Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΙ’ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟΝ!

«Εἰς τό χωρίον Ὀρτάομπα, ἑπτά ἄτομα ἐφόνευσαν τόν Ἀλῆ Μπασαράν ἐπειδή οὗτος ἔδωσε διά τοῦ πυροβολείου τό σύνθημα καταπαύσεως τῆς νηστείας (ἰφτάρ) ἕν λεπτόν ἀργότερον. Οἱ ἑπτά συγχωριανοί τοῦ Ἀλῆ, θεωρήσαντες τοῦτο μέγα ἁμάρτημα, τοῦ ἐπετέθησαν μέ ρόπαλα καί λίθους καί τόν ἐξυλοκόπησαν, εἰς βαθμόν ὥστε μετ’ ὀλίγον ἐξέπνευσε». Ἁμάρτημα ἡ μή τήρησις τῆς νηστείας, ἀλλά μεγαλείτερον ἁμάρτημα ἡ παράτασίς της πέραν τοῦ δέοντος! Εἰς τά ζητήματα τοῦ στομάχου, οἱ Μουσταφάδες εἶναι πολύ φανατικοί: Ἀπόδειξις, ὅτι καί εἰς τόν Παράδεισον τούς ἀναμένει… ἕνα πιλάφι!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ὁ διοικητής τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Ἀττικῆς ἀντισυνταγματάρχης Ρούγκας καί ὁ διευθυντής τῶν ἀρχαιοτήτων κ. Παπαδημητρίου, μετέβησαν εἰς τήν παρά τό Μαρκόπουλον οἰκίαν τοῦ μηχανικοῦ Ι. Μ., εἰς τήν ὁποίαν, κατόπιν ἐρεύνης, ἀνεῦρον συλλογήν ἀρχαιοτήτων, κατεχομένην ὑπό τοῦ μηχανικοῦ ἄνευ ἀδείας. Ἡ συλλογή κατεσχέθη, ἐναντίον δέ τοῦ Μ. καί τῶν πωλησάντων εἰς αὐτόν τάς ἀρχαιότητας ἀγροτῶν Ι. Π. καί Ι. Ζ. ἠσκήθη δίωξις ἐπί ἀρχαιοκαπηλίᾳ.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923