Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ρώμης: «Οἱ δημοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι παρακολούθησαν τήν προβολήν τῆς δοκιμαστικῆς ταινίας τοῦ Ντίνο ντέ Λαουρέντις μέ τήν Σοράγια ἐδήλωσαν ὅτι ἡ πριγκήπισσα ἔχει φυσικά χαρίσματα ἠθοποιοῦ». Αὐτό δέν ἐχρειάζετο νά τό πιστοποιήσουν οἱ δημοσιογράφοι. Ἀφ’ οὗ ἐπί ἔτη κατορθώνει νά παριστάνῃ τήν μελαγχολικήν καί νά γλεντᾷ συγχρόνως ὅσον καμμία ἀπό τάς γυναῖκας τῆς ἐποχῆς μας, θά πρέπει, ἀσφαλῶς, νά ἔχῃ ἄφθαστον τάλαντον ἠθοποιοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τό Γενικόν Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑνώσεως Παλαιῶν καί Νέων Πολεμιστῶν Μακεδονίας 1912-1949, λαβόν γνῶσιν τῆς ἀνακοινώσεως τῆς Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν σχετικῶς μέ τάς δημοσιευθείσας εἰς τήν ἐφημερίδα «Μακεντόνια Τριμπιούνα» Βουλγαρικάς διεκδικήσεις ἐπί τῆς Ἑλληνικωτάτης Μακεδονίας, ἀπεφάσισεν ὅπως διαμαρτυρηθῇ πρός τήν Κυβέρνησιν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, διότι ἡ Βουλγαρική προπαγάνδα ὀργιάζει εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καί ἐπιτρέπονται δημοσιεύσεις συκοφαντικαί παρά ὀργανώσεων ἐχθρικῆς χώρας εἰς πόλεις τῆς Ἀμερικῆς, διά τῶν ὁποίων θέλουν νά ἀποσπάσουν Ἑλληνικά ἐδάφη.

Απόψεις

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».