ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 2 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΧΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

Ἀπό περιγραφήν τῆς κινήσεως τοῦ Καζίνου τῆς Κερκύρας, εἰς πρωινήν ἐφημερίδα:
«…Ξεχωριστή νότα τοῦ καζίνου ἀποτελοῦν δέκα χαριτωμένες Γερμανίδες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀναλάβει τό “φιλανθρωπικόν ἔργον” νά παρηγοροῦν τούς χαμένους».

Δέν γνωρίζομεν, τί εἴδους παρηγοριά θά εἶναι αὐτή· ἀλλ’ ὑποθέτομεν ὅτι, ἐάν ὁ χαμένος θελήσῃ νά ὑπερβῇ τά ὅρια τῆς καλῆς συμπεριφορᾶς, ἡ παρηγορήτρια θά τοῦ λέγῃ: «Κάτω τά χέρια, βρέ… χαμένε!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΣΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ

Ἐκ τοῦ Μεγάλου Βασιλικοῦ Αὐλαρχείου ἀνεκοινώθη ὅτι οἱ Βασιλεῖς ἀπεδέχθησαν πρόσκλησιν, ὅπως ἐπισκεφθοῦν ἐπισήμως τάς Ἰνδίας. Ἡ ἐπίσκεψις θά πραγματοποιηθῇ τήν 2αν Φεβρουαρίου.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ

Ὑπό τῆς Νέας Ἀγρέξ ἠγοράσθησαν εἰδικά ἠλεκτρονικά μηχανήματα διαλογῆς τῆς σουλτανίνας, τά ὁποῖα θά ἐγκατασταθοῦν εἰς τά ἐργοστάσια, πρός ἐξασφάλισιν τῆς καλῆς ποιότητος τῆς σταφίδος, ἡ ὁποία προορίζεται δι’ ἐξαγωγήν.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…