Τετάρτη, 2 Ὀκτωβρίου 1963

O ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΪΣΤ


«Ὁ Πρόεδρος Σουκάρνο τῆς Ἰνδονησίας, ὁμιλῶν πρός φοιτητάς, ἠπείλησε νά συλλάβῃ οἱονδήποτε θά ἐχόρευε “τουίστ”. Εἰς μίαν ἐποχήν καθ’ ἥν ἡ ἐπανάστασίς μας εὑρίσκεται εἰς τό κατακόρυφον, ὅταν κινητοποιοῦμε ὅλα μέσα μας, πῶς εἶναι δυνατόν σεῖς νά χορεύετε τουΐστ;…» προσέθεσεν ὁ Πρόεδρος, κινῶν χαρακτηριστικῶς τούς γοφούς του». Ἀλλά καί τό τουΐστ… κινητοποίησις εἶναι, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τήν ἀποθέωσιν τῆς κινήσεως! Ἄλλως τε, ὁ ἴδιος ὁ Σουκάρνο εἶναι μέγας γλεντζές, καί πλεῖσται φωτογραφίαι τόν δείχνουν νά χορεύῃ ἤ νά χαριεντίζεται μέ χορευτρίας. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι εἶναι καί αὐτός τῆς σχολῆς του «ἤ ὅλοι μας θά σωθοῦμε ἤ ὅλοι σας θά πεθάνετε»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Ἐκ τοῦ ὑφ. Ἐσωτερικῶν ἀνεκοινώθη ὅτι ἡ κατεδάφισις τῶν παρανόμων κτισμάτων, γίνεται ὑπό συνεργείων τοῦ Πολεοδομικοῦ Γραφείου, ὄργανα δέ τῆς χωροφυλακῆς καλοῦνται νά προστατεύσουν τά συνεργεῖα μόνον ὁσάκις ὑπάρχουν φόβοι ἀντιδράσεως τῶν κατοίκων. Διά τά προχθεσινά γεγονότα τῆς Ἀνθουπόλεως καί ἐπειδή ὑπῆρχον πληροφορίαι ὅτι θά διασαλευθῇ ἡ τάξις, ἐκλήθη δύναμις τῆς χωροφυλακῆς νά προστατεύσῃ τά συνεργεῖα. Ἐν τῷ μεταξύ, τό ὑφυπουργεῖον Ἐσωτερικῶν, ἀναφερόμενον εἰς τά προχθεσινά γεγονότα τῆς Ἀνθουπόλεως, ἀνεκοίνωσεν ὅτι ταῦτα ὑπεκινήθησαν ἀπό πράκτορας τῶν κομμουνιστῶν.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!