Τετάρτη, 2 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΧΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

Ἀπό περιγραφήν τῆς κινήσεως τοῦ Καζίνου τῆς Κερκύρας, εἰς πρωινήν ἐφημερίδα:
«…Ξεχωριστή νότα τοῦ καζίνου ἀποτελοῦν δέκα χαριτωμένες Γερμανίδες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀναλάβει τό “φιλανθρωπικόν ἔργον” νά παρηγοροῦν τούς χαμένους».

Δέν γνωρίζομεν, τί εἴδους παρηγοριά θά εἶναι αὐτή· ἀλλ’ ὑποθέτομεν ὅτι, ἐάν ὁ χαμένος θελήσῃ νά ὑπερβῇ τά ὅρια τῆς καλῆς συμπεριφορᾶς, ἡ παρηγορήτρια θά τοῦ λέγῃ: «Κάτω τά χέρια, βρέ… χαμένε!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΣΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ

Ἐκ τοῦ Μεγάλου Βασιλικοῦ Αὐλαρχείου ἀνεκοινώθη ὅτι οἱ Βασιλεῖς ἀπεδέχθησαν πρόσκλησιν, ὅπως ἐπισκεφθοῦν ἐπισήμως τάς Ἰνδίας. Ἡ ἐπίσκεψις θά πραγματοποιηθῇ τήν 2αν Φεβρουαρίου.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ

Ὑπό τῆς Νέας Ἀγρέξ ἠγοράσθησαν εἰδικά ἠλεκτρονικά μηχανήματα διαλογῆς τῆς σουλτανίνας, τά ὁποῖα θά ἐγκατασταθοῦν εἰς τά ἐργοστάσια, πρός ἐξασφάλισιν τῆς καλῆς ποιότητος τῆς σταφίδος, ἡ ὁποία προορίζεται δι’ ἐξαγωγήν.

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924