπί τοῦ καταρτισμοῦ τῶν γαλλικῶν προγραμμάτων ἐκπαιδεύσεως τῶν Γάλλων δημοσίων ὑπαλλήλων, τόν τρόπον λειτουργίας γενικῶς τῆς σχολῆς κ.λπ.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ