Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΛΥΣΙΔΕΣ»!…

Κατά τό διεξαχθέν εἰς τήν Θεσσαλονίκην «Φεστιβάλ Ἐλαφροῦ Τραγουδιοῦ» τάς περισσοτέρας ψήφους τοῦ κοινοῦ –καί συνεπῶς καί τό Α΄ βραβεῖον– ἔλαβε τό τραγούδι «Ἁλυσίδες». Εἶναι περίεργος ἡ προτίμησις τοῦ κοινοῦ πρός τάς ἁλυσίδας!… Ἐκτός ἐάν τό τραγούδι ἀναφέρεται εἰς τά βάσανα τά ὁποῖα ὑφίστανται οἱ Ἕλληνες, ὡς ἁλυσόδετοι τῆς Εὐνοιοκρατίας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τῆς διευθύνσεως τῶν ταχυδρομικῶν ταμιευτηρίων, ἀπό τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς θά ἐπαναληφθοῦν οἱ ἐκπλειστηριασμοί διαφόρων ἀζητήτων ἀντικειμένων τοῦ Κρατικοῦ Ἐνεχυροδανειστηρίου. Μεταξύ τῶν ἀντικειμένων, τά ὁποῖα πρόκειται νά ἐκποιηθοῦν περιλαμβάνονται χρυσά δακτυλίδια διαφόρου ἀξίας, ὡρολόγια κ.λ.π.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ