ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 2 Ὀκτωβρίου 1963

O ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΪΣΤ


«Ὁ Πρόεδρος Σουκάρνο τῆς Ἰνδονησίας, ὁμιλῶν πρός φοιτητάς, ἠπείλησε νά συλλάβῃ οἱονδήποτε θά ἐχόρευε “τουίστ”. Εἰς μίαν ἐποχήν καθ’ ἥν ἡ ἐπανάστασίς μας εὑρίσκεται εἰς τό κατακόρυφον, ὅταν κινητοποιοῦμε ὅλα μέσα μας, πῶς εἶναι δυνατόν σεῖς νά χορεύετε τουΐστ;…» προσέθεσεν ὁ Πρόεδρος, κινῶν χαρακτηριστικῶς τούς γοφούς του». Ἀλλά καί τό τουΐστ… κινητοποίησις εἶναι, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τήν ἀποθέωσιν τῆς κινήσεως! Ἄλλως τε, ὁ ἴδιος ὁ Σουκάρνο εἶναι μέγας γλεντζές, καί πλεῖσται φωτογραφίαι τόν δείχνουν νά χορεύῃ ἤ νά χαριεντίζεται μέ χορευτρίας. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι εἶναι καί αὐτός τῆς σχολῆς του «ἤ ὅλοι μας θά σωθοῦμε ἤ ὅλοι σας θά πεθάνετε»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Ἐκ τοῦ ὑφ. Ἐσωτερικῶν ἀνεκοινώθη ὅτι ἡ κατεδάφισις τῶν παρανόμων κτισμάτων, γίνεται ὑπό συνεργείων τοῦ Πολεοδομικοῦ Γραφείου, ὄργανα δέ τῆς χωροφυλακῆς καλοῦνται νά προστατεύσουν τά συνεργεῖα μόνον ὁσάκις ὑπάρχουν φόβοι ἀντιδράσεως τῶν κατοίκων. Διά τά προχθεσινά γεγονότα τῆς Ἀνθουπόλεως καί ἐπειδή ὑπῆρχον πληροφορίαι ὅτι θά διασαλευθῇ ἡ τάξις, ἐκλήθη δύναμις τῆς χωροφυλακῆς νά προστατεύσῃ τά συνεργεῖα. Ἐν τῷ μεταξύ, τό ὑφυπουργεῖον Ἐσωτερικῶν, ἀναφερόμενον εἰς τά προχθεσινά γεγονότα τῆς Ἀνθουπόλεως, ἀνεκοίνωσεν ὅτι ταῦτα ὑπεκινήθησαν ἀπό πράκτορας τῶν κομμουνιστῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.