ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

O ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΣΤΗΣ

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Ὡς ἐγνώσθη, τό Καζῖνο τῆς Κερκύρας, τοῦ ὁποίου ἀρχίζει ἡ λειτουργία, θά διαθέτῃ φυσιογνωμιστήν, προορισμός τοῦ ὁποίου θά εἶναι νά ἐπισημαίνῃ τούς ὑπόπτους τύπους ἐγκαίρως καί νά διαδραματίζῃ ρόλον ἰδιωτικοῦ ἀστυνομικοῦ». Ἆρά γε, ὅμως, ἐσκέφθησαν οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Καζίνου, ὅτι μέ τήν ἀνωτέρω ἀπόφασίν των θά φέρουν εἰς δυσχερῆ θέσιν τήν Κυβέρνησιν; Διότι ὁ «φυσιογνωμιστής» αὐτός, ἐάν κάμῃ καλά τήν δουλειάν του, θά ἀπαγορεύσῃ, ἀσφαλῶς, τήν εἴσοδον εἰς πλείστους… ἄσσους τῆς Εὐνοιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΗΥΞΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ

Τά κρούσματα τῆς διφθερίτιδος ἐσημείωσαν καί πάλιν λόγῳ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἐν συνδυασμῷ μέ τάς βροχοπτώσεις καί τήν μεγάλην ὑγρασίαν, σχετικήν αὔξησιν. Οὕτω χθές εἰς τήν παιδιατρικήν κλινικήν τοῦ νοσοκομείου Λοιμοδῶν Νόσων εἰσήχθησαν 15 παιδιά πάσχοντα ἐκ διφθερίτιδος, τό δέ σύνολον τῶν ἐκεῖ νοσηλευομένων παιδιῶν τῶν προσβληθέντων ὑπό τῆς νόσου ἀνέρχεται εἰς 75. Τριάντα ἑπτά, ἐξ ἄλλου, νέα κρούσματα διφθερίτιδος ἀνεφέρθησαν χθές εἰς τό Ὑπουργεῖον Προνοίας ἐκ διαφόρων Ὑγειονομικῶν Κέντρων.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ