ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

O ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΣΤΗΣ

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Ὡς ἐγνώσθη, τό Καζῖνο τῆς Κερκύρας, τοῦ ὁποίου ἀρχίζει ἡ λειτουργία, θά διαθέτῃ φυσιογνωμιστήν, προορισμός τοῦ ὁποίου θά εἶναι νά ἐπισημαίνῃ τούς ὑπόπτους τύπους ἐγκαίρως καί νά διαδραματίζῃ ρόλον ἰδιωτικοῦ ἀστυνομικοῦ». Ἆρά γε, ὅμως, ἐσκέφθησαν οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Καζίνου, ὅτι μέ τήν ἀνωτέρω ἀπόφασίν των θά φέρουν εἰς δυσχερῆ θέσιν τήν Κυβέρνησιν; Διότι ὁ «φυσιογνωμιστής» αὐτός, ἐάν κάμῃ καλά τήν δουλειάν του, θά ἀπαγορεύσῃ, ἀσφαλῶς, τήν εἴσοδον εἰς πλείστους… ἄσσους τῆς Εὐνοιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΗΥΞΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ

Τά κρούσματα τῆς διφθερίτιδος ἐσημείωσαν καί πάλιν λόγῳ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἐν συνδυασμῷ μέ τάς βροχοπτώσεις καί τήν μεγάλην ὑγρασίαν, σχετικήν αὔξησιν. Οὕτω χθές εἰς τήν παιδιατρικήν κλινικήν τοῦ νοσοκομείου Λοιμοδῶν Νόσων εἰσήχθησαν 15 παιδιά πάσχοντα ἐκ διφθερίτιδος, τό δέ σύνολον τῶν ἐκεῖ νοσηλευομένων παιδιῶν τῶν προσβληθέντων ὑπό τῆς νόσου ἀνέρχεται εἰς 75. Τριάντα ἑπτά, ἐξ ἄλλου, νέα κρούσματα διφθερίτιδος ἀνεφέρθησαν χθές εἰς τό Ὑπουργεῖον Προνοίας ἐκ διαφόρων Ὑγειονομικῶν Κέντρων.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ